09/09/2012

L-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Leempoels

Nom d'origine : Leempoel, composé de néerl. leem 'argile' + poel 'marécage'.

 

JG

Leemput

Nom d'origine: Leemput, composé de néerl. leem 'argile' + put 'trou'.

 

JG

Leemput, (van de)

van Leemput(te(n)): Verspreide PlN Leemput. 1278 Arnoldus de Leenputte, A (OSM); 1281 Heinricus de Leemput, Desselgem (HAES.); 1340 Elizabeth de Leemputte, Tnh. (VERB.).

 

FD

Leemrijse

Ook Leemreis(e). PlN in Vorden (G): 1494 ten Leemreyse (HEKKET). °i675 Berends Jansz Leemrijse, Vorden (zoon van) Jan Hendriksz Op het Leemreise (PDB).

 

FD

Leen

Lëën, Leën, génitif faible: Leenen, Lehnen, génitif fort: Leens; dimin.: Leent-jens; composé (avec néerl. zoon 'fils') : Leenezonne. Hypocor. de Magdaleen, moy. flam. Madeleene, Maseleene, fr. Madeleine [FD], plutôt que de Leonardus (Naamkunde 35, 1959, 36).

 

JG

Leen

zie Leene(n).

 

FD

Leen-

-en, -er(s), -s. V. Leen I et LEUD.

 

EV

leen I

,,Fief". 1. Proven. Leen(s), Leenen. ,,Du fief, des fiefs". — 2. Situation   soc.   Leenhouder,   Leemans.   ..Tenancier   de   fief".   DE Leenheer ,,Le suzerain". N° 136.

 

EV

leen II

,,Prêt". DE Leener, Leenders. Profess. ,,Le prêteur". N° 195.

 

EV

Leenaards

-aarts, -aert(s), -aers, -ard(s), -ar(t)s, zie Léonard.

 

FD

Leenaerts

Leendert.  V.  LEUD (Leun).

 

EV

Leenaire, de

zie de Leenheer.

 

FD

Leenard

Leenaert, au génitif: Leenaas (par simplification), Leenaers, Leenaerts, Lee-nars, Leenarts. Forme flam. de Leonardus.

 

JG

Leender(s)

-ert(se), zie Léonard.

 

FD

Leender, (de)

 (de) Leener, Deliéner, Deliener: Afl.van Mnl. lenen: te leen geven of houden. Vgl. De Leenheer. 1391 Luyc de Leendere, Aw. (ANP).

 

FD

Leendert, van

FN in Wallonie. Patr. Leendert met secundair vz.? Of PlN Liendert (U)?

 

FD

Leene(n)

Lenen, Leen, Leen, Leen(e)s, Lehnen, Lhenen, Leine(n), Leinne, Lienen, Lienne: Metr. Korte vorm van HN Magdalena, Mvl. Madeleene, Maseleene, Leene (DEBR. 1958,236). Vgl. Leentjens. 1455 Jan Lenens, Ht. (A. GHIJSEN); 1485 Kathelinen Leenens, Mb. (A. BAERT).

 

FD

Leene, van

1. PlN Leen in Herne (VB). 1423 Cornelis van Leene, St.-M.-Lennik (OSTYN); 1377 Geertruud van Leenen, Lier (FRANS). - 2. Zie Van de Leene.

 

FD

Leene, van (de)

van der Leene(n), van der Leen(den), van der Lienen, Verleene: Verspreide PlN het Leen, ten Leene: leen(goed), feodum. Achteraf opgevat als Ter Leene: leuning. 1284 Jehans del Leene = 1273 Johannis de Lene, Har. (DEBR. 1980); 1394

Daneel van den Lene, Ktr. (DEBR. 1970); 1615-63 Petrus le Fief = de Leene (vader van) Leene = vander Leene, Tielt-Ing. (VS 1979,76).

 

FD

Leeneer, (de)

zie de Leenheer.

 

FD

Leener

au génitif: Leenders (issu de Lenners). Variante de Leenars (cf. Naamkunde 35, 1959, 37); mais Leener (comme Deleener) peut aussi être un surnom: néerl. leener 'prêteur'.

 

JG

Leener

zie Léonard, de Leenheer.

 

FD

Leener, de

zie de Leenheer, de Leender.

 

FD

Leenesonne

-zonne: Metr. Zoon van Leene, Magdalena; zie Leenen. Of adaptatie van Lieneson?

 

FD

Leenheer, de

 (de) Leeneer, de Leenhe(i)r, de Leenaire, -er, Leenheere, Leenherre, Leneer: Leenheer. Vgl. Leeman(s). 1281 terra Leenhere, Krombrugge; 1231 Jacop de Leenhere, Cent (HAES.).

 

FD

Leenhouder

Leenhouwers: Mnl. leenhouder: leenman. Vgl. Leeman(s). 1378 Janne den Leenauders, Dend. (OSD).

 

FD

Leenhouts

Patr. Germ. VN leud-naud Volk-nood': 12e e. Li(e)tnodus; 1108-18 Letnodus Thelonarius; 1208 Lennothus Magister, Cent (GN); -1270 Lennot de Clocghitre, Lennot de Tolnerre, Cent;

1292 Jan Lennot, Bg. (CG).

 

FD

Leenhove, van

PlN Leenhof: leenhof, gerechtshof in leenzaken, hofstede. 1369 Claus van Leenhoven; 1369 Wouters dochter van Leenoven, Her. (DERCON).

 

FD

Leenknecht

Leenkneg(h)t: Mnl. leencnecht: leenman, tolbeambte. 1280 Daniele dicto Leencnecht, Moen; 1382 Jan de Leenknecht,

Beveren-Leie (DEBR. 1980,1970).

 

FD

Leenknecht

Leenknegt, -eght. 1280 «a Daniele dicto Leencnecht» Moen (FlOcc); nom de profession: moy. néerl. leencnecht 'vassal' ou 'préposé au péage' [FD].

 

JG

Leenman

cf. Leeman(s).

 

JG

Leenman

zie (de) Leeman(s).

 

FD

Leens

zie Leene(n).

 

FD

Leensel, van de

PlN Leensel (NB).

 

FD

Leent, van

van Lent: PlN Lent (G). 1398 Clays van Leent, Tielt; 1398 Gheeraerd van Leent, Wakken (DEBR. 1970).

 

FD

Leentje(n)s

Metr. Dim. van VN Magadalena. 1413 Leennekin.-.Skeysers, Ktr. (DEBR. 1958); 1584 Jan Leenkens, Aw. (AB).

 

FD

Leer

au génitif: Leers, Leirs, Lers. Sans doute réduction de Leener. - Un nom d'origine est aussi possible pour le NF Leers, malgré l'absence de la préposition de: Leers-et-Fosteau ou Leers-Nord (Ht), ainsi que Leers (près de Lille, Nord), cf. 1302 «Jehans de Lers» LoiTournai, 1315-16 «Watier des Lers» ComptesMons, 1331 «Jakemon de Lers» Tournai.

 

JG

Leer(ens)

zie Laire.

 

FD

Leer, van

Dial. var. van Van Laer.

 

FD

Leeraert(s)

Wsch. niet Mnl. leeraer: leraar, onderwijzer. Veeleer reïnterpretatie van Lenaert(s), met r/n-wisseling. 1756 J. F. Leeraerts, Hoogstraten (AP).

 

FD

Leerberghe, (van)

zie van Lerberg(h)e.

 

FD

Leereux

Lecru: BN Ofr. cru, crues: ruw, wreed. Vgl. DeWree.

 

FD

Leerg

Wsch. adaptatie van Lerch.

 

FD

Leermakers

BerN van de laddermaker. Mnl. leider, le(e)der, Zndl. leer: ladder. Vgl. D. Leitermacher. 1418 Jans Leedermakers, Oud. (WALRAET); 1473 Agnies Ledermackere, Dk. (TTT).

 

FD

Leerman

zie Lederman, Laarman(s).

 

FD

Leers

Leirs: 1. Var. van laars. BerBN van de schoenmaker of BN naar het kledingstuk. 1618 Anna Laers, Reet (MAR.). - 2. Zie Leder.

 

FD

Leersberghe, van

zie van Lerberghe.

 

FD

Leerschen

zie Lersch(en).

 

FD

Leerschool

BerBN van de schoolmeester, houder van een leerschool. Vgl. De Schoolmeester. Leersum, van: PlN Leersum (U). 1716 Carolus van Leersum, Hornanus (MUL VII).

