26/06/2012

V-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Volongé

Volange, Valange(r),-gé: Misschien Vologne < Pologne, Fr. naam voor PlN Veulen (L). 1623 Joannes Erardus Follonius, Leodiensis (MULV).

 

FD

Volpe

Volpin(i): It. BN Volpe < Lat. vulpes: vos.

 

FD

Volpout

zie Vollebout.

 

FD

Volquemann(e)

Walqueman(n)e: Patr. Volkman, afl.

van Germ. Volk-naam. 1418 Nikol. Volkmann,

Anklam (BRECH.).

 

FD

Vols

Var. voor Wols = Wolfs of < Voix, gen. van

Volcke. Var. van Vools?

 

FD

Volsegem, van

Wsch. vervorming van Van

Volsem/Volxem.

 

FD

Volsem, (van)

van Volcem, van Volsen, van Volsom, van Volsum, van Volxem, van Volcksom: PlN Volsem (VB). 1356 Heinrec van Volcshem = Heinrec van Volxhem, Anderlecht (PEENE1949); 1396 Joes van Volxhem, Nederboelare (DE B.).

 

FD

Volt

Patr. Germ. VN Wolt, korte vorm van een wald-naam, zoals Wouter.

 

FD

Volter(s)

Voltaire: Patr. Grafie van de Germ. VN Wolter. Voltaire geeft de Fr. uitspraak weer.

 

FD

Volters

V. WALD (Wald).

 

EV

Volvert

Car. mor. Volvaard(ig), „ Complaisant".

 

EV

Volvert

w. (Bastogne) Volvèrt'. Francisation du NF all. Wolvert, -wert(z), etc.

 

JG

Volvert

zie Wollwert.

 

FD

Volxem, van

zie van Volsem.

 

FD

Vomberg

Nom d'origine: all. vom Berg (= du mont).

 

JG

Vomberg(e)

zie van den Berg.

 

FD

Von Bülow

PlN Bülow (MV), uitspr. 'bulo. 1350 Andr. Bulowe, Greifswald (BRECH.).

 

FD

Von Montigny

Nom d'origine: probabl. Monti-gny, forme romane (sortie de l'usage) de Mon-tenaeken (Lb).

 

JG

Von Montingny

PlN Montigny, oude Rom. vorm van Montenaken (L). Zie Montignie(s) 2.

 

FD

Von Wowern

FN in Duitsland, Denemarken en Zweden. Verduitsing van Van de Wouwer. 1574-1612 Jan van den Wouwer alias von Wowern, alias Woverius, Hb.-Sleeswijk(med. A. Van Den Wouwer).

 

FD

Von(n)êche

Proven. Vonèche (Loc.)

 

EV

Von-,

zie ook bij het stamwoord.

 

FD

Vonarb

PlN Arpe (NRW).

 

FD

Vonarx

von Arx: Zwitserse FN. PlN Arx bij Basel. 1516 Benedikt von Arx, Basel (BRECH.).

 

FD

Vonberg

zie (van) Berg.

 

FD

Vonck

au génitif: Vonckx, Voncken. 1792 «Jean Voncken (orig. de Maastricht)» Bourg-Liège; surnom: moy. néerl. vonc, vonke 'étin­celle' ; comp. le NF all. Funk(e).

 

JG

Voncke(n)

Vonck(x), zie Vonk.

 

FD

Voncken

V. FUNC.

 

EV

Vonckers

Afl. van ww. vonken: vonken schieten, in vonken doen uiteenspatten. BN voor een smid. 1449 Gheret Vonkarts, Zolder (VANB.).

 

FD

Vonde, van de

zie van de Vonder.

 

FD

Vondeberg

PlN 1368 ten Vonderberghe, Wechelderzande (A). 1368 vanden Vonderberghe, ibid. (VERS. II). - 2. Var. van Vandeberg, van den Berg.

 

FD

Vondegracht

zie van der Gracht.

 

FD

Vondel

Proven. ,,Ponceau, passe­relle". V(and)ervondel(en), Vandevonder.

 

EV

Vondel, (de/van de(n/r))

van der Vondelen, zie van de(n/r) Vonder.

 

FD

Vondeling

Vonde(r)lynck, Vondelinckx, Vundelinckx, Vindelinckx: BN voor een vondeling. 1280 Jacobus Vondellinc; 1304 Gherard Trouveit = 1306 Gherart Vondelinc, Ip. (CLM); 1584 Balthazar Vundelincks, Aw; (AB); 1751 Anthonius Vindelinckx ante portam inventorum, Lv. (VS 1976,263); 1785 Pierre Vindelinckx, Dilbeek (vader van) 1810 Catharina Vundelinckx, Anderlecht (PDB).

 

FD

Vondelman

Afl. van Van den Vondel. 1340 de Vondelmans hoeve.Tn. (C.BAERT); 1446 Vranck Vondermans, Diest (VdP).

 

FD

Vondenbusch

PlN Vonderbos: bos met toegang over een vlonder. 1390 Laureins vanden Vonderbossche; 1394 Jan vanden Vonderbossche, Aw.(ANP).

 

FD

Vondenhof(f)

zie van (den) Hove(n).

 

FD

Vonder, van de(n/r)

van de(n/r) Vondel, van Vondel, van de Vondel(e), van der Vondelen, van der Vonden.van de Vonde, van deVandel(le),de Vondel, Vervondel, van Vonderen, (van) Vondel: PlN Vonder: los bruggetje, vlonder. 1280 Egbertus de Vendre; 1360 Boudin van der Vonderen, Evergem (GYSS. 1971); 1298 Franco de Vondra, St.-Kw.-Lennik; 1356 Wouters van den Vondere, Gooik (PEENE 1949); 1474 Maertin vanden Vondele, Bs. (PARM.).

