26/06/2012

U-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Uselding

1185 «Rogerus de Useldenges» Cart­Orval; nom d'origine: Useldingen, fr. Usel-dange (G.-D. Lux.).

 

JG

Userstam

Gerond < IJzerstam, BerBN voor een smid. Vgl. D. Eisensteck, Eisenstuck.

 

FD

Useweels

Usewi(e)ls, Usuwiel: Misschien de PlN Oosterweel (A): 1210 Otserwele, 1225 Oucerwela (TW). 1278 W(illelmus curatus de) Ouserwele, Deurne (AAV); 1523 Lucas Hudzeweel, Bs. (MUL III); 1584 D. Huseweel, Jeronimus Husuweel, Aw. (AB); 1627 Petrus Husewiel; 1701 Carolus Huseweel, Bs. (MUL V, VII); 1672-8 Jean Huseweel = Huzeweel = Hujeweel, Bs. (ICC IV).

 

FD

Usez

cf. Usé.

 

JG

Usez

zie Usé.

 

FD

Usné

Profess. Usnée (Plante em­ployée dans l'ancienne thérapeu-

tique). N. de médecin ou de gué­risseur.

 

EV

Usquin

zie Huyskens.

 

FD

Usten,van der

zie van der Hulst.

 

FD

Usterud

Noorse FN, naar boerderijnaam.

 

FD

Usuwiel

zie Useweels.

 

FD

Usvaid

Comp. 12e s. «Usvalus» à Gent (Tavernier, 38, 143); var. de Osval(d), Oswald, de l'anthrop. germ. ans-wald.

 

JG

Usvald

zie Oswald.

 

FD

Ut, van

zie van Nut.

 

FD

Uten

au génitif: Utens. Var. de Juten?

 

JG

Uten

Proven. Hutten (Dép. Lom-mel).

 

EV

Uten(s)

Ueten: i. Zie Uydens. - 2. Metr. < Juten, vgl. juffrouw = Br. uffra, Justaes = Ustaes. 1453 Aerde Yuetens; 1513 Jan Wtens = 1515 Jan Utens, aarts. (MAR.). - Lit.: F. CLAES, Defamilienaam Uten. Oost-Brabant 1988,142.

 

FD

Uters

zie Wouters.

 

FD

Utinel

Comp. 15e s. «Uttin de Bernimolin»Le-fort (A. Body) ; dérivé en -et < lat. -ellu du NF fr. Hutin ou Uttin, du germ. Udo?

 

JG

Utrecht, van

van Uitrecht, van Uyt(t)recht, van Uijtrecht: PlN Utrecht (U). 1135-80 Vastrat de Uztricht (LNT); 1301 Jan van Uuijtrecht, Diest (OATII); 1399 Diederic van Utrecht (Ktr., DEBR. 2000').

 

FD

Utsel

Francisation du NF flam. Van Uytsel [FD],

 

JG

Utsel

zie van Uytsel.

 

FD

Utterbee(c)k, van

zie (van) Itterbeeck.

 

FD

Utterwulghe

zie Uitdewillegen.

 

FD

Uuldriks

zie Ulrix.

 

FD

Uuring

zie Uhryn.

 

FD

Uurlings

cf. Urlings.

 

JG

Uurlings

zie Urlings.

 

FD

Uvelier

cf. Uvier.

 

JG

Uvergoels

NF bien implanté en Wallonie, d'origine obscure.

 

JG

Uvergoels

Verhaspeling van Ivergneau??

 

FD

Uvier

Uvelier. Peut-être dérivé en -ier et -el-ier de l'anc. fr. huve 'sorte de coiffure (pour les deux sexes)', donc surnom de fabricant de "hu-ves"; cf. aussi Huvelle. - Aucun dérivé simi­laire d'anc., moy. fr. uve 'raisin sec' ne paraît attesté FEW 14, 90b.

 

JG

Uvier

zie Huvier.

 

FD

Uvin

Uvyn, zie Ovijn.

 

FD

Uvyls

Uvijls: Var. van Uvyns? Zie Ovyn.

 

FD

Uwaerts

zie Huard.

 

FD

Uwents

Patr. Uwens, wellicht < Udens (met glijder w aïs hiaatvulling na d-syncope); vgl. Uydens. 1581 Hendrik Uwens, Nijmegen-Aw. (AP).

 

FD

Uxem.van

van Exem, van Uxeem: PlN Uksem (Uxem, FV). 1075 Arnoldus de Uggeshem; 1218 Walterus de Uxhem (DF XV); 1267 Willelmus de Hycshem, Ip. (BEELE); 1390 Diederijc van Hucsem, Vn. (DELHAYE).

 

FD

Uydebrouck

zie Uitdenbroek.

 

FD

Uydens

Uij(d)ens, Uten(s): Patr. Mnl. Udin, vleivorm van Germ. VN Udo = Odo. Uten met d/t-verscherping. Vgl. 1042 Udo; 1124 Utberga de Suinarde (naast Odberga) (GN). 146 e. Uttin de Bernimolin, Luik (BODY); 1738 Jos. Uijdens, Merksplas-Aw. (AP).

