26/06/2012

V-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Vlegelaer, de

BerN van de dorser, die met de dorsvlegel werkt. 1515 Johannis Vleghelaers, Vissenaken(MULIII).

 

FD

Vlegels

Vleghels. 1213 «Renerus miles dictus Vlegel»CartValDieu, 1281 «Nicolon Vleghel» Dettes Ypres; surnom de métier (au génitif): néerl. vlegel 'fléau'.

 

JG

Vleirick

zie Vlerick.

 

FD

Vlek

Vlekke(n), zie Vleck.

 

FD

Vlem(en), van

zie van Vlijmen.

 

FD

Vleminc(k)x

etc., cf. Vlaeminck.

 

JG

Vlemin--ck(x)

-cq,  c(x). V. Vlae-minck.

 

EV

Vleminck(x), (de)

Vlemings, -ynckx, -incq, -incke, -inkx, -incks, -in(c)x, zie (de) Vlaminck.

 

FD

Vlemmeren, van

zie van Vlimmeren.

 

FD

Vlemmings

-i(n)x, zie (de) Vlaminck.

 

FD

Vlems

zie de Vlam.

 

FD

Vlerick

-icq, Vie-, Flederyck, -i(c)k, Fleric(k), Vleirick, Vleurick, Fleurick, Fleurix, Fleureck, Vleurinck, Vreurick: Patr. Germ. VN Vlederik < Flitherik. H. Fledericus is de patroon van Vlierzele (LIND.). Evtl. door diss. < Vrederik, Germ. VN frith-rîk Vrede-rijk': 12e e. Frethericus (GN). 1375 Vlederic van Risele; 1326 Vlederijc van Alemaigne; 1386 Flederiic de Linde; 1280 Aelidis Vlederix, Ip. (BEELE); 1359 Gillis Vlederic, Ktr. (DEBR. 1970); 1498 Willeme Vlerincx, Kh. (DEKEYSER).

 

FD

Vlerick

Vlericq, etc. Cf. 1375 «Vlederic van Risele» Ypres; de l'anthrop. germ. Flitherik > Fledericus.

 

JG

Vlerken, van

van Vlercken, zie Vleeracker.

 

FD

Vles

V. Vlas.

 

EV

Vles(s)chouwer, de

de Vleschoudere, de VIeshouwer, -houder(e), zie de Vleeschauwer.

 

FD

Vlesaver, de

zie de Vleeschauwer.

 

FD

Vleugel, van der

FN in LU. PlN. Vgl. Vlogelberg in Mielen (ZLP). D. PlN Flûgel: smal stuk land dat zich tôt buiten het akkerblok uitstrekt (BRECH.). Flûgel in Burscheid (NRW). 1376 Wilhemmes de Vlogel,Dalhem(CVD).

 

FD

Vleugels

Surnom (au génitif) : moy. néerl. vleugel 'aile'.

 

JG

Vleugels

Vleugel(en), Vleugers: BN voor iernand die a.h.w. vleugels heeft. 1340 Henricus Vlo(e)ghel, Tnh. (VERS.); 1398 Jan Vloghel, Aw. (ANP); 1440 Lodin de Vlueghele, Ktr. (BAELDE); 1442 Reyner Vluygels = Vloegels, Tg. (TYTGAT).

 

FD

Vleugermans

Afl. van Vleugels.

 

FD

Vleugh, de

zie Vlug.

 

FD

Vleuri(n)ck

zie Vlerick, Vreurick.

 

FD

Vleuten, van

van Vloten: PlN Vleuten (U): 1224 Floten (TW). 1433 Willem van Vlueten; 1456 Jan van Vleuten, Utrecht (PARM.); 1559 Jacob van Vloten, Bs. (Midd. 1958,556).

 

FD

Vleuten, van der

PlN de Vleut in Best (NB). Rutger Oem van Bokhoven uit Den Bosch werd in 1447 beleend met De Vleut; zo kreeg hij de naam Oem van der Vleuten (med. C. van der Vleuten, Warmenhuizen).

 

FD

Vleymen, van

zie van Vlijmen.

 

FD

Vleyminck(x)

Vleyninckx, zie (de) Vlaminck.

 

FD

Vleysman

BerN van de slager. Vgl. D. Fleischmann.

 

FD

Vlieberg(h)

van Vlieberg(h)e, van Vlierberge(n), -bergh(en), (van) Vlierberghe, (van) Flieberge, Flieberg(h), van Vliembergen: PlN Vlieberg in Kortrijk: 1425 up den Vlieberch (DEBR. 1960). 1393 Jaqueme Vlieberch, Ip. (BEELE); 1870-1900 van Vliembergen = van Vlierbergen, Grauw (PDB).

 

FD

Vliebergh

V. Vlier.

 

EV

Vliedt, van (de)

zie van der Vliet.

