13/06/2012

We- : Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

We(c)kx

Zie (de) Week. - 2. Gen. van Wegge (zie i.v.). 1406 Jan Wegs hof=Jan Weex beempt,Schaarbeek; Magriete Weex = Margriete Wex, St.- 1307 P.-Leeuw (PEENE). - 3. Patr. Gen. van Wicke, Wyck. 1477 Jan Wycx, Herselt; 1527 Jan Wijcs, At. (Oost-Brabant 1992,116-7)- In Vorst (A) komt in 1611-24 Wyck 4x voor en in 1669 sgx Weckx (MNT35o).

 

FD

Webb

Webber(s): E. BerN van de wever.

 

FD

Webb(e)

,,Tissu, étoffe".   Profess. N. de fabricant ou de marchand.

Nos  131,  157.

 

EV

Webbekom, van

PlN (VB). 1180 Walterus de Webbekem; 1381 Jan van Webbekom (CLAES 1983).

 

FD

Weber

Wéber, Weberg, Webert, Wébert, Webber. Nom de profession : ail. Weber 'tis­serand'.

 

JG

Weber(s)

Webber(s), Wéber(t), Weberg, Veber, Waeber: D. BerN Weber: wever.

 

FD

Weberman

BerN. Afl. van Weber: wever.

 

FD

Webers

Profess. ,,Tisserand" (Forme allem.). Synon. : We- -bers, -bert,

-berman. N° 157.

 

EV

Webster

E. BerN Oe. webbestre: weefster, wever. 1275 John le Webestere, Norfolk (REANEY).

 

FD

Weccel

zie Wechseler.

 

FD

Wechelmans

Afl. van PlN Wechele (Wechelderzande A). 1340 Willem van

Wechghelle, Breda (HB117); 1421 Faes Wechgelmans, Her. (DERCON).

 

FD

Wechs(c)ler

Wechzeler, Weckseler, Weksler, Weccel, (de) Vexler: D. BerN van de geldwisselaar. Vgl. Wisseler.

 

FD

Wechselberg(er)

Wechenberger: PlN Wechselberg (BEI).

 

FD

Wechseler

Wechzeler. Nom de profession: ail. Wechs(e)ler 'changeur, cambiste'.

 

JG

Wechter, de

zie de Wachter.

 

FD

Wechuysen

zie Wijckhuys(e).

 

FD

Weck(ene/ené), van der

zie van der Veken.

 

FD

Weck(x)

1. V. wijk. N° 157. — 2. V. WAD (Wak). Week-  -becker -huysen,  -mans.  V. Wijk.

 

EV

Weckbecker

BerN: bakker van weggen, wigvormig brood. Zie Wegge. 1470 Weynken Weeghbecker = Wijnken Vechbecker; 1512 Wijntken Weegbecker, Den Bosch (HB 456,523).

 

FD

Wecker

Weckering: Patr. Oude Germ. VN Wacker. 1384 Hanneman, Wecker und Friedrich von Zweibrucken (BRECH.).

 

FD

Wecker(s)

Wee(c)kers: BerN Mnl. wecker, weker:

waker.

 

FD

Weckesser

BN voor de eter van D. Wecken: wegge, wigvormig brood. Vgl. Wegge.

 

FD

Weckhuizen

-huysen, -huyzen, zie Wijckhuyse.

 

FD

Weckmann

-man(s), Wee(c)kmans: BerN van de weggenbakker, bakker van wigvormig, langwerpig brood. D. Wecken. Vgl. Weckesser.

 

FD

Weckmann

Weckmans, Weeckmans. Surnom de métier: boulanger qui fait des petits pains longs, ail. Wecken [FD].

 

JG

Weckseler

zie Wechseler.

 

FD

Wecksteen

Wecxsteen zie Wegsteen.

 

 

Wed-

-eau, -el. V. WAD. Wee(c)k. 1. V. wijk. — 2. Profess.

Week,    ,,Semaine".   N.    d'ouvrier employé à la semaine.

 

EV

Weddingen, van

PlN Weddingen in Borgloon (L). 1656 Jan van Weddingen, Bellingen-Aw. (AP).

 

FD

Wédeau

We-. 16e s. «Simon Matho dict Wai-deau» NPLiège; probabl. nom d'origine topo-nymique, d'après un dimin. en -eau d'anc. liég., w. malm. wëde 'pâturage, prairie' FEW 17, 553b.

 

JG

Wedekind

Wittekind: Patr. Germ. VN Widukind. Germ. widu 'bout, boom' (vgl. D. Weide: wilg). 1227 Widekindo, Utrecht (OHZ 11,76); 1266 Wedekind von Minden (NN); 1338 Johans Wedekins, Vreren (AVB).

 

FD

Weder, de;

de Weer, Weers, Sweers: BN naar de diernaam weder, weer: ram, hamel. Vgl. De Ram. 1227 Arnoud de Wedere, Munkzwalm (GN); 1398 Pieter de Weer, Neeskin Sweers, Wev. (DEBR. 1970).

 

FD

Wederholt:

Patr. Oude VN Widerolt 'weerspannige tegenstrever': Wideraldus (MORLETI). D. ook Wiederhold, Wetterhold. 1200 Abt Wetherold, Halberstadt; 1362 Bertolt Wederolt, Goslar (NN).

 

FD

Weduwe(n), de

van de(r) Weduwen, zie Derweduwen.

 

FD

Wee, de

zie Duwez.

 

FD

Wee, van de(r)

van der Vee, van der Weeden, van de Weide, van der Weide(n), van der Wey, (van der) Weij/Weyde(n), van der Wijden, van der Weij(en), van der Weye(n), Weyen, van der Wee(ë)n, van der Weehe, Verwee, Verwé(e), Verween, Verwey(en), Verweij(en), Wee, Wei, Wey, Vervey: Verspreide PlN ter Wee(de), Weide: wei(de). Vaak de gemene weide. 1376 Hannin van der Wede, Ip. (BEELE); 1369 van Peroten van der Weede; 1398 Clais van der Weide, Geluwe; 1393 Ihan van der Wede, Ktr. (DEBR. 1970); 1575 Hendrik Verweyen, Berck-Aw. (AP).