 

FD

Vonderhecken

zie van der Eyken.

 

FD

Vonderlynck

zie Vondeling.

 

FD

Vondervoort, van de

PlN: voorde met een vlonder.

 

FD

Vonêche

-èche, -eche, Vonnéche, -èche, -eche. 1782 «Jean-François Vonêche» Wellin; nom d'origine: Vonêche (Nr), et non point var. de Van (den) Esse [FD].

 

JG

Vonêche

Vonnêche, Von(n)èche, Von(n)eche: PlN

Vonêche (N).

 

FD

Vonhoegen

zie von Högen.

 

FD

Vonhoff

zie van (den) Hove(n).

 

FD

Vonier

BN Var. van Vognier: lui (DAUZAT).

 

FD

Vonk

Vonke(n), Vonck(x), Voncke(n), Vounck(x), Vunck(x), Fonck(e), Fonk(e), Funk, Funke(n), Funck(en), Vervonck: Mnl. vonc, vonke, D. Funke: vonk. BerBN voor een smid, naar de vonken bij het smeden: 1270 Heinricus Faber qui dicebatur Vunko, Stralsund (BACH 1,281). 1393 Meulin Fonc, Ip. (BEELE); 1545 Ben. Fonck, Stettin-Aw.; 1555 Jan Foncke, Ravenroy-Aw. (AP).

 

FD

Vonkenberg

zie Fauquembergue.

 

FD

Vonnêche

-èche, -eche, zie Vonêche.

 

FD

Vons

V. FUNC.

 

EV

Vonstein,

Vontsteen: Verspreide D. PlN Stein; vgl. Van de Steene.

 

FD

Voodt, van der

zie van der Voorde.

 

FD

Voogd

Fonction. ,,Tuteur" (d'une personne phys. ou morale incapa­ble). Synon. : Voogt, De- -voogd, -vocht. V. Vogt. — 2. ,,Bailli". N° 141.

 

EV

Voogd

Voogt. Surnom de fonction: moy. néerl. voocht, voght 'tuteur, protecteur, comman­dant' [JH].

 

JG

Voogd, (de)

(de) Voog(h)t, (de) Voogdt, de Voogh(dt), de Voeg(h)t, de Voecht, (de) Vocht, (de) Vo(i)gt, (de) Voght, Te Vogt, Voegt, Voget, Vogts, Vogten, Vochten, Vogedes, de Vucht, Vuch(t), Vught, Vugt(s): BN van de voogd: beschermer, patroon, voogd; bevelhebber, aanvoerder. 1208 Soikins et Godefridi Vohts, Cent (GYSS. 1999'); 1269 Jan de Voghet, Uitkerke (CG); 1383 Pieter de Voocht, Ip. (BEELE); 1398 Pieter de Voecht, Lauwe; 1398 Jan de Vocht, Wingene (DEBR. 1970); 1485 Gertruyden den Vucht, Bs. (HB190).

 

FD

Vooijs

zie Voois.

 

FD

Voois

Vooijs: Var. van Voos? Uit Lavoix?

 

FD

Vool(s)

Foole, Fools: Mnl. vole, vool: veulen. BerBN voor een paardenkoopman of BN voor een levendige kerel. 1183 Arnoldus Vole, Keulen (HAGSTR.); 1382 Wouterkin tVole, Dentergem; 1398 Henry tFol = Henry tVoel, Vichte (DEBR. 19/0).

 

FD

Vools

V. FULC.

 

EV

voor

,,De devant" ou ,,Devant le-". Parfois ,,Principal". Proven. Voor-straet, ,,Rue principale". Voor-sluys, ,,Ecluse principale". Voor-winden, ,,Devant (la localité de) Winden.

 

EV

Voor(t), de

zie Divoire.

 

FD

Voor, de

zie Devoor(t).

 

FD

Voor, van de

zie van der Veur.

 

FD

Voorbogt

zie Verbocht.

 

FD

Voorbraak

Voorbraeck: PlN Braakland aan een voorde. 1401 Arnout vander Voertbrake, Aw. (ANP); 1539 Marijnus van Voerbraken, Bergen NB-Aw.(AP).

 

FD

Voorbruggen

zie van der Brugghen.

 

FD

Voorcruyce

zie van der Cruyssen.

 

FD

voorde

ou Voort. Proven. ,,Gué". Dialecte : Voet. Variantes : Van Voort (Voort, Loc. et L.D.), Van de(r)-, Ver- -voort, -vo(o)rd, Voet, Voortman, ,,Du gué"; Voet, De Voet, ,,(Du) gué", Voeten, ,,Gués".

 

EV

Voorde(n), van

van Vo(o)ren: PlN Voorde (OV). Of= van de(r) Voorde.