 

FD

Vlieg(h)e(n)

1.   Proven.   Vliegen- (-dorp, -einde, -stal). (L.D.). — 2. V. WAD (Wa). vlier.    ,,Sureau".    Proven.    Vliers. Composée : Vlieberg, ,,Colline aux sureaux", Vleer-, Fier-  -acker(s), ,,Champ  aux  sureaux".  Van  der

 

Vliege(n)

(de) Vlieghe, Vleege, Fliegen. BN naarhet insect, de vlieg, voor een lastig of onrustig mens. Vgl. D. Fliege, Vlige. - ï. Van ww. vliegen: zich snel bewegen. BN voor een vliegensvlugge bode (DE MAN1959). - 3. Van vliegen: met jachtvogels

jagen. Vgl. De Vlieger. 1155 Gelnotus Flige, Cent (GN); 1281 Arnoldo Vliege, Ktr. (DEBR. 1980); 1326 Jan Vliege, Ip. (BEELE). Zie ook Bk. 1962,134-6, 189.

 

FD

Vlieger(e), de

(de) Vliegher(e), Vlieger: BerN van de vlieger, vogeljager, die met jachtvogels of op vogels jaagt. Vgl. Valkenaar, Vogelaar (Bk. 1962, 134-6,189). 1162 Hugo Fligre, Cent (GN); 1273 Wouters Vlieghers dochter, Bg. (CG); 1398 Gheeraerd de Vlieghere, Bavikhove (DEBR. 1970).

 

FD

Vlieghe

Vliegen. 1781 «J.M. Vliegen prêtre» Hanzinne; NF flam. reposant sur le moy. néerl. vliege 'insecte, être nuisible', mais qui pourrait être, comme nom d'agent de vliegen 'voler', un surnom de messager rapide ou de chasseur avec oiseaux de chasse [FD].

 

JG

Vlielander

PlN Vlieland (ZH, EL).

 

FD

Vliembergen, van

zie Vliebergh.

 

FD

Vlieracker

zie Vleeracker.

 

FD

Vlierberge(n), van

-bergh(e(n)), zie Vliebergh.

 

FD

Vlierden, van

PlN Vlierden (NB). 1419 Daniel de Vlierden; 1436 Henricus van Vlierde, Bs. (Midd. 1958,556); 1584 Balthazar van Vlierden, Aw. (AB).

 

FD

Vliermael

Nom d'origine : Vliermaal (Lb).

 

JG

Vliermael

PlN Vliermaal (L). ±1300 Wouters van Vlidermoel, L (OGO); 1389 Gheert van Vliedermale, Diest (HB 333).

 

FD

Vliers

zie Felier(s).

 

FD

Vliert, van de

zie van der Vliet.

 

FD

Vlies

,,Du sureau" (Dialecte) (Ou bien : ,,De la toison").

 

EV

Vlies, (de)

Leuvense FN van Ndl. afkomst (med. P. Kempeneers, Tn.). Wellicht verkort < Van der Vlies.

 

FD

Vlies, van der

PlN Vlies, Vies, E. flask: waterplas. 1752-82 Otte van der Vlies, Schiedam-Gent (PBG).

 

FD

vliet

,,Fossé,    ruisseau".    Proven. Synon. :   Van-der-  -Vliet,   -Vleet.

 

EV

Vliet, van (de(r))

van (de) Vliedt, van de Vliert, van der Vleet, Vervliet: PlN (ter) Vliet, verspreide waternaam. 1248 Agathe de Vlieta, Schoondijke (GN); 1252 Herwidis de Vlite, Har. (DEBR. 1980); 1292 Steven vanden Vlieta, Mech. (CG).

 

FD

Vlietinck

PlN Vlieting(e), b.v. in Dudzele en Oostakker (DF XVI). 1281 Wutre f. Boudini de Vlietinghe, Dudzele (HAES.); 1591 Dierick van Vlietinghe, Rijsel; 1615 Gillis Vlietynck, St.-Andries (SCHOUT. I).

 

FD

Vlieting  

 (Vlijtingen,   Loc.).   N°230.

 

EV

Vlietjens

Dim. van Van der Vliet.

 

FD

Vliex(s)

Gen. van Vliege. 1403 tusschen Oluvier Vlieghs, Ktr. (DEBR. 1958).

 

FD

Vlijmen, van

van Vlymen, van Vleijmen, van Vleymen, van Vlem(en): PlN Vlijmen (NB). 1419 lan van Vlimen = 1420 Jan van Vlymen, A'dam (NHC).

 

FD

Vlimant

Proven.   Wïllemont   (Dép. Tintigny).

 

EV

Vlimmen

Vlummens, Flumen(s): Wellicht verkort < Van Vlijmen. 1771 Catharina Vlimmens = 1814 C. Vlummens, At. (VS1984,398); 1796 Vlumens, Betekom (PDB).

 

FD

Vlimmeren, van

van Vlemmeren, van Vleemeren, Vervlimmeren: PlN Vlimmeren (A). i34oArnoldus de Vlimmerle, Tnh. (VERB.); 1522 Joannes de Vlimmeren (MUL m).

 

FD

Vlischouwer, de

zie de Vleeschauwer.

 

FD

Vlissing(h)en, van

PlN Vlissingen (Z).

 

FD

Vlist, van der

PlN Vliest, Vlest: plaats met vlies, een op ondiep water drij vende plantenlaag (MOERMAN). O.-Mnl. vlies: wortelvast gewas. 146 e. Jan vander Vleest, Bs. (OSTYN).