 

FD

Weeck,(de)

Zie (de)Weck.

 

FD

Weeckers

zie Weckers.

 

FD

Weeckmans

zie Weckmann.

 

FD

Weecksteen

zie Wegsteen.

 

FD

Weecq

zie (de) Week.

 

FD

Weedaeg(h)e

van Weehaeg(h)e, van Weeheghe, van Wehaeg(h)e, Weyhaeghe, van de Wyhaeghe, Wyd(h)aeghe, Wijd(h)aeghe, Wiedaghe: Verspreide PlN ter Wedaghe: haag van wede, teen, twijgen (GN). 1290 Adelise van der Wedaghe, Desselgem (HAES.); 1369 Bernaert van der Wedaghe, Ktr. (DEBR. 1970); 1451 Hennen van Wehage, Zolder (VANB.); 1769 Marie Cathelyne Wedaeghe = 1770 M.C. Wydhaeghe, Ardooie (DEWULF 1977). Zie ook MVN1967,129-132.

 

FD

Weedemans

Weeman(s), Wemans, Wémans, Weydemans, Weideman(n), Wei(d)mann, Weymans, -mann: i. Afl. van Van der Weiden, Verwee. Ook D. Weidemann: die op of aan een weide woont. - 2. Soms ook var. van Wijman.

 

FD

Weeden, van der

zie van der Wee.

 

FD

Weegaete, van den

zie van den Veegaete.

 

FD

Weegels

Weigel(t): Patr. Dim. van Germ. wîg-naam, zoals Wîgand, Wîgbert. Ook EN Wiegel.

 

FD

Weegen, van (der)

van de Weeg(h)e, van der Weegh(de), zie van de Wege(n).

 

FD

Weeghmans

V. Waag.

 

EV

Weeghmans

zie Weghmans.

 

FD

Weegschaelle

BerBN van de stadsweger, die de stadsweegschaal, stadswaag bedient. Vgl. Wagschal.

 

FD

Weehaeg(h)e, van

van Weeheghe, zie Wedaeg(h)e.

 

FD

Weehe, van der

zie van der Wee.

 

FD

Week

au génitif: Weckx. 1426 «Godefroit Wecq» TailleSoignies, 1444 «Godefroy de Wech» AidesNamur; nom issu de l'anthrop. germ. wîg-hard.

 

JG

Week

zie (de) Week.

 

FD

Week, (de)

(de) Weeck, Week(s), Weekx, Weecq, We(c)kx: i. Mnl. wecke: wachter, waker. BerN. 1407 Wouter de Wec, Bg. (SIOEN). - 2. De D. FN Week wordt verklaard aïs Patr. 1288 Wecko van Blazheim, Solingen (BRECH.). Zie ook Wegge. -

3. Mnl. weec(k), weic, wek: week, zacht, slap, zwak. BN. 1300 Johannis Weyke=Johannis Weyx, Tv. (BERDEN); 1449 Janne Weeck, Mb. (A. BAERT).

 

FD

Weekers

1. Proven. V. Wijk. — 2. V. WAD (Wac).

 

EV

Weekers

zie Weckers.

 

FD

Weekhout

Wellicht de PlN Wechold (NS). 1720 Weekout, Weekholt, Weekhoud, Brummen (G) (PDB).

 

FD

Weekhuyzen

-huysen, zie Wijckhuyse.

 

FD

Weekmans

zie Weckmann.

 

FD

Weeks

Weekx, zie (de) Week.

 

FD

Weel(e), van (der)

zie van de Wiele.

 

FD

Weeldemans

Wsch. reïnterpretatie van Wielemans (vgl. Van der Weele = Van de Wiele) of van Wellemans.

 

FD

Weelden, van

PlN Weelde (A). 1296 Jans huus van Weelde, Her. (DERCON); 1340 Elias de Weelde, Tnh. (VERB.).

 

FD

Weemae(l)s

Proven.   1.   Wemmel (Loc.), avec finale accentuée. — 2.

Wezemaal (Loc.).

 

EV

Weemae(l)s

zie Wenemaers.

 

FD

Weeman(s)

zie Weedemans.

 

FD

Weemans

Wemans. Forme contractée de Weedemans, dérivé de Van der Wee(de).

 

JG

Weemeeuw

Adaptatie van Pic. Waimiaux: 1650 Andries Waijmeaulx, Geluwe (KWII). De EN gaat terug op: ± 1300 Bauduin Waimel, Artesië (BOUGARD); 1298 Joh. Weimel, Kales (GYSS.). Wellicht dim. van Germ. VN Waimerus (MORLET I). 1699 Mahieuw Weemeeuw, Nieuwkapelle (DE XVIII). De naam werd evenwel verward met Ameeuw. 1649 Joannes Wemeu (zoon van) 1659 Michaelis Ameu = Wimeau, Pop.; 1661 Jacobus Wimeau = Hameeu (vader van) 1664-89 Maria Wimeau = Lameeuws, Pop.; 1646 Abraham Wimeau, Pop.; 1793 Joannes Wemeeu; 1766 Petrus Wammeeux; 1735 Petrus Wammeeuw (vader van) Joannes Lameeux; 1763 J. B. Wemeeu, Pop. (med. F. Denys).

Ween, van der, zie van der Wee.

 

FD

Weenen

Proven.   „ Vienne"    (Loc. autrich.).

 

EV

Weenen

zie Weinen.

 

FD

Weens

zie Wein.

 

FD

Weer, de

zie de Weder.

 

FD

Weeraat

zie Guérard.

 

FD

Weerat

Weerebroeck. Hyperflamandismes. V(and)erraat, ,,De l'essart".

(V. Rode). Verrebroeck (Loc.).

 

EV

Weerbrouck

zie Werbrouck.