 

FD

Voorde, van de(r)

van de(r) Voor(d)en, van de Vorden, van de(r) Vorde, van de Wo(o)rde, van de(r) Vo(o)r(d)t, van den Voort, van der Voodt, Wandervorde, Wandevoir, van Vo(o)ren, Vervoor(d)t, Vervoert, Vervort, Vervuurt, Vervoir, Vervoode, Vervoot, Vervo(i)tte, Tenvoorde(n), Tenvooren, Tervoort, Tervoert, Tervooren: Verspreide PlN Voorde, Voort: doorwaadbare plaats. O.m. Voorde (OV), Tervoort (NB). ± 1240 Aua de Vorde, Petegem-Deinze (SCHMID); 1368 Heinric van der Voirt opt goet ter Voirt, Tnh. (LIND. 1955); 1382 France vanden Vorde, Gullegem; 1424 Denijs vanden Voorde, Ktr. (DEBR. 1970,1958); 1574 Adriaen Vervoort, Boechout(SELS).

 

FD

Voordecker(s)

Profess. Vorstdekker, ,,Spécialiste du placement des tuiles faitières (Vorstpan)".

 

EV

Voordekkers

Voordecker(s): PlN Voordakker. 1445 Voortacker, Wetteren (F.C.); 1463 de Voordacker, Ruddervoorde; 1448 Cent f. Lievins van Voordhackers (DF XVI) = 1449 Cent Voordhackers, Meetkerke (PARM.); 156 e. Jan van Voertdecker, Vorst A (HERMANS); 1460 erven Arnouts Voirtackers, Diest (KCG1992,338); 1490 Andries Voorthackere; 1559 Guillame Voordeckers, Oudenburg (PARM.).

 

FD

Voordemans

Voerdemans, Voortman(s): Afl. van Van de Voorde. 1424 Heinen Jan Voertmans knape, Ht.(A.GHIJSEN).

 

FD

Vooren, van

zie Voorn.

 

FD

Vooren, van (de(r))

zie van de(r) Voorde.

 

FD

Voorend

Misschien PlN Vooreinde. Z.-Ovl. vooreinde, veureinde: wendakker (med. dr. L. Van Durme).

 

FD

Voorendonck

zie Varendonck.

 

FD

Voorhaen

Hypercorrect voor Vuurhaan (vgl. Voor-pijl). 1375 Heneke Vûrhane, Hildesheim (NN).

 

FD

Voorhamme

zie Verhamme.

 

FD

Voorhelst

zie van der Elst.

 

FD

Voorhof

Voorhoof(t), Voorhoeve, Voeroeven, Vorhoff : i. PlN Voorhof: voorplein, voortuin, voorportaal. Voorhof in Cent en Voorhoeve in Koudekerke (Z) (GN). - 2. De Ndl. familie Voorhoeve heette oorspr. Van der Hoeven/Verhoeven (MEERTENS 1941); de kinderen van 1665 Jacobus van der Hoeven heetten Verhoeve(n), Voorhoeve(n) (Sibbe 1,120).

 

FD

Voorhuizen, van

zie Voorthuijzen.

 

FD

Voorjans

zie Verjans.

 

FD

Voorkens

Uit Voordekens, dim. van Van de Voorde. 1396 Jan van den Voerde die men zeit Voerdekin, Ktr. (DEBR. 1970).

 

FD

Voormeulen

zie van der Molen.

 

FD

Voorn

van Vo(o)rn: i. PlN Voorne (ZH). - 2. Zie ook Van Voorden, Van der Voorde.

Voorneman: Afl. van Van Voorn.

 

FD

Voorons

zie Véron.

 

FD

Voorpe, van de

FN in NF. Wsch. verhaspeling van

Van de Voorde.

 

FD

Voorpijl(s)

Voorpyl(s): Hypercorrect voor Vuurpijl.

BerBN van de schutter. Vgl. D. FN Feuerpfeil, Ndd. Fûrpiel.

 

FD

Voorsel

PlN Vorsel (NB). Vgl. Vorsselmans.

 

FD

Voorsluijs

zie van der Sluis.

 

FD

Voorsmit

Hypercorrect voor Vuursmid, D.

Feuerschmied. BerN van de smid die met vuur

smeedt, in tegenstelling tôt de koudsmid. 1463

Vinzenz Furschmid, Erding (BRECH.).

 

FD

Voorspoels

Proven. Voortspoel, ,,Mare de Voort" (Loc.).

 

EV

Voorspoels

Voorspools: PlN Voorspoel in Borsbeek,

Waarloos (A) (ROEL. 1942) en Londerzeel (VB).

Vors(ch)poel: kikkerpoel. 1374 Jan van Vorspoele

=Jan van Voirspoile, Bs. (BLO VI); 1392 Willem

van Vorspoel, Aw. (ANP); 1416 loh. de Vorspoel;

1496 Janne van Vorspoel, Londerzeel (ESBr. 1933,

34o-i).

 

FD

Voorst, van (de)

PlN Voorst (G, OIJ, NL). - 2. Zie Van der Vorst.

 

FD

Voort, van de(r/n)

zie van de(r) Voorde.

 

FD

Voorter

Die aan een voort of voorde woont. Vgl. D. Furter. 1311 Cuonrat der Vurter, Andelfingen (BRECH.).

 

FD

Voorthuijzen

van Voorhuizen, van Voorhuyzen: PlN

Voorthuizen (G).

 

FD

Voortman(s)

zie Voordemans.

 

FD

Voorts

Voirts, Voe(d)ts, Foerts, Foets: Korte vorm in

gen. van Van (de) Voorde. Foets < Voorts, Vo(e)rts,

Geel = 1720 Voets, Vo(e)rts, Meerhout = 1750

Voorts, Vo(e)rts, Fo(e)rts, Voets, Mol (med. G.

Vandergraesen).

 

FD

Voorwynckels

Reïnterpretatie van Ndd. Vohwinkel:

vossenhoek? Mhd. vohe: vossin. Vgl. Vosswinkel

(DN).