 

FD

Vlodrop, van

van Vlodorp, van Vlorop, van Flodorp, van Flo(o)rop, Flodrops: PlN Vlodrop (NL). 1354 Romboude van Vloedorp; 1369 Goirt van Vlodorp, St.-Tr. (GHYSEN); 1374 Joh. de Vlodorp, Tg. (IOT); 1440 Jan van Vlodrop, Kuik (ICC III).

 

FD

Vloeberg

Vloeberg(h)(s), -berg(h)en, Vloeijberghs, Vloerbergh(en), Flouberg: PlN Vloedberg o.m. in Oostmalle en Turnhout (A). 1368 Vloetberchs, Tnh. (VERB. II); 1410 Jan Vloetberch...van Zanthoven, Aw. (ANP); 1428 aen den Vloetberch; 1429 Wouter Vloetberch = Wouter van den Vloetberch, Oostmalle; 1428 opten Vloetbergh... aen erfve Jan Claes Vloetberghs, Tnh.; 1443 Jan Vloetberch, Aw. - Lit. T. VLOEBERGH, Defamilie Vloeberg i4e-2oe eeuw, Antwerpen, 1998.

 

FD

Vloeberg

Vloebergh(s).    Proven. Vloesberg, ,,Flobecq" (Loc.).

 

EV

Vloebergh

Vloeberghs, etc. Nom d'origine: Vloedberg, à Geel et Wijnegem (Anv).

 

JG

vloed

,,Torrent"  (Figuré). Proven.

 

EV

Vloeijberghs

zie Vloeberg.

 

FD

Vloemans

Vluymans, Vluijmans: Afl. van Van der Vloet (LIND. 1964). 1619 Nicolaus Vloemans, Deurne; 1637 Mathias Vlomans, Gemert (MUL V).

 

FD

Vloerbergh(en)

zie Vloeberg.

 

FD

Vloet, de

de Vloed(t), Vlot: Verkort < Van der Vloet.

 

FD

Vloet, van de(r/n)

van de(r) Vloed(t), van der Vloot, Vervloe(d)t, Vervloed: PlN Vloet: vloed, beek, waterloop, b.v. in Wingene (WV). 1370 Philips vander Vloet, Wingene (DF XVI); 1398 Daneel van der Vloet, Heule (DEBR. 1970).

 

FD

Vlogaert

Afl. van Mnl. vlogen: vliegen. BN voor een vluggerd. Vgl. D. Flûgge. 1268 Willelmus Vloghere, Ip. (BEELE); 1359 Wilheames Vloghe, 's-Gravenvoeren (CVD).

 

FD

Vlok

Flock: Mnl. vloc(ke): vlok, wolafval, ruwe stof. BerBN. Vgl. 1349 van veren Oeden der Vlocmaecster, Den Bosch (HB 471).

 

FD

Vlokhoeven, van

PlN Vlokhoven (Eindhoven NB).

 

FD

Vloo, de

BN naar de naam van het insect, de vlo. Vgl. Vliege, Miere. 1174 Walterus Flo, Cent (GN); 1326 Jan de Vlo, Ip. (BEELE).

 

FD

Vloors

zie Flore.

 

FD

Vloot, van der

zie van der Vloet.

 

FD

Vlorop, van

zie van Vlodrop.

 

FD

Vlot

zie de Vloet.

 

FD

Vloten, van

zie van Vleuten.

 

FD

Vlug

de Vlugt, de Vleugh, Vluggen: BN voor een vluggerd. 1393 Peter Vlugghe, Aw. (ANP); 1396 Jan Vlugghe, Ruisbroek (DE B.); 1402 Matte Svluchghen, Ktr. (DEBR. 1958).

 

FD

Vluggen

Surnom (au génitif): moy. néerl. vlug 'agile, éveillé, prompt'.

 

JG

Vlugt, van der

PlN De Vlugt = Vleugt in Schaffen, Vleugt in Zichem, de Vlucht in St.-Stevens-Woluwe, Budingen (VB), Roes. (WV) (NR).

 

FD

Vlummens

zie Vlimmen.

 

FD

Vluymans

zie Vloemans.

 

FD

Vlymings

-yngs, -inck, -inc(k)x, zie (de) Vlaminck.

 

FD

Vnagool

zie van Gool.

 

FD

Vo

Vô. Probabl. autre graphie de Vau(x).

 

JG

Vo

: Fonetische spelling voor Vaux, Veaux.

 

FD

Vobelet

Var. sonorisée de Fobelet, cf. Fobelets?

 

JG

Vobelet

zie Fobelets.

 

FD

Vocaet

zie Volckaert(s).

 

FD

Vocht, (de)

Vochten, zie de Voogd.

 

FD

Vock

zie Focke.

 

FD

Vockaert

zie Volckaert(s).

 

FD

Vodder(e), de

Door ld/ll-ass. < de Volder(e).

 

FD

Vodderie

zie Waudry.

 

FD

Vodequen

Proven. Wodecq (Loc.), avec suffixe région, -eu, d'origine. N° 211.