 

FD

Leerschool

Surnom de maître d'école (par métonymie) : néerl. leeren 'étudier' + school 'école'.

 

JG

Leersnijder, (de)

(de) Leersnyder, de Leerfnyder (sic NF), de Lesneyder, (de) Lissnijder, (de) Lissnyder: BerN van de leersnijder, riemensnijder. Lissnijder is een reïnterpretatie door ass. rs/s. 1398 Jan de Ledersnidere, Wg. (DEBR. 1970).

 

FD

Leertouwer

BerN van de leertouwer. 1293 Willem Wenemaer de Ledertauere, Cent (VMW).

 

FD

Lees

au génitif: Leesen. 1663 «Laurens of Lees Germis» Lowaige; hypocor. flam. de Laurentius. - Secondairement nom d'origine: (Grand-)Leez (Nr), cf. 1272 «Marie de Lees» PolyptVillers, 1294 «Warniers de Lees» CensNamur.

 

JG

Lees(e)

Leesen(s): Patr. Var. van Leys 1.1578 Giel Lèse; 1612 Jan Lees, Bilzen (SCHOE.); 1663 Laurens of Lees Germis, Lauw (HERB.).

 

FD

Lees, de

Door ass. < Deleers of apocope < De Leest?

 

FD

Leesberg

Ndl. FN (1840), ook Le(e)seberg, Lesberg, Leseburg, die uit het Hannoverse zou stammen (PDB).

 

FD

Leeson

E. Metr. Zoon van Lees, Leece. Ofr. Lece, Lat. Laetitia (REANEY).

 

FD

leest

1. ,,Sentier, ornière", et list. Proven.    Leestmans,    VAN    der Leest.    ,,Du   sentier". Leesberg. ,,Colline du sentier".    Lefe)st- (h)aeghe.   ..Bosquet   du   sentier". — 2. Profess. Leestenhout. ,,Bois à formes".

 

EV

Leest

1216 «Baldewinus Leest» Voormezele, 1287 «Tournas li Lees» Dettes Ypres; moy. néerl. leest 'forme, modèle', surnom de fabricant de formes de souliers, etc. ; ou bien nom d'origine: Leest (Anv), etc.

 

JG

Leest, (de)

1. BerBN voor een leestenmaker; zie i.v. Of BerBN van de schoenmaker of kleermaker, die de leest gebruikt. 1216 Baldewinus Leest, Voormezele (LEYS 1959'); 1373 Bette Leeste; 1398 Jehan Leest, Ip. (BEELE). - 2. PlN Leest; zie volgende FN.

 

FD

Leest, van (de(r))

PlN Leest (A), De Leest (NB). 1276 Hanneman van Leenst, Leest (V. LOON); 1324 Willelmus de Leest, Mech. (OATIII); 1392 Wouter Leest; 1406 Goesen van Leest, Aw. (ANP).

 

FD

Leestemaker

Bern: maker van schoenmakers- of kleermakersleesten. 1442 Pierre Bladelin dit Leestemakere, Ip. (BEELE).

 

FD

Leestmans

BerN van de leestenmaker. 1567 Guilhelmus Leestmans, Lv. (HENNO).

 

FD

Leeten

1. Proven. Lethen. (Dép. Bilzen). — 2. V. LEUD.

 

EV

Leeten

Leten, au génitif: Letens. 1523 «Leten» Grote-Brogel (Naamkunde 35, 1959, 36); hypocor. de Leonardus ou d'un autre nom gémi, en Leudi-.

 

JG

Leeten

zie Leten(s).

 

FD

Leeters

Patr. Germ. VN leudi-hari 'lieden-leger': Leuterius, Leterius (MORLETI). Vgl. Letens.

 

FD

Leeu(w)mans

Afl. van De/Van Leeuw? M.i. veeleer reïnterpretatie van Leeman(s). 1556 Kerstiaan Leeumans, Putte (AP).

 

FD

Leeumans

zie Leeu(w)mans.

 

FD

Leeuw

au génitif: Leeuws; composés: Leeuwenstein (nom d'origine), Leeuwmans. Sur­nom : néerl. leeuw 'lion' ou bien nom d'origine: Leeuw (de germ. *hlaiwa 'pente, colline'), fréquent en toponymie flamande.

 

JG

leeuw

leeuwin.   ,,Lion,   Lionne". 1. Car. mor. Pers. forte ou violente, furieuse.    Nos 288, 290. DE Leeuw, Leeuwen, Leeuwin. — 2. Proven. Leeuw (en toponymie), ,,Hauteur".    VAN   Leeuw,    ,,De Léau"  ou d'un autre lieu,  appelé Leeuw, ..Colline". — 3. V. LEUD (Leu).  

 

EV

Leeuw, (de)

(de) Leu(w), (de) Leeuwe, Leeuw(s): BN naar de eigenschappen van de leeuw (kracht, trots, onstuimigheid) of naar de huisnaam. 1306 Danin dou Leuwekin; 1380 de groote Leeuwe, Ip. (BEELE); 1307 Claus die Lewe, Aw. (V.GORP 1949); 1311-1424 uuten Leeu, Dordrecht (EBELING1993); 1407 Jan de Leeuwe, Aw. (ANP); 1536 Claes inden Leeuw, Zolder (VANB.). Zie ook Léo.

 

FD

Leeuw, van

van Leeuwe(n): PlN Leeuw (NL), St.-Pieters-Leeuw (VB), Denderleeuw (OV), Zoutleeuw (VB); Leeuwen (NL). 1282 Willem van Lewen, ZH (CG); 136 e. Dideric de Leiwe, Melsele (GN); 1300-37 W. van Leeuw = Walterus de Lewia, Zoutleeuw (HM); 1343 van Fierine van Leewe, Cent (RSGII); 1370 van Teelmanne van Leeuwe, Tn. (C. BAERT). Vgl. Deleeus. Zie ook Léo.

 

FD

Leeuw, van der

Verleuw(e): PlN Leeuw: (graf )heuvel, in Grobbendonk (A), Nieuwmunster, Vlissegem (WV): 1511 ter Leeuwe. 1476 Pietere van der Leeuwe, Ip.(DF IX).

 

FD

Leeuwaarden, van

PlN Leeuwarden (FL).

 

FD

Leeuwe(n)stein

Leeuwenstijn, zie Lôwenstein.

 

FD

Leeuwen(s)

Leeuw(s), Leeuwin, Leewen(s), Lewen, Leeuwis: 1. Patr. Eenstammige Germ. VN leuba 'lief ? Vgl. Friese VN Leeuwe. 1429 Giesen Lews; 1389 Tielman Lews = 1448 Tyelman Leews, Diest (VdP).-2. Zie De Leeuw.

 

FD

Leeuwenburg(h)

(van) Leeuwenberg, -borgh, Levenbergh, Lewenberg: PlN Leeuwenburg in Voormezele (DFIX), Lewenborg (GR), Leeuwenbergh in Leidschendam (ZH). 1466 Abraham de Leewenberghe de Trajecto (MULII).

 

FD

Leeuwerck

BN naar de leeuwerik. Vgl. Lerch. 1308 Willem Lewerke, Voormezele (SOETE); 1351 Gillis Leewerke, Cent (GSB).

 

FD

Leever, de

De Leeuwer: leeuwenoppasser? 1313 Willem die Lewere, Nieuwmunster (RYCKEBOER).

 

FD

Leewen(s)

zie Leeuwen(s).

 

FD

Lef(f)ler

Leffleur, Leffelaer(e), Loeffler: Mhd. leffeler, D. Lôffler: lepelmaker. BerN. Vgl. De Lepeleer. 1388 Joh. Leffeler, Dresden (BRECH.); 1770 Nicolaus Leffler, Wenen-Izegem (VS1981,397).

 

FD

Lefai

cf. Lefait.

 

JG

Lefai

Lefai(s)t, Lefaix: PlN Lefay (o.m. Saône-et-Loire): beukenbos. Vgl. Dufay, Dufait.

 

FD

Lefaible

Hypercorrecte reïnterpretatie 'de zwakke' van Lefèbre (W. uitspr. fêp).

 

FD

Lefaible

Surnom : fr. faible, à moins qu'il ne s'agisse d'une réinterprétation de Lefèbre, Lefèvre [FD].

 

JG

Lefaire

zie Lefer(e).