 

FD

Voorzaat

Mnl. voorsaet: voorganger in een ambt, in een redit, in een eigendom.

 

FD

Voorzanger

Vorzanger: BN van de voorzanger. 1666

Abraham Eliasz Voorzanger, A'dam (PDB).

 

FD

Voos

Voose(n), zie Vaes.

 

FD

Voos

w. nam. Vos', Voose, Woos, au génitif: Voosen. Formes limbourgeoises de Vaas < Servaas, Servais.

 

JG

Voosen

V. Vos.

 

EV

Voost, van der

zie van der Vorst.

 

FD

Vor(h)agen

Spelling voor Verhagen of uit Vornhagen.

 

FD

Vorage

zie Ferage.

 

FD

Voragen

zie Vorhagen

 

FD

Vorbeck

PlN Vorbeck (MV).

 

FD

Vorbrugghen

zie van der Brugghen.

 

FD

Vorde, van de(r)

van der Vordt, zie van der Voorde.

 

FD

Vore, van der

zie van der Veur.

 

FD

Vorel

Proven. Vooreel (Dép. Ra-vels).

 

EV

Voren, van

zie Voorn.

 

FD

Voreux

Vorreux. Peut-être surnom d'impé­tueux: dérivé en -eu de w. vorer 'se précipiter, se lancer sur qqn' FEW 17, 434b. Ou bien de moy. fr. voreur 'celui qui dévore' FEW 14, 632a, sans doute à l'origine du nom de la mine dans Germinal de Zola.

 

JG

Voreux

zie Voroux.

 

FD

Vorhoff

zie Voorhof.

 

FD

Vorlat

Vondelingnaam van Silvester Vorlat, op 24 november 1831 in Aw. gevonden (R.V.).

 

FD

Vormann(s)

zie Voerman(s).

 

FD

Vormers

Vormezele. Proven. Vorme-zèle (Loc.).

 

EV

Vormers

zie van der Meersch.

 

FD

Vormezeele

PlN Voormezele (WV). 961 Bodium de Formesela; 1180 Waltero de Vormesellis; 1328 Jan van Vormezele, Ip. (DF XVI; BEELE).

 

FD

Vormhoudt, van

zie van Wormhou(d)t.

 

FD

Vornhagen

Varnhagen: Vornhagen < Vor dem Hagen: voor de haag. PlN Vornhagen (HS, NS).

 

FD

Vôrôs

Voros: Hong, vôrôs: rood. BN voor roodharige.

 

FD

Voroux

1280 «Masse de Vorou» PolyptLiège, 1399 «Daneal de Vorouz» CartValBenoît, 1460 «Jehan de Voroux» GuillLiège, 1553 «Barbe Voroux» BourgNamur; nom d'ori­gine: Voroux-Goreux ou Voroux-lez-Liers (Lg).

 

JG

Voroux

Verrou, Vor(r)eux, Devreux, Vreux, Devrux, Vreuls, -Iz: PlN Voroux (LU). 1306 Mottars de Vorues, Luik (SLLIII); 1354 Humblet de Vorous, Luik(ISP).

 

FD

Vors(s)elmans

Vosselman(s): Afl. van Van Vossel 3. 1397 Thijs Vorselman, Aw. (ANP); 1405 Hubrecht Vorselman, Aw. (VLOEB.).

 

FD

Vorselaars

Afl. van PlN Vorsel. Zie Vorselmans. -2. PlN Vorselaar (A). 1317 Gerardus de Vorsslaer, Aw.(OATII).

 

FD

Vorselen, (van)

zie van Vosselen.

 

FD

vorst

,,Bois réservé au souverain (et, plus tard au seigneur). Proven. Vorst, Van de- -Vorst, -Vos, Ver--worst, -vust, Vorstermans, ,,Du bois réservé" ou ,,De Vorst" (Loc,) — 2. Profess. ,,Garde forestier". Vorster(mans), Vo(r)ste(r)s.

 

EV

Vorst, van de(r)

van der V(e)urst, van der Vo(o)st, van der Vust, van de Vos, van (de) Voorst, Vervu(r)st, Verworst, Verwoest, (de) Vorst, Vost: PlN Vorst < Lat. forestum: bos, woud. Vorst (NL, A, Bs.), Vurste (OV). 1210 Gualterus prior de Forest (PEENE); 1281 Arn. de Vorst, Erwetegem (HAES.); 1390 Wouter van der Vorst, Kh. (DEKEYSER); 1391 France vander Vorst, Aw. (ANP); 1399 Nys van Vorst, Ktr. (SR 32r°); 1598 Lucas Vervorst, Aarts. (MAR.).

 

FD

Vorstenbosch, (van de)

PlN (NB). 1672 Arnoldus Vorstenbos, Schijndel (MUL VI).

 

FD

Vorster(s)

de Voster, Voster(s), Vostes, Voesters: BerN van de vorster, boswachter. D. Forster. Zie ook De Vuster. ± 1240 Dudewara uxor Vorsters, Eke (SCHMID); 1299 Renerum dictum Vosters, Orsmaal (MNT); 1326 Gillis de Voestere, Ip. (BEELE).

 

FD

Vorsterman(s)

BerN van de vorster, boswachter. ± 1380 lan Voestermans, Diest (F. C.).

 

FD

Vorsters

cf. Voesters.

 

JG

Vort, van der

zie van der Voorde.

 

FD

Vorzanger

zie Voorzanger.

