04/07/2012

S-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Swee(r)tvaegher

zie Zwertvaegher.

 

FD

Sweeck

zie Swick.

 

FD

Sweelssen

Wellicht var. van Swinson.

 

FD

Sweemer, de

zie Zwemer.

 

FD

Sweens

zie de Winne.

 

FD

Sweere

Verwantschapsnaam Mnl. swere: schoonvader, schoonzoon. Vgl. Beaupère, Beaufils. 1423 Janne den Rikere zinen zweer, Ktr. (SRsor0). - 2. Zie Swier(s).

 

FD

Sweerman

Afl. van Sweere.

 

FD

Sweers

Swers: i. Gen. van De Wezer; zie de Weder. -2. Var. van Sweerts. - 3. Gen. van Sweer; zie Sweere.

 

FD

Sweert, (de)

zie de Zwart.

 

FD

Sweerts

1. V. zwaard.  — 2. V. WARD. Swegerinen. N. d'alliance familiale. ,,Belles-sœurs   (d'un   H.   connu)". Matronyme. N° 128.

 

EV

Sweerts

cf. Swerts.

 

JG

Sweerts

zie de Weerd(t), de Zwart.

 

FD

Sweetlove

E. BN sweet love: zoete liefde. 1279 Margeria Swetelove, Cambridge (REANEY).

 

FD

Sweevel(d)t, van

zie van Swevelt.

 

FD

Sweevers

zie Wever.

 

FD

Swegenoven, van

zie van Zwijgenhoven.

 

FD

Swegers

Gen. van De Weger. - 2. Mnl. sweger: schoonmoeder; zie Zwegers. - 3. Var. van Swiggers.

 

FD

Swegerynen

Nom de parenté:  moy.  néerl. sweggerine 'belle-soeur' [FD].

 

JG

Swegerynen

Swégerynen, Swégérynen: Mnl. swegerinne: schoonzuster. Verwantschapsnaam.

 

FD

Sweldens

Gen. van De Welde = De Wilde. Mnl. wilt, welt, weelt: wild, woest, wreed. 1434 Arnoldum Sweelden = 1453 Aernt Swelden, Tg. (TYTGAT).

 

FD

Swelgh, de

De Swelle: BN voor een zwelger, slokker, brasser. 1307 Jehans Zwelghebake, Ip. (BEELE).

 

FD

Swellen

zie Swille.

 

FD

Swen(d)en

Swenne(n), Swens, zie de Winne.

 

FD

Swenne

V. WAD (Wan).

 

EV

Swennen

Swinne, Swinnen, Swinen. Nom de métier : avec s- du génitif, moy. néerl. wenne, winne 'fermier, laboureur' [FD].

 

JG

Swenters

zie (de) Winter.

 

FD

Swerdt, de

zie (de) Zwart.

 

FD

Swerdtfegers

zie Zwertvaegher.

 

FD

Sweron

Peut-être forme flam. de Soiron (Lg), nom d'origine [FD].

 

JG

Sweron

zie Soiron.

 

FD

Swéron

Proven.   Soiron   (Loc.  Prononc. dialect.).

 

EV

Swers

zie Sweers.

 

FD

Swert, de

Swerten, zie de Zwart.

 

FD

Swerten

Surnom  (au  génitif) :   néerl.  swert 'noir'.

 

JG

Swertensteen(s)

PlN: zwarte steen.

 

FD

Swerts

Sweerts. Avec s- du génitif, moy. néerl. we(e)rt 'chef de maison, aubergiste, hôte, etc.' [FD].

 

JG

Swerts

zie de Weerd(t), de Zwart.

 

FD

Swertva(e)gher

zie Zwertvaegher.

 

FD

Swertvaegher

Profess. Zwaardveger. ,,Fourbisseur". Swevers. V. Wever.

 

EV

Swets

Swetz: Br. dial. voor Swerts (Br. zwart: zwet).

 

FD

Sweveghem, van

zie van Zweveghem.

 

FD

Swevel(d)t, van

van Sweevel(d)t: PlN in Tessenderlo (L): 1445 Swevelt. 1593 Jan van Sweevelt, Deurne-Diest; 1624 Anna van Sweevelt; 1654 Merten van Sweevelt, Tessenderlo; 1673 Joannes Sweevelt ex Tessendeloo (MUL VI). - Lit.: F. CLAES, De naam Van Sweevelt. Oost-Brabant 1992,84.