 

FD

Uyl, den

te Nuyl. BN naar de roofvogel, de uil. Voor een wijze of dwaze? Naar de grote ogen? 1680 Jan Uijl, Bilzen (SCHOE.). - 2. Huisnaam. 1585 Joost Jansz. Uuyl, lakenkoper 'In de UuyF, A'dam (TROCH).

 

FD

Uyle(n)broe(c)k

cf. Huyle(n)broeck.

 

JG

Uylebroeck

Uyl(l)enbroeck, Uijlenbroek, Uylenbroek, Uylembrouck, Uilenbroek, (van) Huyle(n)broe(c)k, (van) Huylenbrouck, Huijlenbroeck, Huylebro(u)ck, Huylembroeck, -brouck, -brouch, Hullebroe(c)k, -brouck, Uhlenbruck, -broek, -brock: PlN Uilenbroek in Vlierzele (OV), Vlamertinge, Wingene (WV): 1358 Ulenbrouch, 1110 Ulebruc bij Bs. (TW), door GYSSELING verklaard aïs uilen-moeras. De uil is evenwel geen moerasvogel. BRECH. en DN verklaren daarom Uhl, Ohl in Uhlenbrock aïs natte, moerassige plaats. Ook PlN Hullenbroek in Herdersem, St.-Maria-Lierde, Vlierzele (OV). Wsch. is de naam vaak niet te onderscheiden van Hollebroek (zie Van Heulebroeck), blijkens 1398 Daneel van Ulembrouc, Pittem (DEBR. 1970), aangezien de PlN Hollebroek in de twee buurdorpen Pittem en Wingene voorkomt. 1227 Walterus de Hullenbroch = Woutre de Hulebroch, Vlierzele (GYSS. 1964); 1396 Jan van Hullebrouc, Herdersem; Jan van Hullebrouc, Borsbeke (DE

B.); 1428 frater Balduwinus de Hoillenbroech (id est Huylenbroeck), Affligem (MULI); 1558 Romeyn van Hulebrouc, Wingene (DF XV); 1527 Adriaen van Hullebrouck = 1565 A. van Hulenbrouck; 1681 Jaecques van Huellembrouck, Pittem (KWII); 1639 Aegidius Huilembroeck, Dend.(MULV).

 

FD

Uylem-

-broeck, -brouck. Proven. Uilenbroek (Dép. Vlierzele). Sy­non. : Hullebroeck.

 

EV

Uylings

zie Ulens.

 

FD

Uymeersch, van

PlN Uitmeers: een uitwaarts liggende meers, beemd.

 

FD

Uys

zie Huys(s)e.

 

FD

Uyste(r)pruyst

Uystpruyst, zie Uyttersprot.

 

FD

Uystepruyst

Uystpruyst, cf. Uyttersprot.

 

JG

Uyt-

zie ook Uit-.

 

FD

uyt de(n)-

uyt der-, uyt het-. (Ecrits souvent Uytten-, Uytter-). ,,Du, de la" : Préposition suivie de l'article défini : indique la pro­venance. Uytde(n)-, Uytte(n)-, -brouck, -broe(c)k(s), ,,Du rna-rais". Uytenbosch, ,,Du bois". Uytden-, Uytten-, Uytter- -hoef, -hoeve(n), ,,De la ferme". Uyt-(t)en-, Uytter- -hoven, ,,Du do­maine". Uythethofken, ,,Du petit jardin". Uytroever, ,,Du rivage". Uyttendaele, ,,De la vallée". Uyt-terelst, ,,De l'aunaie". Uytterhae-gen, ,,Du bosquet". Uyttersprot, (Spruit, ,Jeune pousse"). ,,Du champ des pousses. Le V et le U s'écrivant autrefois V, Vit, préposi­tion utilisée pour former des patro­nymes, s'est souvent changé en Wit: Witbergen, Wittebroeck, W(i)t-terwulghe étaient à l'origine : Hit-bergen (Loc.), Vit de broek, ,,Du marais", Vit de Wulge(broek), (Dép. Oostkamp), ou Vit âe wïl-gen, ,,Des saules".

 

EV

Uyt(h)em, van

PlN Uithem in Betekom (VB) (NR). 1356 Woutere van Utheem, Lv. (ICKX); 1365 Renerus de Utem, Zoutleeuw (ESBr. 1938,290); 1401 Aert van Utem, Aw. (ANP).

 

FD

Uyt(t)endael(e)

Uytendaal, Uijttendaele, Uittendaele, (van) Wietendaele, Wittendal, Wittendaele, Wyttendaele: Var. van Van den Dale met vz. uit. 1378 Casin Utendale, Ip. (BEELE); 1377 Soetin Utendale, Ktr. (DEBR. 2002); 1648 Witterdal, St.-Omaars (DF XVII).

 

FD

Uyt(t)erelst

Uyttrelst, Uythreist, Uijthrelst: Uit der Elst. PlN Ter Elst: elzenbos. Zie Van der Elst. 1396 Jan uter Elst, Moorsel (DE B.); 1432 Joese uter Helest, Kh. (DEKEYSER).