 

FD

Vorzigtig

BN voor een voorzichtige.

 

FD

Vos

,,Renard". 1. Car. mor. ,,H. rusé". Vos(ch), Voss, Devos, Vos-sen, Voosen. Latinisation: Vossius. Composé : Vossaert, ,,De la nature du renard". — 2. Proven. Vossen (Vossen- -hoek, -kot, ,,Coin-, trou--du renard", Vossem, Loc.), Vos­saert, ,,Terre du renard", Vosswin-ckel, ,,Coin du renard", Vossels (Vossel, dép. Binkom, -Moerbeke, Loc.), Vossenaer (Vorselare, Loc.).

 

EV

Vos

Wos. 1272 «Arnoldus Vos» PolyptVillers, 1288 «Jeh. li Vos, pissoniers» DettesYpres, 1356-58 «Estiévenars li Vos» PolyptAth; sur­nom: moy. néerl. vos, vosse 'renard' ; cf. aussi Voss(e) et Vossen.

 

JG

Vos, (de)

Voss, (de) Vosse, Vosch, Vossius: BN naar de naam van het dier, de vos. BN voor een sluwerd of een roodharige. Of huisnaam. Voss is Ndd. Vos­sius is een latinisering. 1222 Danielem Vulpem, Heule; 1261 Waltero dicto Vos, Har. (DEBR. 1980); 1348 Jhan de Vos (DEBR. 1971); 1382 Jan die men séide de Rode Vos, Geluwe (DEBR. 1970).

 

FD

Vos, van de

zie van der Vorst.

 

FD

Vosdellen

PlN Vosdeel (NB).

 

FD

Vose

Var. de Vause ou de Voose.

 

JG

Vose

Vos(h)en, zie Vaes.

 

FD

Voskamp

PlN in Maaseik (L) (NR).

 

FD

Vosken(s)

Vosquenne, Fosges. BN, dim. van Vos. 1218 Walterus Voskin, Boudelo (GYSS. 1999'); 1378 Jacobi Voskins, Ktr. (DEBR. 1970); 1326 Masin Voskin, Ip. (BEELE). - 2. Patr. Dim. van VN Vos. Vgl. Vossaert. 1280 Voskinus Appelcuts; 1306 Voskin le Teghelare, Ip. (BEELE).

 

FD

Vosquenne

Francisation de moy. néerl. vosken 'petit renard' (cf. 1378 «Jacobi Voskins» Courtrai), cf. 1284 «Vousekins dou Markiet fius Jehan le Rous » DettesYpres.

 

JG

Voss

Vosse. 1580 «Adolphe Voss» BourgLiège; var. bas-ail, de Vos.

 

JG

Vossa(e)rt

Patr. Germ. VN vos-hard. Vgl. Vossen, Vosken(s). 1292 Jan Vossard, Kloosterzande (CG); 1317 Ihan Vossart Vossarts zone; 1314 Vossart miins hère Dankarts zone; 1344 Dankaert Vossaerts zone; 1315 Vossard Vossards zone = 1320 Jhan Vossard Vossards zone; 1388 Vossaert Faytop; 1380 Vossaerd Clais sone = 1399 Vossardus f. Nicholay, Hulst Z (DEBR. 1969); 1538 Daniel Vossaert, Hulst-Aw. (AP).

 

FD

Vossaert

Vossart. 1616 «Noël Vossart» Princip-Chimay; nom issu de l'anthrop. germ. vos-hard [FD].

 

JG

Vossel, van

Vossels. PlN Vossel in Binkom (VB), Denderhoutem, Moerbeke (OV), Herselt, Poederlee (A), Schaffen (VB). Zie ook Van Vossole. - 2. PlN Vosselt in Ht. 1459 Willem van Vosselt = 1473 W. van Vossel, Ht. (A.GHIJSEN). - 3. PlN Vorsel (met ass. rs/ss) (NB) of in Kasterlee of Rijkevorsel (A). Vgl. Vorsselmans. 1293 Gocelinus de Vorssele; 1340 Dyonisius de Vorsela = D. de Vorsele, Tnh. (VERB.). - 4. Var. van Van Vosselen of Van Vossole.

 

FD

Vossele(n), van

(van) Vorselen, Forschelen: 1. PlN Vosselen (NB). 1423 Wouter van Vosseloe = 1431 W. van Vossele, Ht. (A. GHIJSEN). - 2. Var. van Van Vossel.

 

FD

Vosselman(s)

Afl. van Van Vossel(en). 1450 Jan Vosselman, Ht. (A.GHIJSEN). - 2. Zie Vorsselmans.

 

FD

Vossem

van Vossen. PlN Vossem (VB). ±1390 Vranc van Vossheem, Lv. (BO); 1435 Andréas de Voshem, Lv. (OARII). - 2. Zie Vossen.

 

FD

Vossen

Var. de Voosen ou génitif de Vos (pré­nom).

 

JG

Vossen

Voss(e), Fossen, Fussen, Vossem, Vôssing: i. Patr. VN Vos, Fos (MEERTENS1941). 1280 Joh. Vossin; 1373 Marie Vossins, Ip. (BEELE). Vgl. Vossaert. - 2. Limburgse vorm van Vaessen (CROIT 1977). - 3. Voor Vossen(s) = van Vossem, zie J. VOSSEN, VS1984,221-7.

 

FD

Vossenaar

PlN (Nieuw-)Vossemeer (NB). 1653 Vosmeijr, Roosendaal; 1679 Vosmaer, Breda; 1733 Vosmaar > 1785 Vossenaar, 's-Hertogenbosch (PDB).