 

FD

Lefait

-aist, Lefai. Surnom de motivation obscure, à mettre p.-ê. en relation avec Mal­fait, Bienfait [JMP] ou avec le NF fLefaix, qu'on explique par anc. fr.fais 'faix, fardeau' FEW 3, 429a, surnom de portefaix. - Si la pro­nonciation de ces NF était fayi, on pourrait envisager aussi le topon. très répandu /àvi, hêtraie [JL, NFw]; leur répartition ne plaide pas en faveur du top. ardennais d'extension plus réduite fè, var. de fa, masc. àefagne.

 

JG

Lefaivre

cf. Lefèvre.

 

JG

Lefaivre

zie Faber.

 

FD

Lefau(l)x

Lafaut, Fau(l)x, Faut: F r. faux: vais. BN voor een valsaard. 1222 Johannes Falsus, Atrecht(NCJ); 1404 Gille Faulx = 1438 Gille le Faux, Laon (MORLET); 1492 Daneel Laephault, Cent (BOONE).

 

FD

Lefaux

Fr.faux, surnom de traître, d'imposteur, cf. 1222 «Johannes Falsus» NécrArras, 1404 «Gille Faulx» = 1438 «Gille le Faux» Laon [FD].

 

JG

Lefeber

Le Feber (formes néerl.), cf. le suivant.

 

JG

le-Feber

-Fébure, -Fe(b)vre, -Fève, -Fèver(e). Profess. ,,le forgeron".    189. Synon. : Faber, Fabri, Fabry (Latinis.). Lefebvre. NB 63.

 

EV

Lefebre

Lefèbre, Le Fèbre, Lefebve, Le Febve de Vivy, Lefebvre [8e NF le plus fréquent en Hainaut], Le Febvre, Lefebvre, Le Febvre, Lefeure, Lefeber, Le Feber, Lefever, Lefevere, Lefèvere, Lefevre, Lefèvre, w. nam. Lèfêve, Lèféve, Lefaivre. 1270 «Giliart Lefèvre» Lobbes, 1285 «Stasart val-letJeh. leFevre»DettesYpres, 1286 «Herbins HFèvres» CartBinche, 1295 «Huars li Fevres» ComptesMons, 1314 «Jakot Lefevre» Comp-tesMons, 1579 «Rombau Lefebvre» Bourg-Namur, 1582 «Berthelmy Lefebve» Cart-Ciney, 1595 «Jean le Febvre, bouchier», 1612 «Jehan le Febve, cordonnier» BourgDinant; nom de profession: anc. fr., moy. fr. fevre 'celui qui travaille le fer, forgeron, maréchal ; ouvrier, artisan en général' FEW 3, 34 Ib.

 

JG

Lefèbre

Lefeber, Lefebure, Lefebv(e)re, Lefèbv(r)e, Lefefvre, Lefeivre, zie Faber.

 

FD

Lefebure

Lefébure. 1507 «Jehan Lefebure dit Piettre» Ladeuze, 1621 «Eloie le Febure (de Sedan)» émigré en Suède; var. du précédent, par mélecture du v dans Lefebvre.

 

JG

Lefel

Lefelon, Lefilon. Surnom: anc. fr. fel (ancien cas-sujet), anc. fr.fellon (cas-régime), fr. félon 'cruel, méchant; déloyal' FEW 15/2, 123b-124a.

 

JG

Lefel

zie Fel.

 

FD

Lefelon

zie Fellon.

 

FD

Lefer

Lefert. 1301 «Willaume le Feer» Onom-Calais, 1401 «Jacques le Fer» Laon; fr. fer, surnom d'homme vigoureux [FD].

 

JG

Lefer(e)

Lefert, Le Faire, La Fêre, Lafere, Lafaire: Lefer, Fr. BN voor een levenskrachtige of hardvochtige figuur. 1301 Willaume le Feer, Kales (GYSS. 1963); 1395 Andrieu le Fere, Wervik (DEBR. 2000); 1401 Jacques le Fer, Laon (MORLET); 1648 Simonie Faire, Bonen-Aw. (AP). Vgl. Dyserinck.

 

FD

Lefere

-ère. Var. du précédent ou bien var. de Lefevre.

 

JG

Leferme

BN ferme: krachtig, flink?

 

FD

Leferme

Surnom: fr. ferme 'solide, qui a de la vigueur; inébranlable' FEW 3, 576a.

 

JG

Lefert

cf. Lefer.

 

JG

Lefevre

Lefever(e), Lefève(r), Lefeu(v)re, Lefeve, zie Faber.

 

FD

Lefèvre

Lefeuvre, Lefève, Lefèvere, Leféver, Leffebvre, etc., cf. Lefeb(v)re.

 

JG

Leffebure

Leffebvre, zie Faber.

 

FD

Leffering

zie Liefferinckx.

 

FD

Leffin

cf. Lefin.

 

JG

Leffinghe, van

PlN Leffmge (WV). 1246 Johanni de Leffinghe, Bg. (DF); 1326 Bedde van Leffinghe, Ip, (BEELE).

 

FD

Leffleur

 (NF à Namur). Var. de Lafleur ou du N F ail. Leffler.

 

JG

Lefflot

cf. Leflot.

 

JG

Lefflot

zie Duflot.

 

FD

L'Effronté

Fr. effronté 'qui n'a point de honte, de pudeur' FEW 3, 820a, sans doute surnom de soldat, d'aventurier.

 

JG

Lefi

cf. Lefils.

 

JG

Lefi

zie Lefils.

 

FD

Lefief

Fr. fief, w. FEW 15/2, 117a, nom d'origine ou de résidence, cf. aussi Fi(é)vet.

 

JG

Lefief

zie Dufief.

 

FD

Lefieuw

Forme flam. de pic. fieu 'fils', cf. aussi Fieux, Fieuw.

 

JG

Lefieuw

zie Fieu(x).

 

FD

Lefilliatre

Zie Fillatre.

 

FD

Lefilliâtre

Nom de parenté: fr. fillâtre 'beau-fils' FEW 3, 518b, cf. Fiasse.

 

JG

Lefilon

1. Dim. van Ofr. fil: zoon, jongen. Vgl. Filion. - 2. Var. van Lefelon.

 

FD

Lefilon

cf. Lefelon.

 

JG

Lefils

Fils, Lefi: Fr. fils: zoon.

 

FD

Lefils

Lefi. 1635 «Marguerite Lefils» Bourg-Namur, 1656 «Lambert Lefilz» DénMalem-pré ; nom de parenté : fr. fils.

 

JG

le-Fils

1. N. de relation familiale. ,,Le fils ayant succédé au père dans

les affaires". — 2. V. Lefief.

 

EV

Lefin

F(a)in: BN: fijn(zinnig), fijngevoelig, volmaakt. 1380 Jean le Fin, Laon (MORLET).

 

FD

Lefin

Leffin. 1725 «Walter Lefin» La Reid; surnom: fr. fin 'maigre', ou bien nom d'ori­gine : Lefin, w. è Lèfin, à Pepinster (Lg).

 

JG

Leflan(d)

Leflem: Ofr. flaon, Fr. flan: eierpudding. BN. 1406 Jehan Flan, Laon (MORLET).

 

FD

Leflant

Lefland (avec -d graphique?). Peut-être anc. fr.flaon, fr. flan, montais flan 'mets composé d'oeufs et de lait', etc. FEW 3, 593b, surnom de pâtissier? Comp. Leflon.

 

JG

Lefler

Leflere. NF plutôt flamand, que Debrab. 856 rapproche de moy. haut-ail, leffeler, all. Löffler 'fabricant de cuillers' ; à moins qu'il ne s'agisse de l'anc. fr. flair, fier, m. 'odeur' FEW 3, 746a [MH].

 

JG

Lefler

zie Leffler.

 

FD

Leflere

zie Laflere.

 

FD

le-Flern

Proven. Flemme (Riv. à Jallet).

 

EV

Lefloch

NF breton, signifiant 'le page' (Des-hayes, 239).

 

JG

Leflon

Flon(t): 1. BN W. flon: taart, via. Vgl. Leflan. 1545 Joannes Leflon, Atrecht (MUL IV); 1597 Perd. Leflon, Dowaai-Aw. (AP). - 2. Samentrekkingvan Lefelon, Fel(l)on, (le) Foulon of Lefilon. Foulon wordt in het Wvl.flong uitgesproken.

 

FD

Leflon

Surnom: w. flon 'tarte, gâteau' DFL 449b, cf. aussi Flon et Leflan(d).