 

EV

Vodermans

Hypercorrect voor Voermans.

 

FD

Vodon

1289 «Bernars de Vodoing», «Henris de Vodong» CensNamur, 1444 «Jehan de Vo­don» AidesNamur, 1646 «Gilles Vodon» BourgNamur; nom d'origine: (Cortil-)Wodon (Nr), cf. Wodon.

 

JG

Voé

cf. Voué.

 

JG

Voé

zie Voué.

 

FD

Voecht, de

zie de Voogd.

 

FD

Voedts

zie Voet(s).

 

FD

Voeg(h)t, de

zie de Voogd.

 

FD

Voegelaer, de

zie de Vogelaar.

 

FD

Voegeli

zie Vogeli(n).

 

FD

Voeî(s)

Voeten. 1. Car. phys. ,,Pied(s)". N. d'H. aux pieds anor­maux. N° 26l. — 2. Dialecte : Voet. pour Voort ou Voorde, ,,Gué". — Synon. : Devoet.

 

EV

Vôel

Proven. Vaucelles (Loc. Dia­lecte).

 

EV

Voell

Völl. NF all. dérivé du prénom Volker [FD]?

 

JG

Voell

Zie Völl.

 

FD

Voer

Proven. Voer, N. de plus, ruis­seaux. Van de Vuer, V(and)er-vueren (Tervueren, Loc.; Voere, ,,Fouron", ruisseau à Fouron). N° 230.

 

EV

Voerdemanns

zie Voordemans.

 

FD

Voerman(s)

Vormanns: i. BerN van de voerman. 1370 van Janne Voermans, Tn. (C.BAERT); 1564 Wouter Voermans, Tn.-Aw. (AP). - 2. In Nederland ook wel adaptatie van E. Foreman.

 

FD

Voermantrouw

Forme flam. de Fourmantreau

[FD].

 

JG

Voermantrouw

Reïnterpretatie van Fourmentreau.

 

FD

Voeroeven

zie Voorhof.

 

FD

Voes(en)

zie Vaes.

 

FD

Voesters

Vorsters. 1512 «frère Thomas Voes-ters» GuillLiège; nom de profession (au géni­tif): néerl. vorster 'garde-forestier'.

 

JG

Voesters

zie Vorsters.

 

FD

Voesterzoons

-sons: Mnl. voesterzone: pleegzoon. BN. 1379 Lijsb. Voesterkints, At. (C. BAERT).

 

FD

Voet

Voe(d)ts, Voët, Voeten: BN voor iemand met grote voeten. 1163 Arnout Vot (LEYS1952); 1398 Jan Voet, Meulebeke (DEBR. 1970); 1412 van Beatrijssen Voets, Ktr. (DEBR. 1958).

 

FD

Voet

Voët, Voets. 1271 «Watiers Voet», 1283 «Gilles Voet» DettesYpres, 1296-1302 «Gille Voet» ImpôtArtois; surnom: moy. néerl. voel 'pied' (aussi mesure).

 

JG

Voet, de

Wsch. W. adaptatie van Dievoet.

 

FD

Voets

Voedts. Zie Voet. - 2. Zie Voorts.

 

FD

Voetweg

Verspreide PlN.

 

FD

Voez

zie Vaes, Voué.

 

FD

Vog(h)el, van de

zie Vindevog(h)el.

 

FD

Vogedes

zie de Voogd.

 

FD

vogel

,,Oiseau". Car. mor. Oiseau, symbole de la légèreté. Synon. : Devog(h)el. — 2. Profess. ou passe-temps. Oiseau, pour : Oisel-leur. Variantes : Vogels, Veugelen. Synon. : Vogel- -aert(s), -e(e)r, Vogl- -aire, -er, ,,Oiseleur". N° 200.

 

EV

Vogel

Vogels. 1309 «Johannes Vogel «CartVal-Dieu, 1571 «Bernard Vogels» BourgLiège; surnom: moy. néerl. vogel 'oiseau'. - Cf. aussi 1289 «Will. Voghelin», 1290 «Simon Voghe-lin» DettesYpres.

 

JG

Vogel(e), de

de Voghel(e), Devogle, Vogel(s), de Veug(e)le, de Veughele, Fog(h)el, Vogl, Fogiel. BN naar de eigenschap van een vogel: vlug, beweeglijk. - 2. BerBN van de vogelaar. J. Vogel = Joh. Voghelere (BACH 1,247). 1130 Folperti Vogal, Oudenburg (LEYS 1959'); 1304 Daniel Voghel = le Veughel, Ip. (BEELE); 1348 Calle Svoghels, Ktr. (DEBR. 1971).

 

FD

Vogelaar

(de) Vogelaer(e), de Voghelaere, de Voegelaer, de Vogelas, (de) Vogeleer, Vogelaer(t)s, Vogeleere, (de) Voglaire, Voglar, (de) Vogeler, Vogler, Veugel(a)ers, Fugler: FN van de vogelaar: vogelvanger, vogeljager, vogelhandelaar. Vgl. Fr. Loiseleur. 1272 soror Arnulphi Voghelar, Oud. (CG); 1326 Danin de Voghelare, Ip. (BEELE).