 

FD

Vossenberg, van de

PlN Vossenberg in O.-L.-V.-Waver (A), Sint-Amandsberg (OV) en verspreid (WV). 1234 Giselbertum de Vossenberghe, Cent (CG).

 

FD

Vosshage

PlN Vosshagen (NRW).

 

FD

Vôssing

zie Vossen.

 

FD

Vossius

zie (de) Vos.

 

FD

Vossole, van

van Vossel: i. PlN Voshole of Vossel in Schaffen (VB). 1297 Clarissie de beghine van Voshole...te Voshole, St.-P.-Leeuw (CG); 1315 Iden van Voshole; 1438 Willem van Voshole, Diest (CLAES1983); 1332 Johanne Voshol, Zoutleeuw (C.BAERT). - 2. PlN Voshole/Vossole in Oostburg (Z), Marquise (PdC), Denderhoutem, Ophasselt (OV). 1371 Gherarde van Voshole, Cent; 1430 Vranke van Voshole, Bg. (DF XVI); 1396 Gheraert van Vossole, Burst (DE B.).

 

FD

Vosswinkel

PlN Ndd. Vosswinkel: vossenhoek (NRW). 1424 Henr. Voswynkel, Geseke (NN); 1483 Marye van Voswynckele, Bs.-Bg. (PARJVL).

 

FD

Vost-

-e(s), -er(s).V. Vorst.

 

EV

Vost, (van der)

zie van der Vorst.

 

FD

Voste

 (région de Bruges et Nieuport). Probabl.

aussi par réduction, en Flandre occ., du NF Vandervorst, comp. le suivant.

 

JG

Vosté

zie Fosté.

 

FD

Voster, (de)

Voste(r)s, zie Vorster(s).

 

FD

Vostes

(NF brabançon, région de Orp). D'après la mention «Vostes = Vandervorst» de Racour en 1715 (GeneaNet), simplification en Hesbaye liég. du NF Vandervorst.

 

JG

Vostier

 (NF de la région de Charleroi). Probabl. var. de Postier: comp. le NF flam. Voster.

 

JG

Vostier

zie Postier.

 

FD

Vot-

-ion, -quenne, -ron.V. WAD (Wad).

 

EV

Votion

Sans doute var. de Wauthion.

 

JG

Votion

Var. van Fossion of Wathiong.

 

FD

Votquenne

Voutquenne (dimin. en -ken, cf. Vincent 76). 16e s. «Fierait Wotte-quin» = «Outrequin» Châtelet; cf. Outrequin. - Wotron. 1498 «Willemme Wotron», 1500 «Ena Wotron», 1521 «Katerine Wotron» BourgNamur.

 

JG

Votquenne

Voutquenne, cf. Wotquenne, Wout-quenne.

 

JG

Votquenne

zie Voutquenne.

 

FD

Votron

1444 «Colart Voutron» AidesNamur, 1500 «Gislain Votryon», 1523 «Michiel Vo­tron», 1534 «Gilles Vottron» BourgNamur, 1545 «Maroye Votron» CourVedrin; var. de Wotron.

 

JG

Votron

zie Wotron.

 

FD

Vou-

-é, -ez. Profess. Voué, ..Officier de justice (Moyen-Age)".

 

EV

Vouche

 (NF hennuyer). Peut-être, avec assour­dissement de la consonne finale, moy. fr., norm. vouge 'hallebarde, serpe, faucille, etc.' FEW 14, 434b et Gdf 8, 307, comp. les NF Courbet [MH].

 

JG

Vouche

zie Devoge.

 

FD

Vouché

1. Profess. Vacher. — 2. V. FULC.

 

EV

Voude, van de

zie van de Woude.

 

FD

Voué

Voue(z), Vouwé, Vouw(e), Voé, Voez, Voie, Voy(e), Woué, Wouez: BerN Ofr. voé < Lat. vocatus: beschermer, voogd, pleiter, advocaat, procureur. 1300 Emmelos Voé, Atrecht (NCJ).

 

FD

Voué

Voue, Vouez, Voé. 1241 « Robin le voe de Chisni», 1258 «Gérars li voeis» = «Gérart le voet» CartOrval, 1280 «Hennés li voweiz» PolyptLiège, 1300 «Emmelos Voe» Nécr-Arras, 1317 «Aubertin li Voues» CartSt-Hubert, 1359 «Gérard Voweit de Petit Golep» CartValDieu, 1542 «Gérart Vouwé de Cre-hen» BourgNamur, 1659 «Georis le Voué» DénSalm, 1710 «Jean-François Voué» Dur-nal, 1735 «Martin Vowé» Purnode; nom de profession: anc. w. voet, anc. fr. voué < lat. vocatus 'avoué, avocat' FEW 14, 588a; cf. aussi Woué, Wouez.

 

JG

Vouill-

-aume, -emin. V. WIL.

 

EV

Vouill-

zie Will-.

 

FD

Vouillemin

Forme régionale (lorraine) de Guillemin.

 

JG

Vouloir

Fr. vouloir, surnom de motivation obscure (p.-è. simple nom d'enfant trouvé) ; ou bien par réinterprétation d'anc. fr. valoir m. 'volière' Gdf 8, 296.

 

JG

Vouloir

Wellicht reïnterpretatie van Willart, Woillard.

 

FD

Vounck(x)

zie Vonk.