 

FD

Swevels

Gen. van Mnl. wevel: boomworm, mestkever, horzel, paardenvlieg. BN. Vgl. Wyffels 2.1383 meester Symoen Swevels = 1383 Symone Wevels = 1396 Symone Wevel, VB (C. BAERT); 1398 Gillis de Wevele, Moen (DEBR. 1970).

 

FD

Swevers

zie Wever.

 

FD

Sweygers

Car. mor. Zwijger, ,,Taciturne". Synon. : Swiggers.

 

EV

Sweygers

zie Swiggers.

 

FD

Sweyncop

zie Swyncop.

 

FD

Swick

Swieck, Sweeck: 1. Mnl. swike, swick: het bezwijken, tekortkoming. BN voor iemand met slap karakter. 1398 Roegaer Swic, Wervik (DEBR. 1970). - 2. Patr. Bakervorm van de Germ. VN Swidger, zie Swickert, Swiggers.

 

FD

Swickert

zie Schweiger.

 

FD

Swier(s),

Swierz, Zwiers, Sweere, Sweers, Schwe(e)r, Schwier: Patr. Germ. VN Sweder, Sweer, Swier, Zwier, ni. swi(n)th-hari 'sterk-leger'. 1278 wi Suedher van Sulen, Suedher van Bosinchem, Utrecht (CG);i399 Sweder van Scuyllenborch, Den Bosch (HB 493); 1455 Zweer vander Poerte, Ktr. (RAK); 1518 Sweer vanden Abeele, Bs. (HB 291). Later opgevat aïs Assuerus/Ahasverus. 1495 Zweren de Joede = 1515 Zweers de Jeude (vader van) 1530 Gielijs de Juede, Sweers sone (en van)

1542 Peeter van der Jeught (zoon van) Assweren, Baardegem-Mazenzele (med. F. van der Jeught, Kapelle-op-den-Bos).

 

FD

Swieten, van

zie van Zwieten.

 

FD

Swift

E. BN swift: vlug, rap, gezwind. 1167 William Swift, Hampshire (REANEY).

 

FD

Swiggers

Swijgers, Sw(e)gers, Swegers, Zwe(e)gers, de Zwijger: i. Patr. Germ. VN Swidger; zie Schweiger. Achteraf opgevat aïs BN voor een zwijger. 1215 Swiggerus notarius, Baden (SOCIN). 1397 Gherkin de Zwighere; 1451 Micheline Zwighers; 1471 Jan de Swighere, St.-Win. (VERGR. 1968); 1584 Niclaes Swiggers, Aw. (AB). - 2. Evtl. gen. van Wiggers.

 

FD

Swiggers

Var. de Wigger(s), avec s- du génitif [FD].

 

JG

Swijgenhoven, van

zie van Zwijgenhoven.

 

FD

Swijgers

zie Swiggers.

 

FD

Swijnenburg

zie Swynberghen.

 

FD

Swildens

BN des Wilden, gen. van de Wilde.

 

FD

Swill-

-e, -en(s). V. WIL.

 

EV

Swille

Swillen(s), Swellen, Schwillens: 1. Patr. Gen. van Wille(n), Wellen < Willem. Zie Willen(s)? -2. Swillen door ass. < Swilden (MNT 273).

 

FD

Swille

Swillens. Avec s- du génitif, (fils) de Willem.

 

JG

Swimberghe

Swinberghe, zie Swynberghen.

 

FD

Swinderen, van

PlN Zwinderen (DR).

 

FD

Swine(n)

zie de Winne.

 

FD

Swingedouw

Swyng(h)edau(w), -deauw, Swyngedou(w), -daw, Swijngedou(w), -dau(w), Swyn(gen)dauw: Zinwoord met ww. swingen: slingeren, zwaaien + znw. dau(w): dauw, mondvocht, speeksel. Vgl. Mnl. ic hadde van de douwe die uut sinen monde vaert (MW). BN voor iemand die bij het spreken speekseldruppeltjes verspreidt. 1283 Eustacius Zuinghedau, Kales (GYSS. 1963); 1306 Lotins Zuinghedau; 1391 Jaqueme Zwinghedau, Ip. (BEELE); 1536 Hugo Swijnghedau, Belle (MUL IV).

 

FD

Swings

zie de Winne.

 

FD

Swinkels

zie Winkel(s).

 

FD

Swinne

Swinnen, Swinen, cf. Swennen.

 

JG

Swinne(n)

-e(n)s, Suinen, zie de Winne.

 

FD

Swinners

Mnl. swiner: zwijnenhoeder. BerN. 1183 Rodulfus Suenre, Cent (GN). - 2. Gen. van Mnl. winner = winne: landbouwer.

 

FD

Swinson

zie Svensson.