 

FD

Vogeleer

Nom de métier: moy. néerl. vogelaer 'oiseleur'.

 

JG

Vogeley

D. FN Vogelei. BN (DN).  

 

FD

Vögeli(n)

Vogli, Voegeli: BN Obd. dim. van Vogel. Vgl. Vogelin.

 

FD

Vogelin

Veugelen, Veuchelen, Vuchelen, Feuggelen: Mnl. veugelin, dim. van vogel/veugel. 1130 Vogalin, Oudenburg (LEYS 1959'); 1268 Willelmus Vogelin; 1304 Paskin Voghelin = Veughelin, Ip. (BEELE); 1627 Peeter Vuechelen, Diest(CLAESi98s).

 

FD

Vogelsang

Proven. ,,Chant des oiseaux" (L.D.).

 

EV

Vogelsang, (van)

Vogelzang(s), de Vogelsanck: Verspreide PlN Vogelzang: vogelweide, braakliggend terrein. Huisnaam in Mtr.: 1309 de domo... dicta Vogelsanc (CVD); in Ktr.: 1402 over Leye... te Vueghelinzanghe (Wez. i sor°). 1268 Lamkinus Vogelsanc, Ip. (BEELE); 1584 Jacques Vogelsanck, Aw. (AB).

 

FD

Vogelweith

Voglevaie: PlN Vogelweide: akkerland ongeschikt voor akkerbouw. 1236 Joh. de Voglewede, Nieuwkerke; 1351 Jaquème de le Voghelweede, Ip. (DF XVI).

 

FD

Voget

V. Vogt.

 

EV

Voget

zie de Voogd.

 

FD

Voght, (de)

zie de Voogd.

 

FD

Vogl-

zie Vogel-.

 

FD

Vögle

is Z.-D. dim. van Vogel.

 

FD

Vogler

Voglaire (forme romanisée). Ail. Vogler 'oiseleur', cf. le précédent.

 

JG

Voglet

Misschien een aïs Fr. gereïnterpreteerde FN van een Elzassische immigrant die Vôglé, Voeglé heette.

 

FD

Voglet

NF de la région de Poitiers (Vienne) où il est attesté depuis 1639 (GeneaNet); la var.

«Roguelet dit Voglet» en 1658 invite à y voir un surnom, dont le sens nous échappe.

 

JG

Voglet

Proven. Folquelet, ,,Petit rocher" (Diminutif de Folx ou Faulx, N. de localités).

 

EV

Voglevaie

zie Vogelweith.

 

FD

Vogli

zie Vogeli(n).

 

FD

Vogrig

zie Volckerick.

 

FD

Vogt

Fonction publique. ,,Bailli" (Forme allem.). N° 141. Variantes: Voigt, Voget.

 

EV

Vogt, de

Vogt(s), Vogten, zie de Voogd.

 

FD

Vogts

cf. Voigt.

 

JG

Vohs(en)

zie Vaes.

 

FD

Vohy

NF attesté dès 1601 à Anthée et Falaën (GeneaNet), cf. aussi 1568 «Michiel le Vo-hier» BourgNamur; sans doute nom de pro­fession ou de charge, sans doute anc. fr. voier, voyer 'officier chargé de la basse et moyenne justice' FEW 14, 406b, 'seigneur qui a la justice sur les chemins', 'arpenteur, géomètre' id. 407a (cf. Morlet 971 v° Voyer) ; toutefois, la présence d'un h dans des formes namuroises étonne, sauf s'il marque un hiatus.

 

JG

voie

,,Chemin, route". Proven. Del--voie, -voye. (El voye, L.D.). N° 229.

 

EV

Voie

zie Voué.

 

FD

Voigt

Vogts. Nom de profession: ail. Vogt 'bailli, prévôt'.

 

JG

Voigt, (de)

zie de Voogd.

 

FD

Voilliot

zieWilliot.

 

FD

Voinot

Dérivé en -ot de Voine, forme lorraine issue de l'anthrop. germ. Wano (Dauzat 625).

 

JG

Voinot

zieVinot.

 

FD

Voir, van de

zie van der Veur.

 

FD

Voirai

NF d'origine étrangère, mais non pas nécessairement française [la résistante Fer­nande Voirai, décapitée par les Allemands en 1944, était née en 1920 à Champigneulles-lez-Nancy].

 

JG

Voirol

. NF attesté à Genappe en 1754, en provenance du Doubs ou du Jura suisse (Ge­neaNet); pour Morlet 970, nom issu d'un an-throp. germ. Warulf.

 

JG

Voirol

Proven. Virelles (Loc.) ou Viroin (Ruisseau à Virelles), dont l'ancien nom était Viruelle.

 

EV

Voirol

zie Viroul.

 

FD

Voirts

zie Voorts.

 

FD

Voiry

1289 «Colins le Voiriers» CensNamur, 1296-1302 «Jehans li Voirriers» ImpôtArtois, 1339 «Jehans li voirirs», 1346 «Baduins li voirires» = 1364 «Baduwin li voirier» Guill-Liège; nom de profession: anc. fr. voirier, anc. w. voirir 'verrier'.