 

FD

Vous(s)ure

Ofr. volsure: boog van een gewelf. PlN? 1509 Thomas Vosture, Luik (J.G.).

 

FD

Voussure

Vousure. 1509 «Thomas Vosture» GuillLiège; fr. voussure, anc. fr. volsure, s'agissant probabl. d'une maison voûtée?

 

JG

Voussure

Voûte. 1. Profess. N. d'ar­chitectes. — 2. Proven. Habitation ayant une voussure spéciale.

 

EV

Voustad

zie Woestad.

 

FD

Vouters

zie Wouters.

 

FD

Voutquenne

Wo(u)tquenne, Votquenne: Patr. W. adaptatie van Wout(er)kin. 1385 Voultrequin = Oultrequin, valet de pied (MARCHAI).

 

FD

Vouts

zie Wouts.

 

FD

Vouwé

Vouw(e), Voy(e), zie Voué.

 

FD

Vovard

NF du Borinage, en provenance de la Sarthe où il est attesté depuis 1610 (Genea­Net); nom d'origine incertaine.

 

JG

Voyageant

Fr. voyageant: reiziger.

 

FD

Voyageant

Surnom: fr. voyageant 'voyageur' FEW 14, 382a.

 

JG

Voyard

Var. van Viard of Willard.

 

FD

Voyeux

1752 «Jean-Charles Voyeux» Bourg­Namur; nom de profession: anc. fr. voleur

'voyer, officier préposé à la police des chemins'Gdf 8, 282.

 

JG

Voyeux

BerN Ofr. voieur: wegenwachter (J.G.).

 

FD

Voz

Var. de Voos.

 

JG

Voz

zie Vaes.

 

FD

Vracem, van

van Fra(e)c(h)em, van Frachen, van Fraeghem, van Fraecken, van Fraes(s)em, (van) Fraussen,van Fraucem,van Fraus(s)em,van Franssem: PlN Frassem in Bonnert (LX): 1262 de Wolgrenges et Frassenem, LX (CCL 442). Of Fransum (GR). 1396 Peter van Vrasen, Aw. (ANP); 1530 Lijsbet van Frasen, Zoutleeuw (HB 856); 1584 Jan van Vrasen, Aw. (AB); 1559 Kerst. van Frasen, Steenokkerzeel-Aw. (AP); 1770 van

Frasom, 1786 Frasum,i794 van Frachem, 1795 van Frausum, Mech. (MERTENS).

 

FD

Vrachten,

zie Verachten.

 

FD

Vraeghe

Samentrekking van Ver(h)aeghe; zie Van der Hage(n). - 2. BN Mnl. wrage: wreedaard. 1393 Laureins Wraghe, Aw. (ANP); 1451 Henrick Wraghe, Lier (FRANS); 1492 Gielis Wrage, Kontich (SELS); 1496 Egidii Wraghe, Aw. (MUL III).

 

FD

Vraet, de

BN voor een (veel)vraat, vreter. 1282 Symoen Gerarts Vraets sone, ZH (CG); 1398 Olivier de Vraet, Tielt (DEBR. 1970).

 

FD

Vrai

zie van der Hallen.

 

FD

Vraie

cf. Vray.

 

JG

Vraie

Vrais, zie de Fraey(e).

 

FD

Vrambou(d)t

Vrammout, Frammout, Framhout: Patr. Niet Vramboud: Framboldus (MORLETI), maar veeleer de Germ. VN Vromoud: frum-wald 'moedig-heerser', gereïnterpreteerd aïs Vromboud; vgl. Sint-Romboud (Mech.) < Romoud. 1115 Fromoldus de Avalgehem (GN); 1268 Johannem Vromoud; 1276 Laminus Vromoud; 136 e. Coppinus Vramoud, Ip. (BEELE); 1279 Willelmum dictum Vrommout = 1292 Willelmus filius Vromboudi, Oud-Gastel (MNT123); 1584 Michiel Vrombout; 1651 Varel Vromout, Moen (KWII). Zie ook Vrombaut. -Lit.: W. BEELE, Defamilienaam Vrambout. Westhoek Gen.Jb. II, 141-2.

 

FD

Vrammont

zie Vromant.

 

FD

Vran(c)ken(ne)

Vranck(x),Vran(c)x, Vranchx,Vrans, zie Frank.

 

FD

Vranc(k)-

-aert, -en, -x. V. FRANC.

 

EV

Vrancaert

Vranckaert(s), Vrankaert, zie Frankaert(s).

 

FD

Vranck

etc., au génitif: Vranckx, Vrancx, Vranx; Vrancken, Vranken, Vrankenne (forme fran­cisée), etc. 1288 «Michiel Vranke» Dettes-Ypres; nom flam. issu de l'anthrop. germ. Franco. Cf. aussi Vren(c)ken.

 

JG

Vrand

Forme contractée de Ferrand?

 

JG

Vrand

zie Ferdinand.

 

FD

Vraux

Nom d'origine: Vraux, à Quartes (Ht).

 

JG

Vraux

PlN (Marne) en in Quartes (H). -2. Samentrekking van de FN Verreau: grendel, slot.BerBN(DNF).

 

FD

Vray

Car. mor. Vrai, „ Sincère". Synon. : Levray.

 

EV

Vray

Vraie. 1275-76 «Jehans li Vrais li mache-keliers» RegTournai, 1279-81 «Jehans li Vrais» ComptesMons, 1780 «Philippe Vrai» Charleroi; surnom moral: fr. vrai(e) 'véri-dique, sincère'. - Comp. 1349 «Jehan le Vrai Dieu», 1357 «Jehan Vraydieu» AnthrLiège, 14e s. «Renwar ly Vraidieu» CensHuy; 1544 «Johan le Vraye corps» DénStavelotMy.