 

JG

Leflot

Lefflot. ± 1700 «Leflot» Andenne et environs; nom de résidence: w.flo 'étang'.

 

JG

Leflot

zie Duflot.

 

FD

Le-Flot

Proven. Dép. Rocour, Richelle etc.

 

EV

Lefol

Le Foll: BN Ofr. fol, Fr. fou: gek, dwaas.

 

FD

Lefont

Probabl. nom de résidence: anc. fr. (du Sud) font 'fontaine'.

 

JG

Leforgeur

Nom de profession: anc. fr. forgeai; fr.forgeur 'celui qui forge le fer' FEW 3, 344a.

 

JG

Leforgeur

zie Forgeur.

 

FD

Lefort

Lafort(e), Lafourt(e), Lafour, Lefour, (de) Fort, (de) Foort, de Foordt, de Fo(i)rdt, de Foor, de Foer(e), Defoer, Defoër: Fr. Lefort en - met vertaaldlw.-De Fort. BN voor een sterke, krachtige man. 1288 Loreli Forte; 1316 Hues li Fors, Dk. (TdT); 1392 Wulf den Fort, Lendelede; 1398 Zegher de Foert, Joes de Foort, Gullegem (DEBR. 1970). lefoulon, zie Foulon.

 

FD

Lefort

w. nam. Lèfôrt, Le Fort. 1236-37 «Huon le Fort» ChartesHainaut, 1249 «Gontiers li Fors», 1279-80 «Hues li Fors» RegTournai, 1444 « Jehan le Fort » AidesNamur, 1616 « Piere le Fort» PrincipChimay, 1699 «Jean-Gille Lefort (orig. de Verviers)» BourgLiège; sur­nom: fr. fort, homme fort. - Cf. aussi Lafort, Lafourt(e).

 

JG

Lefoulon

1472 «Regnart le Foullon» Dén-Virton, 1493 «Jacquet Le Foullon» Bourg-Namur, 1496 «Collo Le Foullon» Vogenée, 1575 «Lambert le foullon» DénFlorenville; nom de métier: fr. foulon 'artisan qui feutre les étoffes de laine' FEW 3, 849b; cf. aussi Foulon.

 

JG

Lefour

1780 «Jean-Baptiste Lefour» Charleroi; nom de résidence : fr. four (surtout four banal), cf. Dufour.

 

JG

Lefour

Zie Lefort.

 

FD

Lefranc

Lefrancq, Lefrant, 1279-81 «Colars li Frans» ComptesMons, 1369 «Jehans li Frans = li Francq» Ladeuze; surnom: fr. franc 'sin­cère', aussi 'hardi, effronté' FEW 15/2, 163a.

 

JG

Lefranc(q)

V. LEUD (Leu).

 

EV

Lefrançois

Français, Leufrançois: i. Volksnaam Ofr. François, Fr. français: Fransman. - 2. Patr. VN François. 1384 Gobin François, Laon (MORLET). Zie ookTDF VI, 45-99. lefranc(q), Lefrant, Defranck, Defran(c)q, de Frangh, Frang,Defranc, De Franc: BN Ofr. franc < Germ. frank: vrank, vrij, vrijmoedig, stoutmoedig. 1279-81 Colars li Frans, Bergen (PIERARD); 1384 Jehan le Franc, Laon (MORLET).

 

FD

Lefrançois

Prénom François (avec l'article); ou bien surnom ethnique : le français.

 

JG

le-François

Proven. ,,Le Français". Nos  211,  217.

 

EV

Lefrancq

Lefrant, cf. Lefranc.

 

JG

Lefrère

Lefrere. Nom de parenté : fr. frère.

 

JG

Lefrère

zie de Frère.

 

FD

Lefroid

1306 «Wichons li Frois» Nivelles; surnom: fr. froid, éventuellement au sens moral du terme.

 

JG

Lefroid

BN Ofr. froit: koud, droevig; (of ) geweldig. 1306 Wichons li Frois, Nijvel (BLOI). Isfur, Bretonse FN. Fur: wijs (LE MENN).

 

FD

Lega

Léga, Legas, Légat, Légat, Légaz, Legaz, Legaet (forme néerl.). 1308 «Jehans li Légas» Cuesmes, 1331 «Jaquemars li Legas» ComptesMons, 1426 «le veve Willatne le Legas» TailleSoignies, 1472 «Jacomin le Liegalz» DénVirton, 1691 «Marie le Léga» Glain; probabl. surnom: légat 'envoyé, mes­sager (par ex. du pape, comp. Lapostole), 'délégué quelconque' (à partir du 15e s.) FEW 5, 241b; cf. aussi Lagaê.

 

JG

Le-ga(s)

-gasse, -ga(s)t. V. LEUD (Leu).

 

EV

Legaet

Lega(t), Légat, Légaz: BerN voor een legaat, afgezant, bode. Vgl. De Bo(de). 1281 Heinr. Legaet, Zevergem (HAES.); 1308 Jehans li Légas, Cuesmes (CSWI); 1728 Ign. Jos. Lega (°i669 Bavik), Cent (PBG, maar zie ook Laga(e)).

 

FD

Legagneux

1616 «Renard le gaigneur», 1656 «Querin le wagneur» Jalhay, 1635 «Jorus le Ganieu» émigré en Suède; nom de métier: anc. fr. gaaigneor, gagneur 'laboureur; celui qui gagne' FEW 17, 461b, cf. Cagneux, Wagneur.

 

JG

Legagneux

zie Wagneur.

 

FD

Legai

Le Cai(t), Cai(e), Gaij, Légale, -ais, -ait, -aix, le Cay(e), Legay(e), Legaey, Leghai(t), Le Guay, Leguaie, Légué, (de) Gay(e), (de) Ghaye, de Cey(e), de Ghey, de Gheij, Lagay(e), Lagaey, Delagaije, Delagay(e), Lagey, Lageij, La Gije, La Gye, Delagey: BNOfr. gay, gai > Mnl. gay: vrolijk, levendig, lustig, opgewekt. 1280 Jehans Gaies, Bergen (PIERARD); 1305 Jannetle Gaye; 1326 Pieter de Gay; 1387 Macs le Gay = 1392 Macs de Gay = Maes le Gaey, Ip. (BEELE); 1398 Gillis de Gaye = 1397 Gille...le Gay, Pittem; 1398 Lodin Ghey, Menen (DEBR. 1970).

 

FD

Legai

Legait, Legaix, Legay, Leghai, -ait. Le Guay, Légué, Leguet (NF plutôt hennuyers et namurois). 1281 «Henri le Ghaie» Dettes-Ypres, 1334 «Borgne le Gay» ComptesMons, 1365 «Nicaises le Gai sen frère» TailleMons, 1417 «Jakemes le Gay» PolyptAth, 1444 «Robin le Gay» AidesNamur, 1499 «Hanot le Ghay» TerrierNaast, 1493 «Jehan Legait» BourgNamur; surnom: fr. gai, mais comme certains de ces NF sont hennuyers, on peut songer aussi à pic. gué 'geai' (ALW 8, 109; Debrie, Gloss. du moy. pic., 215) qui, à Saint-Pol, désignait aussi l'oiseau qui servait de cible au tir à l'arc et, au fig., un original, un pauvre sire [MH] ; cf. aussi Lagaê. - Le NP « le Guet», «le Guea» a été attesté massivement à Lorcé sous diverses formes, représentant *guè ou *gué avec è ouvert ou é fermé > ê: 1567 «Johan le Guet», «J. le Gait», 1570 «J. le Ghueit», 1573 «J. le Guea», 1725 «J. le Gay», etc.; L. Remacle (DW 15, 1987, 139-142) pro­pose d'y voir la syllabe finale de NF comme Minguet, Hoguèt, Douguèt, substantivée comme sobriquet avec l'article. Cf. aussi Legaie, Legaye qui suit.

 

JG

Legaie

Legaye,   Leguaie,  Leguaye, w. (La Gleize) lu gave. 1570 «a la relicte le Gaye», 1587 «Remacle Tilquin dit le Gaye», La Gleize ; surnom : w. gây(e) 'bien vêtu' (L. Re­macle, Parler de la Gleize, 254); cf. aussi Legay (ci-dessus) et Gaie, Gaye, Ghaye.

 

JG

Legain

Surnom: fr. gain, cf. Gain etGagnage.

 

JG

Legain

zie Gain.