 

FD

Weerd(t), de

de Weert, Weer(d)ts, We(e)rtz, Werts, de Weird(t), de Weirt, de Werd(t), Werdt, de Wert(e), de Waard, de Waart, de Waert, (de) Waerts, Dewaers, de Wierdt, Swe(e)rts, Zwe(e)rts, Swaerts, Wirt(h), Virth, Wirtgen, Wirts, Wir(t)z, Wierts, Wiertz: Mnl. we(e)rt: heer des huizes, gastheer, waard, herbergier. D. Wirt(h). 1279 Gherwin die Werd, Bg. (CG); 1280 Michael Wart=M. Wert; 1326 Jan de Wert, Ip. (BEELE); -1300 Cristine Werds, Ktr. (DEBR. 1980); 1398 Griele Swerts, Dentergem; 1395 jeghen Gillis den Weert, Gottem (DEBR. 1970); 1476 Art der Weert = des Swerts cnape, Ordingen (MNT 324).

 

FD

Weerd(t), van de

zie van der Waerden.

 

FD

Weerd, van

zie van Weert.

 

FD

Weerde(n), van der

van de Weerdt, zie van der Waerden.

 

FD

Weerdt, van

zie van Weert.

 

FD

Weerebrouck

zie Werbrouck.

 

FD

Weereld, van

Weerelds, zie Werelds.

 

FD

Weeremans

Weerman(n), Wermann, We(i)remans, Wiermans: Patr. Germ. VN war-man 'hoede-man': Waramannus (MORLETI). 1298 Bette orphane Ghijs Lievins ex fïlia Wermanni, Bg. (VERKEST); 1595 Gwillielmus Weermans, Boechout (SELS).

 

FD

Weeren(s)

zie Warin.

 

FD

Weers

zie de Weder.

 

FD

Weersel, van

PlN Weerselo (OIJ).

 

FD

Weerst, van

van Weersth, van Weers(ch), van Weerts, (van) Wers(t), van Wersch, van Werts, van Wees: PlN Weerst, Fr. Warsage (LU). 1263 Godefridum dictum de Werste = Godefrido de Warsagio, LU (CVD); 1374). Papelet van Werst (BLO V).

 

FD

Weert, (de)

zie de Weerdt.

 

FD

Weert, van

van Weerd(t), van Wert(e), van Werde, Wanwert: PlN Weerde (VB), Weert (L, A, VB, NL). 1284 Beatrise van Werde, Bg.; 1289 Jan van Werde, Grimbergen (CG); 1406 Jans goede van Weerde, Mollem (PEENE); 1439 her Rutten van Weert, Ht. (A.GHIJSEN).

 

FD

Weert, van de(r)

zie van der Waerden.

 

FD

Weertmans

Afl. van Van Weert.

 

FD

Weerts

1. Proven. Weert (Loc.). — 2. V. WARD (Ward).

 

EV

Weerts

Weertz, Weers. Génitif de De Weert (= l'hôte, hôtelier) [FD].

 

JG

Weerts, van

zie van Weerst.

 

FD

Weertz

Weerts, zie de Weerdt.

 

FD

Wees, (de)

de Weese, Wese, de Weze, Dewèze, de Weeze: BN voor de wees, het ouderloze kind. 1303 van Clayse den Weese, Dudzele (VERKEST); 1382 Jan de Wese te Ghend (DEBR. 1970).

 

FD

Wees, van

zie van Weerst.

 

FD

Weesemael, van

zie van Wezemael.

 

FD

Weesenbeeck, van

zie van Wezenbeeck.

 

FD

Weetemans

zie Wittemans, Wuytetnans.

 

FD

Weetjens

zie Wuytkens.

 

FD

Weets

Hypocor. néerl. de Wauters.

 

JG

Weets

V. WAD (Wad).

 

EV

Weets

zie Wouts.

 

FD

Weevers

zie Wever.

 

FD

Weewauter

zie Wiewauters.

 

FD

Weewer

zie de Weweire.

 

FD

Weex(s)teen

zie Wegsteen.

 

FD

Weeze, de

zie Wees.

 

FD

Weezel, van

zie van Wezel.

 

FD

Weezembeek, van

zie van Wezenbeeck.

 

FD

Weezepoel

zie van Wesepoel.

 

FD

WEFA

Racine germanique ayant servi à former des N. de baptême. Le mot signifiant ,,Voile" à dû désigner au figuré la femme  (Wijf). Prototype : Wanoweja, ,,Geneviève". La racine WEFA a cependant donné des N. de baptême masculins, tels que Gevaert ou Guévar(t), Gevers ou Geffier, Gevels ou Gaveau.

I.  N. simples. Weve, Gefens.

II.  N< simples avec suffixes. W.-etto "• Vivet.

W.-ekln : Wyvekens, Vifqu(a)in.

III.  N. composés.

W.-hard: G(h)ev-, Guév- -a(e)rt(s), -ar. W,-hari: Wef-, Wev-, Gev- -er(s), Geffier. W.-hrod (-ron):: Givron. W.-rad f-ra) : Gev-, Giff- -ray, -roy. W.-wald : Gevels, Gaveau.

 

EV

Wefers

1. V. Wever. — 2. V. WEFA.

 

EV

Wefers

zie Wever.

 

FD

weg

,,Chemin". Proven. Van der--We(e)g(he), -wegen, ,,Du, des chemin(s). N° 229.

 

EV

Wegaete, van den

zie van den Veegaete.

 

FD

Wege

Nom d'origine: moy. néerl. wech, weegh 'chemin', cf. Dewège, Dewegh.

 

JG

Wege(n), van de

van de(n) Weghe, van de(r) Weg, van der Weghe(n), van de Weeg(h)e, van de(r) Weeghde, van de(r) We(e)gen, van Weegen, van der Wegh, van Wegens, Wege, Wegh, Vegh, de Weghe, Dewège, van der Veghe, van der Veeghde: Verspreide PlN Ten Wege, Weg: weg. 1382 Jan van den Weghe, Aarsele (DEBR. 1970).

 

FD

Wegeling

Wiegeling, ..Balancement". 1. Car. phys. N. d'H. à la marche oscillante. — 2. Car. mor. N. d'H. hésitant.

 

EV

Wegener

zie Wagner.

 

FD

Weger, de

Wegher, Swegers, Waeger: BerN van de weger, waagmeester.