 

FD

Swinters

V. Winter.

 

EV

Swinters

zie (de) Winter.

 

FD

Swinvort

zie van Zwijnsvoorde.

 

FD

Swissen

1. Proven. Zwhser, ,,Suisse" ou Switzer (Dép. Aubel). — 2. V.

WAD (Waz). Swolfs. V. WULF.

 

EV

Switser(s)

Swisser, Switters: Volksnaarn van de Zwitser, D. Schweizer. Hennin Switer, Elzas; Peter Switzer, Bettingen (SOCIN). 1563 Willem Switser, Gmund-Aw. (AP).

 

FD

Switten

Surnom: avec s- du génitif, dérivé de wit 'blond'.

 

JG

Switten

zie (de) Witte.

 

FD

Switters

Patr. Germ. VN swinth-hari. Zie Swiers; vgl. D. Schwitter. - 2. Gen. van Witters. - 3. Zie Switser(s).

 

FD

Switzynck

-ijnck, Switijnk: Patr. Afl. van Friese VN Swetse of van Sweder, Switer, Swittert (zie Swiers). Vgl. D. Schwitter.

 

FD

Swol, van

zie van Zwol.

 

FD

Swolfs

Surnom: avec s- du génitif, moy. néerl. wolf 'loup'.

 

JG

Swolfs

zie(de)Wolf.

 

FD

Swusten

zie Woeste.

 

FD

Swynberghen

Swimberg(h)e, Swinberghe, Swamberghe, Swijnenburg: PlN Zwijnenberg in St.-Kwintens-Lennik (VB); Zwijnsbergen (NB). 1629 Anthoine Swemberghe, Kassel (VERGR. 1968); 1642 Fransois van Zwinberghe, Roes. (MARICHAL).

 

FD

Swyncop

Car.     phys.     Zwijnkop, ,,Tête de cochon".

 

EV

Swyncop

Sweyncop: BN: zwijnskop, naar de fysieke gelijkenis of het uithangbord. Vgl. D. Schweinshaupt, Schweinskopf. 1570 genoempt den Swynencop, Den Bosch (HB 465).

Swyndauw, zie Swingedouw.

 

FD

Swynen

1. V. WID (Win). — 2. Car.   phys.   ou   mor.   ..Cochons",

,,Sales individus". N08 288, 291. — 3. Profess. Marchand de cochons. N° 164. — 4. Proven. Swjn (Dép. Bredene).

 

EV

Swynen

zie de Win(ne).

 

FD

Swyng(h)edau(w)

-dou(w), Swijn-, zie Swingedouw.

 

FD

Swyns

Swijns, zie Zwyns.

 

FD

Swynsvoorde, van

zie van Zwijnsvoorde.

 

FD

Swysen

Surnom: avec s- du génitif, moy. néerl. wijs, wies, wise 'sage, savant'.

 

JG

Swysen

Swyzen, Swij-, zie de Wijs(e).

 

FD

Swysen

V. WAD (Waz).

 

EV

Sybelle

Sybille, zie Sibille.

 

FD

Sybels

zie Siebels.

 

FD

Syben

cf. Sibenne.

 

JG

Syben(s)

zie Sibbens.

 

FD

Syber-

-s, -te. V. SAD (Sa).

 

EV

Syberg

-ers, -ertz, -legs, zie Sebrechts.

 

FD

Sybille

cf. Sibille.

 

JG

Sybout

zie Zebouds.

 

FD

Sybrands

-ants, -en, -andi, zie Siebrand.

 

FD

Sydein

zie Soudeyns.

 

FD

Syemons

1. V. SAD (Sak). — 2. V.Simon. N° 106.

 

EV

Syemons

Syemans, zie Simon(s).

 

FD

Syen

Sijen(s), Seye, Seyen, Seijen.T'Syen, T'Sijen, T'Seijen, T'Seyen, "t Syen, 't Sijen, 't Seyen, T-, t'-, Zeyen, Zeijen: Metr. Sien, verbogen vorm van Sie, verkort < Lucie. Ook D. (Keulen) Zeyen = Luzeien Sohn (DN). 1369 was Lemmen Syen, Her. (DERCON); 1575 Inghel Seije, Stene (ORW 60).

 

FD

Syenave

zie Seinaeve.

 

FD

Syeur

cf. Sieur. Sylos. 1716 «Joseph Sylos», 1755 «Pierre Sylos»

BourgNamur;  NF  d'origine obscure,  sans doute étranger.

 

JG

Syeur

zie Lesieur, Lescieux.

 

FD

Syfer

 zie Sievert.