 

FD

Légal

1.  Proven.  Légal ou Légaux (Dép. Leernes). — 2. V. LEUD.

 

EV

Légal

Le Gall. NF breton : gall 'français'(ethni­que), comp. Gallo.

 

JG

Legan

-and. Probabl. fr. gant, au sens médiéval de 'droit du seigneur dans les mutations de fiefs', ou bien 'homme d'armes' Gdf [MH],

 

JG

Legan(d)

zie Legon(d).

 

FD

Legand

V. LEUD (Leu).

 

EV

Legarçon

Surnom: fr. garçon, cf. Garçon, Garson.

 

JG

Legarçon

zie Garçon.

 

FD

Legardeur

cf. Lesgardeur.

 

JG

Legardien

Nom de profession : fr. gardien FEW 17, 518a. Cf. aussi Prégardien, Prégaldien.

 

JG

Legardien

zie Gardien.

 

FD

le-Gardien

Profess. ..Gardien   de propriété ou de troupeau". Nos 138,

164.

 

EV

Legas

cf. Lega.

 

JG

Legas(se)

Legast(e), zie Lagasse.

 

FD

Legast

zie de Gast, Lagast.

 

FD

Legaste

Legast, Legasse (par assimilation). Probabl. nom de résidence: anc. fr.gotf'pays inculte' FEW 14, 208b (mais en wallon on attendrait w-); pour Debrab., var. de Lagasse, ce qui serait étonnant.

 

JG

Legastelois

Probabl., avec changement de suffixe, d'anc. et moy. fr. gastelet 'petit gâ­teau' FEW 17, 547b, à moins qu'il ne s'agisse d'un surnom composé avec le verbe gosier 'gâter' [MH].

 

JG

Légat

Légat, cf. Lega.

 

JG

Légat

zie Legaet.

 

FD

Legau

Legault, Légaux, Laigaux. 1314 «Col-lart Legaut» CartCouvin, 1601 «Guislain Legault» Anderlues; l'anc. fr. gaut 'forêt, petit bois' (nom de résidence) ne paraît guère vraisemblable; plutôt forme vocalisée de ft. légal, cf. anc. fr., moy. fr. légal 'légat du pape' FEW 5, 24 Ib, tfLegad).

 

JG

Legau(lt)

Légaux, Laigaux, Lagauw: BN Ofr. gai, gau < Lat. gallus: haan. 1244 Willaumes Gallus, Atrecht (NCJ); 1314 Collart Legaut, Couvin (J. G.); 1704-34 A. J. Lageauw, Bg. (vader van) 1731-66 F.J. Lagau(w), Bg. (med. A. Claeys).

 

FD

Legavre

Surnom: anc. flandr., pic. (Artois, Cambrésis) gavre 'droit de fief d'une certaine quantité de grain' FEW 16, 749a.

 

JG

Legavre

Wellicht metathesis van Legrave, vertaling van De Grave. 1304 Wautier le Grave, Ip. (BEELE).

 

FD

Legay

cf. Legai.

 

JG

le-Gay(e)

1. V. Gay. — 2. Particular. vestim. Le gaie (wall.), ,,Le

bien vêtu, le cossu". Synon. :  Le-cointe.

 

EV

Legaye

cf. Legaie.

 

JG

Legaz

zie Legaet.

 

FD

Légaz

Legaz, cf. Lega.

 

JG

Legbedje

Leghbeche: Arabische naam (PDB).

 

FD

Legé

cf. Léger.

 

JG

Legé

Lege, zie Liger, Legeais.

 

FD

Legeais

Legeay, Lejaye, Lege(t), Legé: BN Ofr. jal, jau, Pic. jai: haan. Vgl. Lecoq. 1251 Jehans li Jais, Atrecht (NCJ); 1264 Gilebertus dictus le Jais de Cerfroid (MORLET).

 

FD

Legeaite

Var. de Legait, Leghait ou de Legeay.

 

JG

Legeaite

Var. van Legait of Legeay (J.G.)?

 

FD

Legear

Legeard, cf. Lejaer, Lejard.

 

JG

Legear(d)

zie Lejard.

 

FD

Legeay

Lejaye. 1251 «Jehans li Jais» NécrArras, 1264 «Gilebertus dictus le Jais», 13e s. «Giles li Jays», «Thiebaut le Jay» Picardie, 1318 «Jehan le Jay», 1319 «Jay» ComptesMons; probabl. anc. fr., moy. ff. /ai 'geai' FEW 4, 21 b (pour les formes dialectales de Wallonie, cf. ALW 8, 109) [CH]. Cf. aussi Legeaite.

 

JG

Legei

 (NF de Flandre occ., Oostduinkerke). 1724 «Jacobus Legein» Moorsele; p.-ê. avatar de Legai(t), Legay [FD], mais les premières mentions attestent d'une alternance avec Lagein ou La Hein (GeneaNet).

 

JG

Legein

 (NF de Flandre occ., Oostduinkerke). 1724 «Jacobus Legein» Moorsele; p.-ê. avatar de Legai(t), Legay [FD], mais les premières mentions attestent d'une alternance avec Lagein ou La Hein (GeneaNet).

 

JG

Legein

zie Gain.

 

FD

le-Gein

V. Chien.

 

EV

Legemaate

PlN Lege Maat: laag maailand, hooiland, lage wei. Legemaat in Stuivekenskerke (WV) (DFIX). 1697 Gijsbert Barten van de Lagemaat (vader van) 1724 Gijsbert Gijsbertsen Legemaat, Woudenberg (PDB).

 

FD

Legendre

Surnom de parenté : fr. gendre FEW 4, 96a; cf. le thème anthrop. Gendr-, Gindr-.

 

JG

Legendre

zie Gendre.

 

FD

le-Gendre

V. Gendre.

 

EV

Legentil

Le Gentil, Legenty. 1598 «Jean Le Gentil» Cerfontaine, 1775 «Jacques Legentil (orig. de Basse-Normandie)» BourgLiège; surnom: fr. gentil, w. djinti 'travailleur, coura­geux' FEW 4, 1 l0a; cf. aussi Gentil, Genty.

 

JG

Legentil

Legenty, zie Gentil.

 

FD

Léger

1. N. de bapt. d'origin. germ. V. LEUD (Lettk). — 2. Car. mot.

,,Homme léger".

 

EV

Léger

Legé, Légier, Le-, Legiers. 14e s. «Legier li bresers», «Kateline begine serour le Légier» DénHesbaye, 1525 «Piètre Legier» Ladeuze, 1637 «Léger Sprangers» Bourg-Namur, 1748 «Jean Legez» Nandrin; généra­lement, du prénom Léger (encore d'usage au 18e s., «Léger Tassonart» Bohan), popularisé par le saint bénédictin d'Autun, mais parfois aussi surnom: fr. léger, ainsi 1297 «Frankon le legier» Momalle. Cf. aussi Legiest. • Forme fém. : Légère (Doisches, d'ascen­dance française), Légère, Légerre. 1820 «Légère; Légerre» Pas-de-Calais. Éventuelle­ment, simple var. de Léger, avec prononciation du -r final attestée dans les dialectes (DOW 2,116)[MH].

 

JG

Léger

Léger, zie Liger.

 

FD

Léger, de

de Legher, Leger(s): Mnl. legger, ligger: commissaris van de graaf met de bevoegdheid van dijkmeester, klerk die de rekening met /esjpenningen natelt, ontvanger, rekenaar; handelsagent, zaakwaarnemer. 1281 Petrus Leggere; 1326 Années Legghers; 1396 Jan Leighere.Ip. (BEELE).

 

FD

le-Gère

Proven. V. Lejaer.

 

EV

Légère

 (Doisches, d'ascen­dance française), Légère, Légerre. 1820 «Légère; Légerre» Pas-de-Calais. Éventuelle­ment, simple var. de Léger, avec prononciation du -r final attestée dans les dialectes (DOW 2,116)[MH].

 

JG

Légère

Légerre, Leger(r)e: Fem. bij Léger.

 

FD

Leget

zie Legeais.

 

FD

Legeune

cf. Lejeune.

 

JG

Legeune

zie Lejeune.

 

FD

Legg(e)

1. E. BN leg: been. 1176 A. Leg, Northumberland (REANEY). - 2. Patr. Bakervorm van de Germ. VN Liedger.

 

FD

Legge

Profess.   Leg,   ,,Ponte".   N. d'éleveur de volaille. N° 131.

 

EV

Leghai

Leghait, cf. Legai.