 

FD

Wegge

Wig(g)e, Wegh, Vegh, We(c)kx: Mnl. wegge, wigge: (wigvormig) tarwebrood, spits toelopend broodje. D. FN Week. (Ber)BN. 1408 Bast f. Jans Wecghes, Bg. (SIOEN); 1470 Willem Wigge = 1471 Willem Wegge, Aarts. (MAR.); 1420 Margriet Wegs; 1525 Jan Wegghen voer...te backen; 1557 Lysken Magdalenen Wecx; 1587 d'erffgenamen Wegx, Kontich (SELS). Vgl. 1456 Jan Wickebroot, Den Bosch-Bg. (PARM.).

 

FD

Weggheleire, de

zie Wichele(e)r.

 

FD

Weghe, de

Deweghe, Dewège: i. Wsch. verkort < Van de Wege. - 2. Evtl. PlN Lauw (L), Fr. Lowaige: 1196 Lewege, 1197 de le Wege (TW). 1235 Renero milite délie Wege (CVD).

 

FD

Weghman(s)

Wegman(n), Weggeman, Weeghmans: i. Afl. van Van den Weghe. 1300 Yde Weghemans, Tv. (BERDEN). - 2. Afl. van Wegge. BerN van de bakker. Vgl. Weckmann.

 

FD

Weghsteen

Proven. 1. Wîjksteen, ,,Château du faubourg". N° 246. — 2. Wigsteen, ,,Château du sieur Vico". N° 246.

 

EV

Wegimont

Wégimont. Nom d'origine: Wegi-mont, dépend. d'Ayeneux (Lg).

 

JG

Wégimont

Proven. Dép. Ayeneux.

 

EV

Wégimont

Wegimont: PlN in Ayeneux (LU).

 

FD

Wegman(n)

zie Weghman(s).

 

FD

Wegner

zie Wagner.

 

FD

Wegnez

Weignez.  Nom d'origine :  Wegnez

(Lg).

 

JG

Wegnez

Weignez: PlN Wegnez (LU).

 

FD

Wégnez

Proven. Loc.

 

EV

Wegria

Wégria (région de Liège et Huy). NF attesté dans la région d'Oteppe et Couthuin depuis 1677 (GeneaNet), avec la finale hutoise -ia; p.-ê. dimin. d'un ancien nom germ. [à déterminer], cf. 1280 «sire Stevenes Wegres» PolyptLiège.

 

JG

Wégria

zie Vecqueray.

 

FD

Wegscheider

Afl. van PlN Wegescheide: twee-, drie-of viersprong. 1286 Henricus de Weghesceden, Bs. (HB 245); 1392 Jan vanden Weigheschede, St.-Win. (VERGR. 1968). Maar dgl. afl. van PlNn op -er zijn oostelijk of D. Daarom veeleer D. PlN Wegscheid(BEI).

 

FD

Wegsteen

Weghsteen, We(c)ksteen, Wecxsteen, Wex(s)teen, Weecksteen, Weex(s)teen, Weysteen, Wet(t)stein: Reïnterpretatie van Mnl. wetsteen: slijpsteen. BerBN voor messen- of scharenslijper. Vgl. D. Wet(t)stein, Wetzstein. 1270 ver Mergriete Vetsteens, Cent (CG); 1391 Heine Westeen; 1395 1309 Gontier Wetsteen, Ip. (BEELE1959); 1374 Bette Wetsteens, Westrozebeke; 1460 Clais Weecsteen, Woumen (PARM.); 1551)005 Wecsteen, Vn.; 1552 Joos Wechsteen, Houtem (PV; BdS 1991, nr.z).

 

FD

Wehaegfh)e, van

zie Weedaghe.

 

FD

Wehenkel

zie Wenk(e).

 

FD

Wehinger

Van PlN Wehingen (BW, SL).

 

FD

Wehner(t)

Dial. voor Weiner(t) = Wagner (DN).

 

FD

Wehr

Wehren.  NF all. dérivé de l'anthrop. germ. en War- (N.  Miiller) ou bien nom d'origine: Wehr (Moselle, All.). Wei-, cf. aussi Wey-.

JG

Wehrens

zie Warin.

 

FD

Wehrmann

Wehermann: i. Ndd. BerN van de man die verdedigingswerken (Wehr), vestingen bewaakt (BRECH.). - 2. Patr. = Weeremans.

 

FD

Wei

zie van der Wee.

 

FD

Wei(t)z-

zie Weiss of Weisz.

 

FD

Weiand

zie Wigand.

 

FD

Weibel

Nom de profession: ail. Weibel 'huissier, sergent'.

 

JG

Weibel

Waibel: BerN van de gerechtsdienaar, gerechtsbode. 1278 Nicolaus der Weibil, Thiengen(SOCIN).

 

FD

Weich

Weick- -ert, -man. 1. V. wijk. — 2. V. WID (Wik).

 

EV

Weicherding

Dérivé germ. en -ing de Weichert, forme all. issue de l'anthrop. germ. wîg-hard > fr. Wicard [FD].

 

JG

Weicherding

Patr. Afl. van Weichert.

 

FD

Weichert

zie Wichert.

 

FD

Weichsel(baum)

PlN (vooral BEI): weichselboom (prunus), morel, zure kers.

 

FD

Weick

zieWicke.

 

FD

Weicker

Nom issu de l'anthrop. germ. wîg-hari [FD].

 

JG

Weicker(t)

zie Wicher(t).

 

FD

Weickman(s)

-mann, zie Wyckmans.

 

FD

weide

,,Prairie". Synon. : Weiland, 1. Proven. Van de(r)- -Weyde(n), -Weide, Verweyen. Wie-lan(d)t(s), Weyland, Weymans, ,,De la prairie" (Weyman, Dép. Dudzele). Diminutif : Weytjens : ,,Petites prairies". Composé-: Wey-meers(ch), ,,Marais des prés" (Weimeers, Dép. Zulte). — 2. Pro­fess. ,,Préposé à l'entretien des prai­ries. V. les sept premiers noms de cette rubrique weide.

 

EV

Weide(n), van der

zie van der Wee.