 

FD

Sykes

V. SAD (Sak).

 

EV

Sykes

zie Sickesz.

 

FD

Sylberszteyn

zie Silberstein.

 

FD

Sylva

1. Proven. Latinis. de Dubois ou de Vandenbosch. — 2. N. de

baptême Sylva(nus).

 

EV

Sylva

zie Da Silva.

 

FD

Sylvain

cf. Silvain.

 

JG

Sylvain

N.  de bapt.  d'orig.  latine. Silvanus.

 

EV

Sylvain

zie Silvain.

 

FD

Sylverans

zie Silveran(t)s.

 

FD

Sylvester

-tre, -tri, zie Silvester.

 

FD

Sylvestre

cf. Silvestre.

 

JG

Sym-

-ays. V. SAD (Sa). 189. — 2. V. SAD (Saz).

 

EV

Sym-

-ens, -o(e)n(s).   1.   V.   SAD. (Sa). — 2. V. Simon. N° 106.

 

EV

Symae(y)s, (van)

zie (van) Sima(e)y.

 

FD

Symaes

zie Simaer.

 

FD

Syme

zie Seminckx?

 

FD

Symens

Hypocor. néerl. (au génitif) de Simon.

Dimin. en -ken : Symkens.

 

JG

Symens

zie Siemens.

 

FD

Syméon

zie Simeon(s).

 

FD

Symkens

zie Simkens.

 

FD

Symoen(s)

-on(s), -onds, zie Simon(s).

 

FD

Symon

cf. Simon.

 

JG

Symons

Symoens, cf. Simo(e)ns.

 

JG

Symus

zie Siemens.

 

FD

Symynck

Sijmijnck, Symmangk: Patr. Afl. van HN Simon. Vgl. Siemens? Of van een Germ. VN, zoals Sigmund; zie Seminckx.

 

FD

Synaeghel

Syna(e)ve, zie Seinaeve.

 

FD

Synaeve

Synave, cf. Seynaeve.

 

JG

Synave

 

V. Seynha(e)ve.

EV

Syne

Peut-être nom issu de Sin-, premier élé­ment de l'anthrop. germ. sin-hard ou sin-wald (Vincent 73).

 

JG

Syng(h)el, van

zie van Sing(h)el.

 

FD

Synha(e)ve

(van) Synhove, Synna(e)ve, Synnaghel, zie Seinaeve.

 

FD

Synhove

cf. Syna(e)ve.

 

JG

Synnesael

Sijn(n)esael, zie Sénéchal.

 

FD

Synquintyn

Fréquente PlN Saint-Quentin (o.m. Aisne, Seine-Mar., Oise, Somme, Marne), ook in Ciney (N) en Ploegsteert (H). 1273 Joh. de Saint Quentin, Oc. (MORLET).

 

FD

Syoen

zie Soen(s).

 

FD

Sype(n), van de(r)

van der Syp(t), zie van de Zype.

 

FD

Sype, van

zie van de Zype.

 

FD

Sypels

zie Siebels.

 

FD

Sypré

V. Cyprès.

 

EV

Sypré

zie Supré.

 

FD

Syr

Peut-être forme abrégée de saint Cyr, cf. 1272 «Ide de Sancto Syro sorori fratris Hen-rici de Nivella», «pro terra Walteri de Sancto Syro» PolyptVillers. - Comp. aussi 1450 «Cillez de Malmundy de Syr Malmedy.

 

JG

Syrinc(k)x

zie Sieren(s).

 

FD

Syroit

 (NF de la région Soignies et Tubize). Peut-être surnom métonymique de cordonnier ou de maçon, d'après w. (Nivelles, Ciney) cirwè, outil de cordonnier, pic. (Mons) ciroi, littér. rciroin, 'outil de fer pour rejointoyer' FEW 2, 596b.

 

JG

Syroit

zie Siroyt.

 

FD

Syryn

zie Serreyn(s). Sys, zie Six.

 

FD

Sys

Soit forme flamandisée du fr. six, soit moy. néerl. sijs 'censé, impôt', soit forme abrégée de l'anthrop. germ. Siso, Sisibert [FD].

 

JG

Sysmans

1. Profess. Zijsman, (Zijs, ,,Faulx"). ,,Faucheur" ou ,,Marchand de faulx". N08 131, 165, 189. - 2.V. SAD (Saz).

 

EV

Syssau(w)

zie Sissau.

 

FD

Systermans

cf. Sisterman(s).

 

JG

Systermans

Proven.  Susteren   (Loc. holl.),   avec   suff.   -mans   d'orig. N° 67, 212.