 

JG

Voiry

BerN Ofr. voirier: glazenmaker. 1289 Colins le Voiriers, Namen (J.G.).

 

FD

Voisier

V. Vaisse, Vaissière.

 

EV

Voisier

Wellicht var. van Fr. FN Visier: verkoper van oudekleren(DNF).

 

FD

Voisin

1. N. de relation sociale. — 2. Proven. ,,(Bourg) voisin".

 

EV

Voisin

Duvoisin, Devoisin, Visin, Vigin, Levoisin: Fr. voisin: buur. ±1300 Visin, Artesië (BOUGARD); 1404 Jehan Voisin, Laon (MORLET).

 

FD

Voisin,

w. nam. Vwèsin. 1288 «Pale Voisin, marchand», 1289 «Will. Pale voisin» Dettes-Ypres; surnom: fr. voisin; cf. aussi Vigin, Visin, Bonvoisin, Malvoisin.

 

JG

Voiton

zie Guit(t)on.

 

FD

Voitout

Probabl. surnom phrastique: (qui) voit tout, s'agissant de qqn de curieux.

 

JG

Voitout

Reïnterpretatie (voit tout) van Vitou.

 

FD

Voiturier

1295-1302 «Simons li Voituriers» ImpôtArtois; nom de métier: fr. voiturier FEW 14,213.

 

JG

Voiturier

BerN van de voerman. ±1300 Simons li Voituriers, Artesië (BOUGARD); 1348 Nicaise li Voiturier, Dk.(TdT).

 

FD

Voituron

-ont, Woituron. 1294 «Alardins li Voiturons» CensNamur, 1524 «Notion le Voiturons» DénStavelotMy; nom de métier: moy. fr. (wall., champ.) voituron, w. liég. vwèturon 'voiturier' FEW 14, 213b.

 

JG

Voituron

Profess. ,,Voiturier".

 

EV

Voituron(t)

Woituron: i. BerN Ofr. voituron: voerman. 1294 Alars li Voiturons, Namen; 1524 Notton le Voiturons, Stavelot (J.G.). - 2. Een

reïnterpretatie van Wotron lijkt me niet uitgesloten.

 

FD

Vok

zie Focke.

 

FD

Voka(e)r

zie Volckaert(s).

 

FD

Vol-

-bracht, -brecht. (Synon. : Foul-bert), Volch- -er (Synon. : Fou-quier), -iet, Volck, Volckaert(s) (Synon. : Foucart), Volckerick. V. FULC.

 

EV

Vol-

-man, -mer. V. FULC.

 

EV

Vol(l)mering

Patr. Afl. van Vollmer. Vollon(t),zieVolan(t).

 

FD

Vol(le)bout

Volpout, Follebout, -bpudt, Follebouckt: Patr. Germ. VN fulk-balth 'volk-moedig*: Folcbald, Vulpold, Fol(c)baldus (Fm., Dip.). 136 e. Volpous, Cent (GN); 1268 Theodericus Volpoud, Ip. (BEELE); 1398 Années Volpouts, Aarsele (DEBR. 1970).

 

FD

Vol(t)z

Patr. Afl. van Volk-naam. 1226 Wernherus Voltzo (BRECH.).

 

FD

Volan

Voland, Volant. 1329 «Fierons, dis Volans» échevin d'Oupeye; surnom: anc. fr. volant 'volage, léger' FEW 14, 599b; cf. aussi Volon(t). - Bibliogr.: J. Herbillon, Les NF Volanft) et Volon(t), VW 57, 1983, 170. - Un surnom de personne rapide à la course, à partir du nom propre d'un chien de la littérature médiévale, n'est pas tout à fait exclu, cf. 1288 «Volant le lévrier» Lille (H. Roussel, éd. du

Renart le Nouvel de Jacquemart Giélée, 1961, 334) [MH].

 

JG

Volan(t)

Vol(l)and, Vollan(t), Volon(d), -ont, Vollon(t): BN Ofr. volant: licht, luchtig, wispelturig, lichtzinnig. 1329 Fierons dis Volans, Oupeye. Vgl. Folland. - Lit.: J. HERBILLON, Les noms de famille Volan(t) et Volon(t). VW1983,170.

 

FD

Volange

-ange. NF attesté en Gironde en 1651 (GeneaNet), dont l'origine nous échappe; p.-ê., en Wallonie, à rapprocher du NF Valange connu dans la même région (Namur-Ciney).

 

JG

Volange

zie Volongé.

 

FD

Volant

1. V. Volon. — 2. V. FULC.

 

EV

Volberg

PlN Volberg in Rosrath (NRW). Of var. van Vollebergh.

 

FD

Volborth

Verhaspeling van Volbert, Volbrecht.

 

FD

Volbou

Vollebout. Nom issu de l'anthrop. germ. fulka-bald > Folbaldus [FD].

 

JG

Volbout

zie Vollebout.

 

FD

Volbrecht

-bracht, -bragt, Vollebregt, Vollbracht: Patr. Germ. VN Volkbrecht: fulk-berht Volk-schitterend'. 1010 Folbertus, Cent; 12e e. Volbertus, Avelgem; 136 e. Folpertus de Mère, Cent (GN); 1355 lohannis Volbrechs = Joh. Volbrechts, Tn. (C.BAERT).