 

FD

Weide(n)bach

PlN (RP, BW, BEI).

 

FD

Weidebach

Weidenbach. Topon. all. en -bachtrès  fréquent  (Rhénanie-Palatinat,   Bavière, Bade-Würt.).

 

JG

Weideman(n)

zie Weedemans.

 

FD

Weidenbaum

Wajdenbaum: PlN: wilg.

 

FD

Weidener

zie Weidner.

 

FD

Weidenfeld

Verspreide D. PlN: weideveld of wilgenveld.

 

FD

Weider(er)

Weidert, Weides, Veiders, Weyders, -ert, Vey(d)er: BerN Mnl. weider: herder. 1374 Willem de Weider, Ip. (BEELE). Vgl. (de) Weyer 2.

 

FD

Weiders

cf. Weyders. Weidert. Nom d'origine: Weidert bei Fels (J. Hess)?

 

JG

Weideveld

van Weydeveld, -vel(d)t, van Weidevelle: PlN Weideveld: wei(de) of wilgenveld. Vgl. Weidenfeld. 1733 Jaecques van Weydevelt, Holland (PARM.).

 

FD

Weidisch

Weydisch, Weijdisch: Wsch. de weergave van de Rijnlandse uitspr. (-isch i.p.v. -ig) van D. FN Weidig. Mhd. wîdach, D. Weidicht: bosje, kreupelhout van wilgen, wilgentwijgen.

 

FD

Weidlich

D. BN Mhd. weidenlich: fris, monter, uitstekend, mooi, flink.

 

FD

Weidmann

Forme all. corresp. à Wee(de)mans; cf. aussi Weimann.

 

JG

Weidmann

zie Weedemans.

 

FD

Weidner

Nom de profession : moy. haut-ail, weidenœre, moy. néerl. weidenaer 'chasseur' [FD].

 

JG

Weidner

Weidener, Wiedner, Wiedler, Wittner: i. D. BerN Mhd. weidenxre, Mnl. weidenaer: jager. -2. Naar de woonplaats bij een wilg. 1291 Herbordus dictus Widenere, Darmstadt (BRECH.).

 

FD

Weidt

Weith, Weijdt, Weydt: 1. Patr. Weit, korte vorm van Wouter; zie Wouts. - 2. Patr. Spelling voor Veyt. Zie Vijt. - 3. D. FN Weit: veldnaam voor een uitgestrekt, wijd, weids stuk land

(BRECH.). - 4. Ndd. FN Weidt (vooral Rostock) = Obd. Weitz: weit(e), tarwe. BerBN (DN).

 

FD

Weier

zie (de) Weyer, Wiers.

 

FD

Weigand

zie Wigand.

 

FD

Weigel(t)

zie Weegels.

 

FD

Weigert

Var. de Weichert < anthrop. germ. wîg-hard; cf. Weicherding.

 

JG

Weigert

zie Wichert.

 

FD

Weignez

zie Wegnez.

 

FD

Weihrauch

Wei(n)rauch, Wey(h)rauch: D. Weihrauch: wierook. BerBN voor een wierookhandelaar, kruidenhandelaar? Maar wsch. is het een reïnterpretatie van Weirich = Weinrich, temeer omdat Mhd. wîroch ook in de vorm wîrich voorkwam (BRECH.).

 

FD

Weihs(e)

zie Weisz, Weise.

 

FD

Weijburg

Metr. Germ. VN widu-burg 'hout, boom-burg'. 1227 Boidin filius Wiburgis, Cent (GN).

 

FD

Weijdeven, van

zie van de Wijdeven.

 

FD

Weijergang

-gans, Weyergans: Weiergang: Mnl. weygeren (MHWS) = Mnl. weyeren (MW): huppelen, springen + gang. BN voor iemand die huppelend loopt, met wippende stap. Vgl. D. Waiger. 1301 Henricus dictus Weigerganc, Den Bosch (ONB); 1441 Gerit Weygergancs; 1509 Tielman Veygerganck, Den Bosch (HB 484,510).

 

FD

Weijergans

cf. Weyergans.

 

JG

Weijgers

Weygers(e): i. Patr. Zie Wigger(s). Weygerse kan alleen maar Patr. zijn. - 2. BN Mnl. weiger: halsstarrig, weerbarstig, trots, zuinig, welwillend. Wvl. weiger: zuinig op. 1281 Sigerus Weiger = Sigeri Weigers, Temse (HAES.).

 

FD

Weijl

zieWeil(l).

 

FD

 Weijn

au génitif: Weins, Wens. Wens. Généralement aphérèse de Iwein ou Walewein,noms bretons de la littérature chevaleresque [FD] ; ou bien, dans certains cas, var. de Wijn(s).

 

JG

Weijnen, van

zie van Win.

 

FD

Weijsters

Wuyster, Wuijster: BN voor iemand die erg beweeglijk is, die druk doet, heen en weer loopt (IG1990,456-8). 1249 Oliverus Weister, Cent (GN); 1281 Oliveri Weister, terra Weisters,

Zaamslag(HAES.).

 

FD

Weijters

zie Wouters.

 

FD

Weijzen

zie Weysen.

 

FD

Weiker

zie Wyckers, Wicher.

 

FD

Weikmans

zie Wyckman(s).

 

FD

Weil(l)

Weijl: Verspreide D. PlN Weil.

 

FD

Weil(l)er

Weyler: Verspreide D. PlN Weiler < Lat. villare: boerderij, gehucht. Of spelling voor de Ndl. PlN Wijler, met zelfde etymologie en bet.; zie Van Wijler, Van Wilder.

 

FD

Weiland(t)

Weylant, -and(t), Weijland: i. PlN Weijland (ZH). - 2. Zie Wieland.

 

FD

Weilde, de

zie de Wilde.

 

FD

Weiler

Weiller. Nom d'origine : Weiller, Weyler (équivalent ail. du fr. Villers), fréquent en toponymie allemande.