 

EV

Systermans

zie Sistermans.

 

FD

Sytche

Syts: Var. van Six?

 

FD

Syts

1. Proven. Zijde, ,,(Sur le) côté (de l'agglomération)". N° 228. — 2. V. SAD.N° 133).                                         

 

EV

Syvertsen

zie Sivertsen.

 

FD

Syx

cf. Six.

 

JG

Syx

zie Six.

 

FD

Szabat

zie Sabat(h).

 

FD

Szabo

Hong. BerN: kleermaker.

 

FD

Szafiro

Szafirsztajn, zie Safir.

 

FD

Szafman

Spelling voor Schafmann. Zie Schaapman.

 

FD

Szafran(ek)

-ska, -ski, zie Safranck.

 

FD

Szajner(t)

zie Scheiner(t).

 

FD

Szajnsznajder

zie Steinschneider.

 

FD

Szaller

zieSchaller.

 

FD

Szapiro

-a, zie Schapiro.

 

FD

Szczech

Szczek: Volksnaam van de Tsjech.

 

FD

Szczepan

-ani(a)k, -anski: Patr. Poolse vormen en afl.

van VN Stepan, Stefanus.

 

FD

Szerman

-ent, zie Sermant.

 

FD

Szewczyk(owski)

Poolse BerN: schoenmaker. Szlechter, zie Schlechter.

 

FD

Szleper

D. Schlepper, arbeider (vooral in een mijn).

1283 Gudelmannus Sleppere, Worms (BRECH.).

 

FD

Szmid(t)

Szmit, zie (de) Smid.

 

FD

Szmuck

zie Schmuck.

 

FD

Sznabel

zie Schnabel.

 

FD

Sznaj(d)er

zie Schneider(s).

 

FD

Sznur

zie Schnur(rer).

 

FD

Sznycer

zie Schnitser.

 

FD

Szommer

Var. van D. Sommer. Zie De Somer(e) i.

 

FD

Szpajdel

zie Speidel.

 

FD

Szpandel

zie Spandel.

 

FD

Szpilfogiel

zie Spielvogel.

 

FD

Szpilman

zie Speelman(s).

 

FD

Szpringer

zie (de) Springer.

 

FD

Szrajbe(r)

zie Schreiber.

 

FD

Sztainke

zie Steinchen.

 

FD

Sztajn

zie Stein.

 

FD

Sztajnberg

zie Steinberg(er).

 

FD

Sztajnfeld

zie Steinfeld.

 

FD

Sztalberg

zie Stalberg.

 

FD

Sztejn

zie Stein.

 

FD

Sztejnfeld

zie Steinfeld.

 

FD

Sztelman

zie Stelleman(s).

 

FD

Sztencel

zie Stanczel.

 

FD

Sztern-

zie Stem-.

 

FD

Sztorc

zie Storck.

 

FD

Sztrubel

zie Strubel.

 

FD

Sztrum

zie Stroom.

 

FD

Sztrykler

Var. van D. Strüchler: struikelaar.

 

FD

Sztybel

zie Stüble.

 

FD

Szubert

zie Schubert(h).

 

FD

Szulc

Szulz, zie (de) Schout.

 

FD

Szuster

zie Schusster.

 

FD

Szwajcer

zie Schweizer.

 

FD

Szwarc(er)

zie Schwarz.

 

FD

Szwarcbart

-burt: Var. van D. Schwarzbart: zwartbaard.

 

FD

Szwarcboim

zie Schwarzbaum.

 

FD

Szwarcenstajn

D. FN Schwarzenstein. Verspreide

PlN: zwarte steen, rots. 1275 Ruod. gen. v.

Swarzenstein, Thurgau (BRECH.).

 

FD

Szwarcfeld

D. PlN Schwarzfeld: zwart veld.

 

FD

Szwarcman

D. Schwarzmann. Zie Schwarz.

 

FD

Szweicer

zie Schweizer.

 

FD

Szwimer

zie Schwimmer.

 

FD

Szyf(f)er

zie Schiffer(s).

 

FD

Szyler

zie Schiller.

 

FD

Szyman(ski)

-anska, -anowski, -czak, -zak: Patr. Poolse afl. van Szyman, Simon. Vgl. Schimanski, Schemke.

 

FD

Szymon

zie Simon(s).

 

FD

Szyndler

zie Schindeler.

 

FD

Szyper

Spelling voor Ndd. Schipper.

 

FD

Szysler

zie Schiissler. Szyster, zie Schusster.

 

FD

22:37 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

.

Écrit par : Mertens | 02/02/2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.