 

JG

Vray

zie Levray.

 

FD

Vray, (de)

de Vraij, zie de Fraey(e).

 

FD

Vrayenne

Peut-être adaptation graphique fr. du NF flam. Vryen, génitif en -en de vrij 'libre' (Carnoy277)?

 

JG

Vrban

Var. graphique maladroite de Urban.

 

JG

Vrban

zie Urban.

 

FD

vre-

Paragramme de Ver- (qui est, dans ce cas la contraction de Van-der-. Vre- -uls, -ugde, -ven, -ys, ,,Du houx" (Hulst), ,,de la Hau­teur" (Hoogte), ,,De la Fagne" (Ven), ,,Du hallier" (Heis).

 

EV

vre- -beeren

-beiren. V. ver- I, ,,Des terrains dénudés".

 

EV

Vre(e), de

Vreede, zie de Wreede.

 

FD

Vre, van

van Vré: PlN Vrede: omheining, omheinde plaats. 1669 Joos van Vrede, Aalst (GAUBL. 1971).

Vrebos(ch), Vrébos, Vrbos: Verspreide PlN Vrebos, Vrijbos: ingesloten, gereserveerd bos. 1398 Griele Vribusch, Markegem; 1382 Heine van den Vribussche, Aarsele (DEBR. 1970); 1356 Claes Vredebosch, Tv. (PEENE1949).

 

FD

Vrebos

Vrébos, Vrebosch. Nom d'origine: Vrebos, à Everberg et Leefdaal (BrFl).

 

JG

Vrebos(ch)

Proven. Vrebos (Dép. Everbecq et Leefdaal).

 

EV

Vreck-

zie Vrek-.

 

FD

Vred(e), de

zie de Wreede.

 

FD

vrede

 (Souvent contracté en Vree), ,,Paix, Calme". 1. Proven. Vrede-stein, Vreedenburg, ,,Château-, Forteresse- -de la paix" (Dans ces noms, Vrede peut représenter aussi le nom du propriétaire du château, Fridon). — 2. Car. mor. Vreede, ,,Paix". N. d'H. pacifique. Synon. : Vrelust, ,,Goût de la paix, de la tranquillité".

 

EV

Vrede(n)bregt

Patr. Germ. VN frith-berht 'vrede-schitterend': Frithubert, Fredebertus (MORLET I). 12e e. Ferthebertus, Cent (GN).

 

FD

Vredeman

Patr. Germ. VN frith-man Vrede-man'. D. Friedemann. 1305 Nikol. filius Fridemanni, Mainz (BRECH.); 1401 Jan Vreedsman (lees: Vreedeman?), Aw. (ANP).

Vreden: 1. Verbogen vorm van De Wreede. - 2. Patr. Vleivorm van frith-naam, zoals Vredebregt.

 

FD

Vreeburg

zie Vreedenburgh.

 

FD

Vreede, van de

van de Vrey(d)e, van de Vreije: PlN (oostelijk) Mnl. vrede, vreide: omheining, afgesloten gebied (vgl. D. Friedhof, Umfriedung). Evtl. huisnaam De Vrede. 1409 Willem van Vreeden,Aw.(ANP).

 

FD

Vreedenburgh

Vreeburg: 1. Metr. Germ. VN frith-burg Vrede-burg': Fredeburgis, Fredburga (MORLET I). 1340 Henricus Vredeborgh, Tn. (C.BAERT); 1387 Art veren Vredeborgen, Tn. (HM). - 2. Evtl. PlN Vredenburg (G).

 

FD

Vreeke(n)

zie van der Eyken.

 

FD

Vreeker, de

zie de Vrekere.

 

FD

Vreeling

zie Freling.

 

FD

Vrees, (de)

de Vreese, -eeze, -eesse, -eece, -eest, zie (de)Vries(e).

 

FD

Vreeswijk,

-wyck: PlN Vreeswijk (U).

 

FD

Vreeven,

zie Vreven.

 

FD

Vreijdenberger

Vrijdenberger, Vrydenberger: Adaptatie van D. Freienberger, afl. van PlN Freienberg (Stiermarken).

 

FD

Vrekem, van

zie van Vrekkem.

 

FD

Vreken, van de(r)

van den Vreken, van der Vrecken, Vereeke(n), Verhee(c)ke(n), Vereecque, Vereque: PlN ter Vereeke: steeneik, b.v. 1571 de Veerheecke, de Veereecke in Eksaarde (GYSS. 1963'); Vereeck(e) in Bellem (OV) (MT 11,2). 1346 Jhan van der Verheeke, Ktr. (DEBR. 1971); 1362 Lodins van der Verheeke huus; 1421 van der Veereeke jeghen Vereeken vorseit, Ktr. (DEBR. 1970); 1535 Ambrosius vander Vrecken, Aw.(AP).

 

FD

07:42 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

Commentaires

Et le nom Vrelust? Je le manque!

Écrit par : Toon van Linden | 21/05/2013

Répondre à ce commentaire

Bonjour. Malheureusement, je ne l'ai pas relevé dans ces 3 gros dictionnaires. "Vrelust" serait-il dérivé de "Verlust" ou de "Verhulst"?

Écrit par : Johan Viroux | 21/05/2013

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.