 

JG

Leghai(t)

zie Legai.

 

FD

Leghbeche

zie Legbedje.

 

FD

Legier

V. LEUD (Leuk).

 

EV

Légier

Legier, cf. Léger.

 

JG

Legier(s)

Legiest, zie Liger.

 

FD

Legiest

Probabl. forme flam. de Léger, Legier, -iers [FD].

 

JG

Legiest

Profess. Logies, ,,Logement" (N. flam.). N. de logeur.

 

EV

Legipont

Légipont. 1698 «Olivier Légipont» Soiron; nom d'origine: Legipont, w. lèdjïpont, à Saive (Lg).

 

JG

Legipont

Légipont: PlN in Saive (LU). 1672 Jacobus Legirpont, Soiron (MUL VI).

 

FD

Legius

Légius (NF campinois). Sans doute latinisation de Liégeois, formé sur Legia, anc. nom de Liège.

 

JG

Legius

Légius: Lat. naam van de Luikenaar(J.G.).

 

FD

Leglay

-aye, Legley, -eye. Peut-être surnom: anc. fr. glai 'bruit, tumulte' [JH], mais pourrait représenter aussi l'anc. fr. glaie 'glaïeul, iris',

continué surtout par le dérivé cladjot en Wallonie FEW 4, 144b.

 

JG

Leglay

-aye, Legley, -eye. Peut-être surnom: anc. fr. glai 'bruit, tumulte' [JH], mais pourrait représenter aussi l'anc. fr. glaie 'glaïeul, iris', continué surtout par le dérivé cladjot en Wallonie FEW 4, 144b.

 

JG

Leglay(e)

Legley(e): Gedenasaleerde vorm van Langlais, -ey, Lenglet. 1649 Jan le Gley, Guillaume le Gley; 1663 Jan le Glay; 1684 Marten le Glay, Rekkem (KWII); i8e e. Leglais, Leglaye, Legley, Leglez, Mkr. (Midd. 1954,191).

 

FD

Legleu

Surnom issu p.-ê. d'anc. fr. glud, moy. fr. gleu, flandr. glui, fr. glu (de sens dérivés) FEW 4, 169b, cf. 1285 «Gérait le Glui» Ren-tierAudenarde, 1318 « Gillot le Glui de Frame-ries» ComptesMons; toutefois, on ne peut écarter une forme évoluée d'anc. fr. geleus 'jaloux' [MH], comp. fr. gelinne vs NF Gline.

 

JG

Legleu

Surnom issu p.-ê. d'anc. fr. glud, moy. fr. gleu, flandr. glui, fr. glu (de sens dérivés) FEW 4, 169b, cf. 1285 «Gérait le Glui» Ren-tierAudenarde, 1318 « Gillot le Glui de Frame-ries» ComptesMons; toutefois, on ne peut écarter une forme évoluée d'anc. fr. geleus 'jaloux' [MH], comp. fr. gelinne vs NF Gline.

 

JG

Legley

Legleye, cf. Leglay(e).

 

JG

l-Eglise

Proven. Loc. et L.D.

 

EV

Léglise

Leglise, L'Église. Fr. église, nom de résidence (qqn qui habite près de l'église) ou bien nom d'origine, notamment Léglise (arr. Neufchâteau), mais le NF est plutôt de la ré­gion de Charleroi.

 

JG

Léglise

zie Deleglise.

 

FD

Leglott

Surnom: anc. fr. gloz 'goulu', w. glot 'friand'FEW 4, 172b.

 

JG

Legnière

-iere. Peut-être nom d'origine: Lignières, w. Lègnîre, à Roy (Lx), cf. Delign(i)ère; ou bien var. de Lenière.

 

JG

Legnière

zie Delignière.

 

FD

Légo

cf. Legos.

 

JG

Legoff

Le Goff (NF importé). Nom de profession: breton goff 'forgeron'. - À distin­guer de: 1444 «Gérard de Legoffe» Aides-Namur, dans lequel il s'agit plutôt de w. gofe 'goufre'.

 

JG

Legois

1406 «Bertran li gois» Haccourt, 1729 «Adrien-Jos. Legois» Ecaussinnes, cf. aussi Gois; sans doute surnom, qui pourrait être (avec réserve) anc. fr. goi 'sorte de serpe ou de couteau à l'usage... des tonneliers' FEW 4, 303a (terme non usité en Wallonie). Il existe par ailleurs un NF Legois, normand ou breton (Goiïas), cf. également Lagois.

 

JG

Legois

Legoui(s), Legoit, Lagois, Cois: Ofr. goi: mes als kuipersgereedschap. BerBN. 1406 Bertran li Gois, Haccourt (HERB.).

 

FD

Legon

Légon, Legond. 1368 «Mahuet le Gon» Cuesmes, 1438 «Jehan le Gon» Laon; pro­babl. anc. fr. gon, fr. gond FEW 4, 192a, sur­nom de métier, plutôt qu'âne, fr. gon 'pièce d'habillement, vêtement' FEW 4, 326a [hapax, anc. fr. gone étant généralement fém.] proposé par Debrab. 858.

 

JG

le-Gon

le-Gon. V. Lejonc.

 

EV

Legon(d)

Legan(d): 1. Ofr. gon, Fr. gond: hengsel. BerBN (J.G.). 1368 Mahuet le Gon, Cuesmes (CSW II); 1438 Jehan le Gon, Laon (MORLET). - 2. De Brugse familie Legon stamt van een Spaanse famille Léon, Lejon, de naam van de Sp. Stad

Léon. 1700 capitanus Josephus Léon, Bs.; 1701 colonel sr Legon, Bg.; 1714 Humbertus Léon (ook Lejon), Cent (med. L. Verstraete, Brugge).

 

FD

Legos

Le Cost, Legot, Légo, Lago(s), Legout, Legoux, Dugo(t), Dogot: BN Ofr. gos: hond, waakhond; ook scheldwoord. 1385 Michel le Goux (MARCHAL).

 

FD

Legos

Le Gost, Legot, Légo (avec accent fautif), Legout, Legoux, Le Goux. 1385 «Michel le Goux» [FD]; surnom: anc. fr. gouz, anc. w. liég. gos, w. (Malmedy) go 'chien, mâtin' FEW 2, 1591b. Cf. aussi 1795 «Jean Joseph Dorinia dit got couvreur en pailles» Evrehailles.

 

JG

Legouge

Lagouge, Couge, Lagouche, Lagousse, Langouche, Cooge, Goeghe, Gough: Ofr. gouge: dienaar, knecht, bode. 1337 au gouge pour porter lettres, Reims; 136 e. Gobert le Gouge; 1397 Adam le Gouge; 1404 Jehennette la Gouge, Laon (MORLET). Zie ook De Goeyse.

 

FD

Legougne

NF connu dans le départ, de la Meuse à partir de 1653 (GeneaNet); surnom à rapprêcher p.-ê. de w. (Est) gougnî 'heurter rudement' FEW 2, 1532a, cf. Gougnard, -art, mais le mot fém. gougne, syn. de gouine et attesté vers 1625-1655 FEW 4, 189b (v. aussi Robert historique 902b) n'est pas à écarter définitivement [avec la collab. de L.-A. Cou-gnon].

 

JG

Legoui(s)

zie Legois.

 

FD

Legourd

Ofr. gort: zwaar, dik, log, lomp. 1398 Jaquemin le Gort, Dottenijs (DEBR. 1970).

 

FD

Legourd

Surnom: anc. fr. gourd 'lourd, niais' FEW 4, 327a, mais aussi 'à la mode, richement habillé, pompeux' Gdf [MH],

 

JG

Legout

Legoux, zie Legos.

 

FD

Legoux

cf. Legos.

 

JG

Legraeve

zie (de) Graaf.

 

FD

Legraie

Legraye, p.-ê. aussi Legré. Surnom: w. grêye 'grêle, mince' FEW4,20Ib, cf. 1449 «le Graile » AidesNamur.

 

JG

Legraie

Legraye: W.grêye, Fr. grêle: smal, tenger. BN (J.G.).

 

FD

le-Graie

Car. phys. ,,L'homme aux cheveux gris". N° 264.

 

EV

Legrain

Lagrain, Lagrin(g), Dugrain, Crin, Greyn, Greijn, Grein(s): BN Ofr. graim, grain < Ondl. gram: bedrukt, droevig, bedroefd, kwaad. 1296 Ysabiaus li Grains, PdC (BOUGARD); 1330 Gerars li Grains, Luik (SLLIII); 1639 Jan le Grein, Waasten (DUV.).