 

FD

Volcan

Reïnterpretatie (metl-epenthesis) van Focan(t). 1631 Joannes Vacant; 1632 Joannes Vacquant, Virton; 1634 Gerardus Vacan, Hannuit (MULV).

 

FD

Volcan

Soit surnom d'une personne de tempé­rament, cf. fr. (dep. 16e s.) volcan 'de nature impétueuse' FEW 14, 639a, soit surnom de forgeron, comp. le NF flam. Vulcanius, nom d'un humaniste brugeois, dénommé Bonaven-tura de Smet [FD].

 

JG

Volcem, van

zie van Volsem.

 

FD

Volcher

1795 «Jean-François Volcher» Bourg­Namur; nom issu de l'anthrop. germ. fulk(a)-hari > Volker.

 

JG

Volcher

Völcker, zie Volker.

 

FD

Volchiet

PlN Wollscheid (RP)? 1790 Volchiet, Lokeren (PDB).

 

FD

Volck

Volcke, Volk. 1276 «Lammekin Volke» DettesYpres; nom issu de l'anthrop. germ. Fulco, Folco [FD].

 

JG

Volckaert

Volkaert, Volckaerts, Volkaerts. etc. 1288 «Jeh. Volcart», 1289 «Jehans Vol-kart» DettesYpres; NF flam. dérivé de l'an­throp. germ. fulk(a)-hard, latinisé en Fulcardus [FD].

 

JG

Volckaert(s)

-aers,Volkaert(s),-erts,Volkhardt, Volcaer(t)s, Volekaert, Val(c)kaert, Walcart, Vockaert, Vocaet, Vacaet, Vakaet, Foeckert, Fockaert, Focquaert, Foccaert, Foc(c)art, Voka(e)r, Foucar, -art(e), -aer{t), Fourcart, Fouqua(e)rt, Fouq(u)aet, Foucq(u)aert, Fouchard: Patr. Germ. VN fulk-hard Volk-sterk': Folkhard (Fm.). 1206 S. Folkardi de Thield; -1300 Simonis Volcard, Ktr. (DEBR. 1980); 1232 Foucarda feme Foukart; 1242 Foucars Foucardi; 1211 Focardus; 1228 Fouchardus li Joglere, Atrecht (NCJ); 1379 Johannis Fockaerts = 1394 van Jan Fockarde, Ktr.; 1398 Ghisel Volkars = Volkaert, Desselgem (DEBR. 1970); 1641 Joh. Vacaerts, Lv. (MUL V). Zie ook Van Kaer(t).

 

FD

Volcke

Volck, Volk(e), Folk, Folcke, Folcque, Volchen: Patr. Germ. VN Fulco, Folko 'volk'. 126 e. Folco de Beka, Avelgem (GN); 1268 Jacobus Folke, Ip. (BEELE); 1349 Hannin Volken huus, Ktr. (DEBR. 1971); 1399 Willem Volke, Ktr. (DEBR. 1970).

 

FD

Volckerick

-ryck, -rijck, -rich, Volckrick, -ryck, Volkerick, -rijk, Volckerick, Vogrig: Patr. Germ. VN fulk-rîk Volk-rijk': Fulcricus (MORLETI). 1281 Clais Volkeric, Hillegem (HAES.); 1403 Ghijs Volkerijc, Aw.(ANP).

 

FD

Volckerinckhove, van

PlN Volkerinkhove (FV). 1350 Jan van Volkerychove, FV (JAM.).

 

FD

Volcksom, van

zie van Volsem.

 

FD

Volclair

Avatar de Voglaire (avec /- épenthé-tique) < Vogeleer ou de Volcher?

 

JG

Volclair

W. (H) verhaspeling van Vogeleer.

 

FD

Volden, van

De Brugse familie Van Volden kwam begin i6e e. uit Duisburg. Er was een adellijke familie Von Wolden in Holstein (PDB). 1565 Reynier van Volden, Hoeke; 1640 Gheeraert van Volden, Cent (SCHOUT. I).

 

FD

Volder(e), de

de Voldre, (de) Volders, Folders, Vollers, de Vulder(e), de Veuldre, Vullers, Vulners: BerN van de volder, voiler, lakenbereider, die wollen stoffen volt. 1279 Bouden f. Robrechts die Vulre, Bg. (CG); 1341 Aechte Sfolres, Saaftinge (DEBR. 1999); 1391 Gillis den Voire, Ktr. (DEBR. 1970).

 

FD

Volders

Nom de métier (au génitif): moy. néerl. volder 'foulon'.

 

JG

Volders

Profess. Volder, ,,Foulon". Synon. : De Volder(e). N° 157.

 

EV

Volekaert

zie Volckaert(s).

 

FD

Voleppe

Adaptatie van It. Volpe: vos?

 

FD

Voleppe

NF attesté à Tilly et à Sart-Dames-Avelines dès 1801 (GeneaNet), dont l'origine est obscure.