 

JG

Weillaert

Patr. Germ. VN. Vgl. VN 1300 Weilin, Bg. (LEYS1952'). 1398 Chrestijen Weilbrecht, Wervik (DEBR. 1970); 1417 Kerstiaen Weyllaerdt, Ktr. (DEBR. 1958); 1429 Eligius Weilarde, Traj. dioc. (MULI).

 

FD

Weimann

Probabl. forme réduite de Weidmann.

 

JG

Weimann

zie Weedemans.

 

FD

Weimberg

zie Weinberg.

 

FD

Weimerskirch

Weimeschkirch: PlN (GH).

 

FD

Wein

Weins, Weyne, Weijn(s), Weyn(s), Wens(ch), Wenes, Weens, Wain(e), Wayne, Wains: Patr. i. Korte vorm van VN Walewein of Iwein, namen uit ridderromans. Zie ook Weinen, Weinkin. 1340 Ywanus Barbiers = Weyn Barbiers, Tn. (ROEL. 1951); 1352 Heinricus Ywani = 1380 Heinric Weyns, Diest (CLAES1986). - 2. De naam kon (m.n. in Brabant) worden verward met Wijn. Zie Wijns. 1469 Thuenes Wyns = 1470 Anthoon Weens = 1472 Thonis Weyns = 1474 Anthonis Wens, Tg. (TYTGAT); 1530 Jan Wijns (stamvader van de Kempense famille) Weyns (VS1990,282); 1616 Maria Wens = Maria Wyns, Schelle (MAR.j. Vgl. ook 1470 Weynken Weeghbecker = Wijnken Vechbecker, Den Bosch (HB 523).

 

FD

Weinachter

Weinacker: D. BN Weihnachter, afl. van Weihnachten: Kerstmis. Ook PlN (BRECH.).

 

FD

Weinand

zie Wijnands.

 

FD

Weinbaum

Wajnbaum: D.-joodse FN Weinbaum: wijnboom, wijnstok.

 

FD

Weinber(g)

Weimberg, Wejnberg, Waimberg, Waynberg, Wajnberg: i. D. PlN Weinberg: 1310 wijnberg. - 2. Uit Weienberg, Waaienberg; zie Van Waeyenberg(e).

 

FD

Weinberg

All.   Weinberg 'vignoble',  nom de résidence ou surnom de vigneron.

 

JG

Weinberger

Veinberger, Wajnberg(i)er: Afkomstig van Weinberg, een verspreide D. PlN.

 

FD

Weinblum

Wajnblum:D.-joodseFNWeinblum.

 

FD

Weinbrod

D. Weinbrot: wijnbrood. Vgl. Fr. Painvin.

 

FD

Weindorf

PlN (BEI).

 

FD

Weindt, de

zie de Wint.

 

FD

Weine, de

zie de Waen.

 

FD

Weinen

Weynen, Weenen, Wénin, Wenin: Patr. Vleivorm van Iwein of Walewein, namen uit de ridderromans. Zie Wein. 1276 Wenekin fil Wenin, Ip. (ARY); -1300 uxoris Mathie Weinin, Ktr. (DEBR. 1980); 1398 Weynin van Laendackere = 1398 Wallewein van Lendackere, Geluwe-Menen (DEBR. 1970); 1390 Weynin Pecsteen; 1374 Gillis Weynin, Ip. (BEELE).

 

FD

Weiner

BerN. Var. van Wagner. 1406 Hermann Wagner = Weiner, Jena (BRECH.). - 2. Var. van Weinert.

 

FD

Weinert

zie Weinhardt.

 

FD

Weinfeld

PlN Weinfelden in Thurgau.

 

FD

Weingarten

Wajngarten, -gorten, Wayngarten: Verspreide D. PlN Weingart(en): wijngaard.

 

FD

Weingärtner

-ga(e)rtner: BerN van de wijngaardenier, wijnbouwer.

 

FD

Weinhardt

Weinert, Weynars, Wynaerts, Weynaerts, Winnaert. Patr. Germ. VN win-hard 'vriend-sterk': Winihart (MORLETI). 1420 Casin Winnaert, Wervik (PARM.); 1551 Jan Wynaert, Oorderen-Aw. (AP). - 2. Var. van Wagnard; zie Waniart. 1592 Anthone Weijnaert = 1637 Anthoine Waignaert, Ronse (med. F. Thomaes, Brussel).

 

FD

Weinhausen

PlN(BEI).

 

FD

Weinhofer

-höfer: PlN Weinhof (BEI).

 

FD

Weinhold

-holz: Patr. Germ. VN win-wald 'vriend-heerser': Winoldus (MORLET I).

 

FD

Weinig

Patr. < Germ. wini-naam.

 

FD

Weinkauf

BerN van de wijnhandelaar.

 

FD

Weinkauf

Surnom de vigneron: ail. Weinkauf'commerce de vin'.

 

JG

Weinkin

Weinquin, Wenkin, Weijnjes, Weynjes: i. Patr. Dim. van de literatuurnaam Walewein of Iwein. 1425 Weynkin = 1427 Ywein de Coenne, Ktr. (DEBR. 1958); 1570 Jan Weynkens, G-Aw. (AP). - 2. Var. van Wijntjens.

 

FD

Weinmann

Waj(n)man,Veinman:D. BerN van de wijnbouwer of wijnhandelaar. 1198 Pilegrimus Winman, Keulen (BRECH.).

 

FD

Weinquin

Weinkin, cf. Winkin.

 

JG

Weinrauch

zie Weihrauch.

 

FD

Weinre(i)ch

Wajnrych, -ryk, zie Winrix.

 

FD

Weinreb

Weinryb, Wainryb, Wajnryb: D. FN Weinreb(e): wijnstok. Wsch. huisnaam. 1382 Jacob van der Winreben, Trier (BRECH.).

 

FD

Weinroth

Wajnrajter, Wajnryt, Weirather: D. Weinraute: wijnruit, kruid aïs specerij en geneesmiddel (ruta graveolens). Ook

Weihraut(h)er, Weinreuther, Weinreiter.

 

FD

Weinryb

zie Weinreb.

 

FD

Weins

zie Wein.

 

FD

Weinstein

Wajnsztejn: BerBN D. Weinstein:

wijnsteen. 1343 Mertin Winstên, Stralsund (NN).