 

FD

Legrain

Le Grain. 1296 «Ysabiaus li Grains» ImpôtArtois, 1330 «Gerars li Grains» Liège, 1354 «Gérard Legrain» Namur, 1687 «J.B. Legrain notaire» Falisolle; surnom: anc. fr. graim, grain 'affligé, chagrin, de mauvaise humeur' FEW 16, 50b. Cf. aussi Lagrain.

 

JG

le-Grain

Profess. ,,Grainetier". N° 131, 163.

 

EV

Legraive

Le Graive, Legrève, Le Grève. 1257 «Jehans le Grave» DettesYpres, 1267 «Han-nekin le Grave» ChartesFlandre, 1289 «Pierre li Grave, li merchiers» DettesYpres; adapta­tion (par traduction de l'article) du NF néerl. De Grave, De Greef (= le comte).

 

JG

Legraive

zie (de) Graaf.

 

FD

le-Graive

Car. mor. ,,L'H. grave".

 

EV

Legran(d)

Legrang, Lagrand, (de) Grand(e), Degraen, Grant, Grang, Schrans, Schrant(z): BN naar de grote gestalte. Fr. Grand. Vgl. De Groote. 1304 Willaume le Grote = 1306 Willaumes li Grans; 1305 Stasin le Grant, Ip. (BEELE); 1351 lehans li Grans = Jan de Grant, Ktr. (RG 34V°); 1376 Maersianen Sgrants = 1395 Maertiane Scrans; 1398 Willem de Grande, Ktr.; 1398 Pieter Grant, Deerlijk (DEBR. 1970).

 

FD

Legrand

Le Grand, Legran. 1258 «Perron le Grant» ChartesHainaut, 1262 «Thieri le Grant de Radiant» CartOrval, 1289 «Hues li fis Henris le Grant» CensNamur, 1295-1302 «Bauduin le Grant» ImpôtArtois, 1303-7 «Yernoul le Grant» PolyptSalzinnes, 1499 «Berthelemme le Grande» = «Bierto le Grant» TerrierNaast, 1501 «Jehan Legran» Mar-chienne-au-Pont, 1597-98 «Charle Legran» ComptesNivelles, 1629 «Claes Le Grand» émigré en Suède ; surnom : fr. grand. Cf. aussi Grand et Lagrand.

 

JG

le-Grand

Car. phys. ,,L'H. grand". N° 253.

 

EV

Legrandhenri

Legrandhenry. Article le + adj. + prénom Henri, comp. Grandhenry, etc., et Legroscollard.

 

JG

Legrandhenri

-ry, zie Grandhenry.

 

FD

Legrange

Var. de Lagrange, avec le article fém.

 

JG

Legrange

zie Delagrange.

 

FD

Legras

Surnom: anc. fr. gras 'gros'. Cf. aussi Crass- et Grass-.

 

JG

Legras,

Gra(a)s: Fr. gras: vêt, dik. BN. 1383 Mathe le Gras, Beaune (MARCHAL).

 

FD

Legraye

Legré, cf. Legraie.

 

JG

Legraye

zie Legraie.

 

FD

Legré

Ofr. gré: Griek.

 

FD

Legrelle

Le Grelle, Degrelle: BN Ofr. graile, Fr. grêle: smal, slank, spichtig.

 

FD

Legrelle

Le Grelle. Carnoy 237 explique le NF par un surnom : fr. grêle 'menu, fluet', mais cf. aussi Dauzat 306 v° Grel, qui suggère aussi deux autres thèmes. Cf. aussi le NF Degrelle, 1682 «Marie Degrelle» Les Rièzes.

 

JG

le-Grelle

Car. phys. ,,L'H. grêle". N° 254.

 

EV

Legrenier

Le Grenier. Nom de résidence: ft. grenier; ou bien fr. grainier 'marchand de graines' (qui ne date que de 1636) FEW 4, 229a.

 

JG

Legreve

Legrève, zie (de) Graaf.

 

FD

Legrève

Le Grève, cf. Legraeve.

 

JG

Legrigeois

Cf. 1678 «Nicolas Grégeois» Bourg-Namur; surnom ou ethnique: anc. fr.grégeois, littér. grec, cf. feu grégeois, etc., w. liég. griyêus, grizou FEW 4, 210b-211a.

 

JG

Legris

Gri(s), Legrix, Legry: BN naar de grijze haarkleur. Vgl. De Grijze. 1212 Segardus li Gris, Kamerijk (SMTI); 1250 Johans li Gris, Luik (RENARD).

 

FD

Legris

Legrix. 13e s. «Johans li Gris» CartVal-Benoît, 1271 «Jeh. le Gris» DettesYpres, 1279 «Jakemars li Gris» ComptesMons, 1314 «Jakemart Legris» ComptesMons, 1362-63 «Claus li Gris» PolyptAth, 1365 «JakleOris des viniers» TailleMons; surnom: fr. gris (de cheveux) FEW 16, 80b ; cf. aussi Grisart, etc.

 

JG

le-Gris

Car. phys. ,,L'H.  aux che­veux gris". N° 264.

 

EV

Legroe

Forme néerl. du suivant, cf. Legrou.

 

JG

Legros

Degros, Legrou(x), Legroe, Lagrou, Groux, Degrou(x), Degrox, Degroe, De Groo, Gros, Cros: BN Gros: groot, flink, zwaar, dik. 1275 Jehans li Gros, Tongre (VR 173V°); 1330 Pierars li Gros, Bergen (PIERARD); 1597 Michiel le Grou, Waasten (DUV.).

 

FD

Legros

w. Lègros, Le Gros, Legrou, Legroui (var.), Legroe (forme néerl.). 1289 «Haïrions li fis le Gros de Heuvis» CensNamur, 1303-7 «Henrions li Gros» PolyptSalzinnes, 1449 «Watelet le Gros», «Lambillon le Groz» AidesNamur, 1528 «Jehan le Groz» Dén-Virton, 1573 «Giellez Legroz» CoutStavelot, 1590 «Werion Legros», 1611 «WeryleGroz» BourgNamur, 1620 «Jan le Gros (de Montbliart)» émigré en Suède, 1670 «Quellin Jean le Groz » La Gleize ; surnom : fr. gros, pic, grou 'corpulent, bien portant' FEW 4,274a.

 

JG

le-Gros

Car. phys. ,,L'H.   gros". N° 259.

 

EV

Legroscollard

Legros Collard. Article /e + adj. gros + Collard, comp. Legrandhenri; ou bien NF double (type jadis fréquent à l'Est).

 

JG

Legroscollard

Legros Collard: BN Gros + Patr. Collard. Vgl. Groteclaes, Groscol. Ook Fr. FN Groscolas.

 

FD

Legrosdidier

Article le + adj. gros + prénom Didier.

 

JG

Legrosdidier

zie Grosdidier.

 

FD

Legrou

Legroux, cf. Legros.

 

JG

Legrou(x)

zie Legros.

 

FD

Legru

Surnom: anc. champ, gruis, ard. grù, champ, gru 'son de farine' FEW 16, 94a, plutôt que anc. fr. (franc-comtois) gru 'gruau' id., 96b ; on ne peut écarter anc. fr. gru, var. de griu, c.-à-d. 'grec', comme surnom ethnique [MH].

 

JG

Legru(e)

Legrux: 1. Met verwisseling van Iw. < Lagrue. Ofr. grue: kraanvogel. Vgl. De Craene. BN. 1280 Philippus li Grue, Ip. (BEELE); 1314 Jehane li Grue, Dk. (TdT); 1392 Jaquemes le Grue =Jaques le Gruwe, Dk. (RAK, SR F> 6v°, 9). - 2. Evtl. gepalataliseerd < Legroux.

 

FD

Legry

zie Legris.

 

FD

Leguaie

cf. Legaie.

 

JG

Légué

cf. Legai.

 

JG

Leguebe

Leguèbe, Legueube: Misschien Pic. gepalataliseerde vorm van Ofr. gobe: ijdel, hoogmoedig. 1469 Jehan le Goibe, Comp.

(MORLET).

 

FD

Leguèbe

-ebe (NF gaumais). Surnom: p.-ê, forme palatalisée d'anc. fr. gobe 'vaniteux, arrogant, hautain' FEW 4, 177b (mais aucune forme de ce type n'est attestée), cf. 1469 «Jehan le Goibe» Compiègne [FD].