 

JG

Voleur

Surnom: probabl. moy. fr. voleur 'chas­seur au vol (avec faucons)' FEW 14, 606a (sens attesté en Artois, d'après Dauzat 625).

JG

Volf,(de)

zie(de)Wolf.

 

FD

Volk(e)

zie Volcke.

 

FD

Volkaer

V. FULC.

 

EV

Volkaert(s)

-erts, zie Volckaert(s).

 

FD

Vol--kaert(s)

Volkman, Volle-maere, Voll(e)man, Voll- -en, -es.V. FULC.

 

EV

Völkel

Volkel: Patr. Dim. van Germ. fulk-naam, zoals Volker, Volkaert.

 

FD

Volkenborn

PlN: bron van Fulco.

 

FD

Volker(s)

Volcher, Folkers, Folger, Völ(c)ker, Fulker(son), Fucker, Fucker, Fokker: Patr. Germ. VN fulk-hari 'volk-leger': Fulcarius, Folchar, Folcker (Fm., MORLET I). 1085 Fulcro; 1280 van Volkre uten Hove; 1214 van Folcren den Bue, Cent (GN).

 

FD

Volkerick

-rijk, zie Volckerick.

 

FD

Volkhardt

zie Volckaerts.

 

FD

Volkmar

Folkmar.Volkmer, Volkhemer,Volmar(t), Vollemaere, Vol(l)mer, Fol(l)mer: Patr. Germ. VN fulk-mêr 'volk-beroemd': Fol(g)marus, Folmerus (MORLET I), Fol(c)marus (Dip.). 1383 Willem Volmare, Ip. (BEELE); 1392 Jan Volmers zuster, Hoorn(NHC).

 

FD

Völl

Voll, Voell: Patr. Korte vorm van Volker, Volbrecht, Volkmar of Volbout.

 

FD

Vollaert

Mnl. vollaert: fïjn wittebrood bij feestelijke gelegenheden. BerBN (Bk. 1962,23-25). - 2. Afl. van Mnl. volen: stoeien, m.n. met meisjes. 1396 Peter Volaert, Aw. (ANP); 1399 Arnoud Volart, Ktr. (DEBR. 1970).

 

FD

Vollan(t)

-and, zie Volan(t).

 

FD

Vollbracht

zie Volbrecht.

 

FD

Vollebergh

PlN Voerleberg in Veulen (NL): 1531 Voerloeberch (PDB).

 

FD

Vollebregt

zie Volbrecht.

 

FD

Vollegraaf

Vollgraf: Patr. Reïnterpretatie van Germ.

VN Volkrave: fulk-hrabn Volk-raaf: Folcramnus

(MORLETI). 1280 Boidinum Volcraven, Ip.

(BEELE); 1633 Petrus Volkgrave, Lo (CRAEYE).

Vgl. Walrave = Walgrave.

 

FD

Vollekindt

Patr. Reïnterpretatie van Mnl. VN

Volkin, vleivorm van een Germ. fulk-naam. 1377

Jan Volkin; 1393 Willame Voolkin; 1396 Pierre

Voelkin, Ip. (BEELE). Vgl. Daenekin(d)t <

Danekin.

 

FD

Vollemaere

< Volkmar. Vol(le)man: Afl. van Mnl. vole: veulen. Vgl. D. Vole: levendig mens (BRECH.). Of paardenfokker. Of afl. van ww. volen: stoeien (zie Vollaert 2.). 1335 Jhan Volemans huus, Ktr. (DEBR. 1971); 1550 Jan Voelmans, Bs. (AP). Zie ook Veulemans.

 

FD

Vollen(s)

zie Follens. Vollers,zie(de)Volder(e).

 

FD

Vollgraf

zie Vollegraaf.

 

FD

Vollmächer

Grafie voor Wollmacher. BerN van de

wolmaker, wolbereider. Vol(l)mer, zie Volkmar.

 

FD

Vollmerhausen

PlN Vollmarshausen (HS). 1362

Albert Folmorshusin, Kassel (BRECH.).

 

FD

Vollont

V. Volon.

 

EV

Vollrath

Patr. Germ. VN fulk-rêd 'volk-raad':

Folcratus, Folradus (MORLET I). 1293 Henricus

Volradi, Hb. (BRECH.).

 

FD

Vollville

(région de Burg-Reuland et Charneux). Nom d'origine -en ville, p.-ê. allemand ou luxembourgeois [non situé].

 

JG

Volman

zie Volleman.

 

FD

Volmar(t)

-mer, zie Volkmar.

 

FD

Volmart

1029 «Volmaro» CartOrval, 1283 «Pieres Volmare» DettesYpres; nom issu de l'anthrop. germ. fulk(a)-mar.

 

JG

Volny

Proven. Volnay (Loc. fr.).

 

EV

Volon

Situation sociale. ,,Serf volon­taire". Variantes : Vol(l)- -ant, -ont. N° 136.

 

EV

Volon

Volont, Vollon, Vollont. Var. de Volan(t) avec altération de la voyelle nasale -an > -on.

 

JG

Volon(d)

-ont, zie Volan(t).

 

FD

07:44 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.