 

FD

Uyt(t)ersprot

Uijttersprot, Uytte(n)sprot, Uyttersport, Wit(t)esprote, Witesprost, Uyste(r)pruyst, Uystpruyst, Uyttersprock, Uyttersproot, Uytterstrot, Heutterspreute, Heuster(s)preute: PlN Ter Sporkt in Moorsel (VB); Spurt in Hamme (OV); Sprokt in St.-Maria-Lierde (OV). 1396 Philips uter Sprocht, Erondegem (DE B.) = 1397 Philips uter Sprocht, Moorsel; 1503 Uytersproct, Baardegem (VMKVA1951,87-94); 1515 Anthonius Uutersprot, Baardegem (MULIII); 1644 Jac. Uuterspurt=J. Uutersproct, Gavere (ICC III).

 

FD

Uyt, van

zie van Nut.

 

FD

Uytborck

De famille zou van Deense herkomst zijn (med.). Maar er is geen dgl. PlN in Denemarken, wel Ôdeborg in Zweden.

 

FD

Uytborck

Proven. Uitburg, ,,Château fort éloigné" (Comp.: Vit- -bergen, -kerke, ,,Collines-, Eglise- -éloi­gnées". (Loc.).

 

EV

Uytden-

zie ook Uitde-.

 

FD

Uytdenbosch

Uit Den Bosch (NB) of var. van Van den Bos(ch). 1393 Gherit uten Bosch van Steensel (SKM).

 

FD

Uytdra(e)gers

BerN Mnl. utedrager: uitdrager, opkoper. 1455 van Grieten der Uytdreegster, Den Bosch (HB 481).

 

FD

Uyte(n)-

zie ook Uytte(n)-, Uitde-.

 

FD

Uytem, van

zie van Uythem.

 

FD

Uyter

zie Wouters.

 

FD

Uyter-

zie ook Uytter-, Uiter-.

 

FD

Uytfries

Uit Friesland?

 

FD

Uytganck, van

Reïnterpretatie van Van Uytfanck.

 

FD

Uytgeerts

zie Aertgeerts.

 

FD

Uythethofken

PlN Hofken, dim. van Hof.

 

FD

Uythrelst

zie Uytterelst.

 

FD

Uytjens

zie Wuytkens.

 

FD

Uytkafkot

PlN Kafkot: hok waar kaf opgeborgen wordt.

 

FD

Uytrecht, van

zie van Utrecht.

 

FD

Uytroeven

-er, zie Uitdenhove.

 

FD

Uytsel, van

van Uijtsel, Utsel, van Nuytsel, van Oytsel, van Ouytsel: PlN Uitschool in Oevel (Westerlo, A): 1362 Uutscolen, 1393 Wt Scole. 1292 Joete van Uutshole, Woutre van Utshole, Jan van Utshole, Oevel; 1326 Waltero de Utshole = 1331 Wouteren van Uutsholen, Tongerlo; 1437 Gerardus de Outsel, Cam. dioc. (MUL I); 1553 Michiel van Outsele, Westerlo; 1562 Antonis van Outsel, Her. (AP).

 

FD

Uytsluyt

Probabl. avatar dans la région de Charleroi du NF précédent [FD] ou bien d'un autre NF flam. en Uyt-.

 

JG

Uytsluyt

Uijtsluijt: FN in H. Wsch. verhaspeling van Uystpruyst.

 

FD

Uytte(n)

zie ook Uit den-.

 

FD

Uyttebroeck

Uyttebrouck, Uyttebroek, Uitte-broek, Uittebroeck. 1290 «Will. Utenbroeke» DettesYpres; topon. néerl. très fréquent (= du marais).

 

JG

Uyttendaele

Wyttendaele. 1290 «Willames Utendale» DettesYpres; topon. néerl. (= du vallon).

 

JG

Uyttenhove

Uittenhoven, Uytdenhoven, Uyt-terhoeven. 1265 «Huelos Utenhove» Dettes­Ypres; topon. néerl. (= de la ferme, des fer­mes).

 

JG

Uyttensprot

zie Uytersprot.

 

FD

Uyttentruys

zie Huysentruyt.

 

FD

Uytter-

zie ook Uiter-, Uitter-.

 

FD

Uytter(s)

zie Wouters.

 

FD

Uytterhaegen

Uitterhaegen. Topon. néerl. (= des haies).

 

JG

Uytters

Proven. Uiterste ,,Extrémité (de l'agglomération)". Uiterste (Dép. Denderbelle).

 

EV

Uyttersprot

Uiter Sporkt, Uystepruyst, Uystpruyst. Nom d'origine: p.-ê. Sporkt à Moorsel (BrFl), littér. : lieu où il y a des bour­daines.

 

JG

Uyttrage

zie Uiterhaegen.

 

FD

Uyttré

zie Wouters.

 

FD

Uyttrelst

zie Uytterelst.

 

FD

Uytven(t), van

-vinck, zie van Houtven.

 

FD

Uytweg

Verspreide PlN: Uitweg.

 

FD

Uzeel

Fr. FN (DNF) en PlN Uzel (Côtes-du-Nord, Gard).

 

FD

11:44 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

????

Écrit par : uytborck | 27/10/2012

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.