 

FD

Weinstock

Wainsto(c)k, Wajnsztok, Veinstok, Venstock, Vinstock, Vinstocq: D. BN naar de

huisnaam: wijnstok.

 

FD

Weintraub

Wajntraub, Wayntraub: D. BN

Weintraub: wijndruif. Huisnaam.

 

FD

Weir

zie Wiers.

 

FD

Weirather

zie Weinroth.

 

FD

Weirauch

zie Weihrauch.

 

FD

Weird(t), de

zie de Weerd(t).

 

FD

Weireld, (de)

zie Werelds.

 

FD

Weiremans

zie Weeremans.

 

FD

Weirepand

Wier(e)pand, -pant: Mnl. wederpant: tegenpand. BerBN van de pander.

 

FD

Weirick

-rich, zie Wirix.

 

FD

Weirt, de

zie de Weerd(t).

 

FD

Weis

Zie De Wijs(e). - 2. Zie Weisz.

 

FD

Weis(s)

Weissen, -er, zie Weisz.

 

FD

Weis(s)bart

Wajsbard, Wajsbort, Wajsburt: D. BN: witte baard.

 

FD

Weis(s)gerber

D. BerN van de looier van wit leer, zeemleer, die het leer met aluin looit. Mnl. witledertauwer.

 

 

Weis(s)haupt

D. BN: wit hoofd, wittekop. Vgl. Weisskopf, Withofs. Evtl. Weishaupt: wijs hoofd, verstandige kop. Vgl. Wijshoff.

 

FD

Weisbecker

Weispecher: D. BerN van de wittebroodbakker.

 

FD

Weise

Weihs(e), Weiser(s), Wajser: Mhd. wîse: wijs. Zie ook De Wijse. Vaak verward met Weiss(er): wit, de witte.

 

FD

Weisengrun

Wsch. D.-joodse FN: wit en groen. Weiskirchen:PlN(SL).

 

FD

Weisgerber

Weissgerber. Nom de métier: all. Weissgerber 'tanneur, mégissier'.

 

JG

Weishaupt

Weisshaupt.  Surnom:  all.  weiss Haupt 'tête blanche'.

 

JG

Weiss

Weis, Weise. Surnom: all. weiss 'blanc'.

 

JG

Weissberg

Weisberger, Wajsberg, Weitzberg, Waysberg: D. PlN Weissberg: witte berg.

 

FD

Weissbrot

Wajsbrot: D. BerBN Weissbrot: wittebrood. Vgl. Wittebroodt.

 

FD

Weissenborn

Weiszenborn: Verspreide D. PlN Weissenborn (NS, HS): witte bron.

 

FD

Weissenfeld

Wajsfeld: PlN Weissenfeld (BEI), Weissfeld (RP).

 

FD

Weisskopf

Wajskop: D. BN Weisskopf: wittekop.

 

FD

Weissman(n)

Weisman,Wei(t)zman,Wajsman, Wajcman: D. BN Afl. van weifi: wit. Vgl. Wittemans. 1344 Hainr. Wisseman, Ulm

(BRECH.).

 

FD

Weisswein

Wajswain: D. BN Weisswein: witte  wijn.

 

FD

Weisz

Weis(s), Weissen, -er, Weihs(e), Weiz(er), Weitz, Wais(s), Waitz, Waids, Wajc, Wajs(s), Ways(se), Wyss: D. BN Weiis: wit. Vgl. De Witte.

 

FD

Weiszenberg

Wajc(h)enberg, Veisenberger, Wojcenberg: D. PlN Weissenberg: witte berg (BEI, NRW,NS,RP,S).

 

FD

Weiszenborn

zie Weissenborn.

 

FD

Weit(z)

zie Wouts.

 

FD

Weith

zie Weidt.

 

FD

Weitjens

zie Wuytkens.

 

FD

Weitman(n)

zie Wuytemans.

 

FD

Wejnberg

zie Weinberg.

 

FD

Weken, van der

zie van der Veken.

 

FD

Wekhuizen

Wekkuizen, zie Wijckhuyse.

 

FD

Wekking

Patr. Afl. van Germ. wîg-naam.

 

FD

Wekselman

D. Wechselmann. BerN van de geldwisselaar. Zie Wechsler.

 

FD

Weksier

Proven. Flamandis. de Werquesies (Dép. Péruwelz).

 

EV

Weksler

zie Wechseler.

 

FD

Weksteen

zie Wegsteen.

 

FD

Wekx

zie Weckx.

 

FD

Wel-

-ch, -cker.V. WAHL.

 

EV

Wel(l), van

PlN Well (NL, G). - 2. Zie ook Van Welle, Van Welden.

 

FD

Wel(l)ner

Wil(l)ner: W. Wellner < Weldner, afl. van PlN Wald: woud. Maar 1281 Arnoldum dictum Welnere, St.-Tr. (GHYSEN). Of D. Wildner: jager, wildhandelaar? Wel(l)s:E.PlNWell: bron.

 

FD

Wel, (de)

zie de Wilde.

 

FD

Wel, van (der)

van der Welle(n): i. PlN Wel: bron. Ter Welle(n) op Schouwen (Z). 1399 Peter van der Welle, Bg. (SIOEN). - 2. Vgl. Van Well.

 

FD

Welander

zie Wollants.

 

FD

Welbes

Proven. Walsbets (Loc.).

 

EV

Welbo(o)ren

zie Welgeboren.

 

FD

Welch(e)

zie Waltz.

 

FD

Welcher

De l'anthrop. germ. walha-hari [FD]; comp. Walckiers, Wauquier.

 

JG

Welck; van der

zie van der Wilk.

 

FD

Welckenhuizen, van

-huysen, zie van Welkenhuizen.

 

FD

Welcker

zie Walker.

 

FD

Welcom(m)e

Welkom, Wellecomme(n), Willecom(m)e, Willkommen, Wilcomme, Nellecomme: BN voor een welkome gast of een gastvrij man, die graag verwelkomt. Vgl. E. Wellcome, It. Benvenuto, D. Willkommen. 1348 Jehan Willecomme, Ktr. (DEBR. 1971).

 

FD

Welde(n), (van)

van Welle(n), Dewelde, Dewel(le), Dewell: i. PlN Welden (OV), lokale uitspr. Wellen. 1156 Vergina de Wenlina; 1202 Clementia de Wellin (GN); 1309 Gillis van Welle, Kemzeke (FLW); 1382 Hannekin van Weldene, Pittem (DEBR. 1970). - 2. PlN Weelde (A): 1196 Welde (TW). 1323 Jan van Welde, Hoogstraten (VERB.). Zie Van Weelden. - 3. Evtl. PlN Welden in Zevergem (OV), Welle bij Aalst (OV) of Wellen (L). Zie Van Welle. De oudst bekende (aanwijsbare) voorouders van de huidige Van Welde's woonden op het gehucht Bij voorden in Kerkom (VB): 1454 Henricus de Welde, Kerkom (A. VANWELDE, Histoire du patronyme Welde(n), Brussel, 1982-84).

 

FD

Welde, de                    

zie de Wilde, (van) Welde(n).

 

FD

Weldern, van

W. verhaspeling (H) van Van Welden.

 

FD

Welders

1. Proven. Welden (Loc.), avec suff. -er d'orig.

 

EV

Welders

Patr. Germ. VN wild-hari: Wildeharius (MORLETI). ±1240 Christina relicta Walteri Welders, IJzendijke (SCHMID).

 

FD

Welemane

zie Wellemans.

 

FD

Welens

zie Willen(s), Wallens.

 

FD

Weles

cf. Welis.

 

JG

Welf, de

de Welff: Var. van De Wolf?

 

FD

Welffens

Patr. Afl. van Germ. VN Wolf.

 

FD

Welfring(er)

zie Wilflinger.

 

FD

Welgeboren

Welbo(o)ren, Wil(e)bore: BN voor iemand die voor het geluk geboren is: goed geboren. 1318 Henrici dicti Welgheboren, Woluwe (PEENE 1949); 1385 Wilhelmus Waelgheboren man, Tg. (TYTGAT).

 

FD

Welgemoed

Walgemoed: BN voor een goedgeluimde. Vgl. D. Wohlgemut(h).

 

FD

Welie, van

zie van Wely.

 

FD

Weling

NF de la région de Saint-Vith, d'origine allemande (Essen) ou hollandaise.

 

JG

Welis

Wé-, Weles, Wé-, NF d'origine germ., sans doute luxembourgeoise.

 

JG

Welis(ch)

Zie Velisch.

 

FD

Welk, van der

zie van der Wilk.

 

FD

Welkamp

zie Wallecam.

 

FD

Welkenhuizen

Welkenhuysen,  Welkenhuyzen. 1493 «messire Ponce de Welkenhuysen» BourgLiège; nom d'origine: Welchenhausen

( Rhénanie-Palatinat).

 

JG

Welkenhuizen, (van)

-huisen, -huysen(s), -huijsen, -huijzen, -huyze(n), -huzen, -hysen, van Welckenhuizen, -huysen, -huijsen, -huyzen, -huijzen, (van) Wilkenhuysen, van Werelyckhuysen: PlN Welkenhuizen, D. Welchenhausen (RP), op een 12 km ten zuiden van Sankt Vith. 1374 Catherine van Gronsoilt, vrauwe...zu Welkenhusen (CVD); 1447 Nese van Welkenhusen, NL(KSG); 1605 Philips van Weirlyckehuysen, Aw. (THIJS).

 

FD

Welker

zieWalker.

 

FD

Welkom

zie Welcomme.

 

FD

Welland

zie Wieland.

 

FD

Welle

1. Proven. Welle (Loc.). — 2. V. WAHL.

 

EV

Welle

14e s.  «Henris Welles  [bourgeois de Liège]» DénHesbaye; p.-ê. nom issu de l'anthrop. germ. Well-/Wall- (Vincent 75) ou hypocor. de Willem [FD].

 

JG

Welle

Patr. Korte vorm van Willem of Wouter; zie Wallens.

 

FD

Welle-

-mans, -en(s), -ers. 1. Proven. Welle (Loc.) ou Wellen (Loc.) ou Welle (L.D.), ,,Source". N° 230.

— 2. V. WAHL.

 

EV

Welle(n), van der

zie van (der) Wel.

 

FD

Welle(n)s

zie Willens, Wallens.

 

FD

Welle, de

zie de Wilde.

 

FD

Welle, van

van Wellen: PlN Welle (OV, Z). ±1300 Pétri de Welle, Z (DEBR. 1999); 1370 Luuc van Welle, Temse (DE MAN). - 2. PlN Wellen (L). 1421 Mathys van Wellen, Ht. (A.GHIJSEN); 1480 Reyner van Wellen, Rutten (IOT). - 3. Zie ook Van Welde(n).

 

FD

Wellecam

-can, zie Wallecam.

 

FD

Wellecome

Proven. Welkom, ,,Bien-venue" (L.D.).

 

EV

Wellecomme(n)

zie Welcomme.

 

FD

Wellekens

1. Proven. Wellekens-(velde). (Dép. Hoeilaart). — 2. V. WAHL.

 

EV

Wellekens

zie Willekens, Wallekens.

 

FD

Welleman

Wellemans. Var. de Willeman(s) ou de Walleman(s).

 

JG

Welleman(s)

Welman(e), Welment, Wel(l)emane: i. Patr. Var. van Willeman(s). 1392 Luerent Welman, Ip. (BEELE). -2. Var. van Walkmans. 1586 Jan Wellemans, Aarts. (MAR.). - 3. Afl. van Van Welle. 1549 Peter Wellemans, Aalst (AP).

 

FD

Wellems

V. WAHL.

 

EV

Wellems

zie Willem.

 

FD

Wellen, van

zie van Welle.

 

FD

Wellens

Peut-être hypocor. néerl. de Willem [FD]; cf. aussi 1272 «Wellinus de Herent» PolyptVillers, 1276 «Egidius et Wellinus fratres»CartValDieu.

 

JG

09:02 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.