 

JG

Leguelle

1. Zie Degueldre. - 2. Bretonse FN Le Guell: rood, ros (DESHAYES).

 

FD

Leguelle

V. LEUD (Leu).

 

EV

Legueret

De fr. guéret, syn. de jachère, nom de résidence ou d'origine.

 

JG

Leguerrier

Guerrier: BerN van de krijgsman, de soldaat. Vgl. De Krijger.

 

FD

Leguerrier

Sans doute surnom de soldat: fr. guerrier 'homme de guerre'.

 

JG

Le-Guerrier.

Fonction.   ,,Le   soldat" N° 143.

 

EV

Leguevaques

Probabl. surnom phrastique: moy. fr. léguer, pic. léquier 'lécher' FEW 16, 455b + pic. vake 'vache', littér. qui lèche les vaches (de motivation non immédiate, mais sûrement ironique).

 

JG

Léguillier

Le-, Légulier, Le-, Lewillie, Lewyllie, Wyllie, Willi, Willy: BerN L'aiguiller, Opic. l'aiwiller: naaldenmaker. 1245 Gerardus li Aguilliers, Comp. (MORLET); 1284 Tiébaus li Aiwilliers, Dk. (TTD).

 

FD

Léguillier

Le-, Légulier, Le-. Nom de pro­fession: âne., moy. fr. aiguillier 'fabricant d'aiguilles' FEW 24, 121a; cf. aussi Lewyllie et Lewille.

 

JG

Leguillon

1610 «Anthonne Leguillon» = 1619 «Anthoine Laguillon» BourgDinant; surnom: fr. aiguillon, w. liég. awion 'pointe de fer' FEW 24, 123a, w. malm. awiyon 'aiguillon d'insecte' id., 123b; cf. aussi Lew(u)illion.

 

JG

Leguillon

Lew(u)ill(i)on: Ofr. aguillon, Pic. awillon, LU W. awion: prikkel, stekel, doorn, angel. BN. 1384 Robert Aguillon, Laon (MORLET).

 

FD

Légulier

Légulier, cf. Léguillier.

 

JG

Lehac

Surnom: avec article fém. le, w. arch. hake 'grande arquebuse' FEW 16, 128a; cf. aussi Lahac, Lahacque, etc.

 

JG

Lehac

zie Lahak.

 

FD

Lehaen

Le Haen, Lehane, Lehanne. 1282 «Lamb. li Hane, li boulangier», 1284 «Clais li Hane ki fait les nef» DettesYpres, 1465-66 «Piètre le Hane» TailleHoves, 1623 «Lisbette LeHanne» BourgNamur; surnom: adaptation (par traduction de l'article) du NF néerl. De Haene (= le coq).

 

JG

Lehaen

zie (de) Haan.

 

FD

le-Haen

V. Leanne.

 

EV

Lehaire

1468 «Colars Lehere (le Haire)» Compiègne; surnom: pic. hère 'vigoureux' ou w. liég. (gros) hère '(gros) personnage' FEW 16,207a.

 

JG

Lehaire

BN Ofr. haire: arm, ellendig. 1468 Colartli Haire, Comp. (MORLET).

 

FD

Lehambre

cf. Lehembre.

 

JG

Lehambre

zie Lehembre.

 

FD

Lehan(n)e

zie (de) Haan.

 

FD

Lehance

Lehans: D. VN Hans en Fr. Iw. le.

 

FD

Lehance

Lehanse. Peut-être surnom: prénom Hans (= Jean) employé comme nom commun, cf. pic. (Vimeu) ch 'est un vrai hanse, qui fait mal son métier.

 

JG

Lehane

Lehanne, cf. Lehaen.

 

JG

Lehar

Probabl. NF étranger (cf. le musicien autrichien Franz Lehar).

 

JG

Lehardy

Le Hardy, le Hardy. 1272 «Jehans li Hardis» DettesYpres, 1275-76 «Colins li Hardis» RegTournai, 1292 «Henri le Hardi» ÉchHuy, 1495 «Henry Le Hardy» Bourg­Namur, 1561 «Aristote le Hardy, laboureur et clercq» Saintes; surnom: fr. hardi FEW 16, 155a; cf. aussi Hardy.

 

JG

Lehardy

zie Hardi.

 

FD

le-Hardy

Car. mor.,,L'H.  hardi". N° 282.

 

EV

Lehau(l)t

zie Haut.

 

FD

Lehaut

1648 «Baulduin le Hault» Villers-l'Évêque; fr. haut 'grand, élevé', surnom au sens physique ou moral ; cf. aussi Lhaut.

 

JG

Lehé

Probabl. surnom d'ouvrier agricole (ou métaphorique): w. 'croc (à fumier), fourche à dents recourbées' FEW 16, HOb; à moins qu'il ne s'agisse de l'anc. fr. hé, m. 'haine' Gdf [MH].

 

JG

Lehec

Probabl. anc. fr. hec 'crochet' Gdf, anc. pic. hec, m., hecque, f., 'barrière à claire-voie', cf. Heck, Hecq, etc.

 

JG

Lehembre

Lehambre. 1441 «Olivier le Hembre» Amiens; NF attesté dans la région de Roubaix et Wattrelos (Nord) dès 1595, la var. Lehambre étant légèrement postérieure (Ge-neaNet); surnom qu'il semble difficile de rattacher à un étymon existant, p.-ê. (avec nettes réserves) anc. fr., pic. huemble 'humble' FEW 4, 5lia, en supposant une évolution -blé > -bre [avec la collab. de St. Delneste].

 

JG

Lehembre

Lehambre: Onduidelijk. 1441 Olivier le Hembre, Amiens (SPL); 1583 P. Hambre, Dk.-Aw. (AP).

 

FD

le-Hembre

Proven. Le Hembe (Dép. Ouffet, ruisseau).

 

EV

Lehenerz

cf. Lehnerts.

 

JG

Lehenerz

zie Léonard.

 

FD

Lehert

Leherte. Surnom: adaptation (avec traduction de l'article) du NF néerl. Dehert (= le cerf).

 

JG

le-Hert

Car. mor. 1. Le  hère,  ,,Le misérable". —  2. Le  hère,  ,,Le jeune cerf"  (flam.: Hert). N. de jeune mari trompé.  (Allusion aux cornes du cerf. N° 290).

 

EV

Lehert(e)

zie de(n) Hert.

 

FD

Lehette

NF du Borinage et de la région d'Anzin (Nord), p.ê. var. de Lehaitre, Lehêtre (avec assimilation consonantique), cf. Morlet 610.

 

JG

Leheu

Leheut, Leheux, Leheuwe, Lehu(e): Ofr. hos, hues: laars. BN of BerBN. 1229 Watier le Hos; 1450 Jacot Lehut, Dk. (TdT, TTT).

 

FD

Leheureux

cf. Lheureux.

 

JG

Leheureux

zie Heureux.

 

FD

Leheut

-eu, Lehu (NF de la région montoise). Surnom: soit anc. fr. helt, heu 'garde de l'épée' FEW 16, 194b, soit anc. fr. hu 'bruit en général; cri de guerre, de chasse' Gdf [MH].

 

JG

Lehezée

Nom d'origine: (la) Hezée, w. so V hèzêye, à Soiron (Lg).

 

JG

Lehezée

PlN (la) Hezée in Soiron (LU).

 

FD

Lehideux

Surnom: fr. hideux.

 

JG

Lehime

cf. Lehyme.

 

JG

Lehime

zie Lehyme.

 

FD

Lehman(n)

D. équivalent van Leeman.

 

FD

Lehmann

-an. Surnom: forme ail. de Leeman (= homme de fief).

 

JG

Lehnartz

zie Léonard.

 

FD

Lehnen

cf. Leenen.

 

JG

Lehnen

zie Leene(n).

 

FD

Lehner

zie Lechner.

 

FD

Lehnert(s)

-er(t)z, zie Léonard.

 

FD

Lehnerts

Lehnertz, Lehnerz, Lehenerz, Leiner, Leiners. Prénom: forme germ. Lehnerdt (= Léonard).

 

JG

Lehning

Lehni(n)ger: PlN Lehning (BEI), Lehningen (BW).

 

FD

Lehocq

zie de Houck(e).

 

FD

le-Hodey

Proven. ,,La petite colline" (Comp. :   Haudion,  Dép.  Tainti-

gnies, même sens). Hode  (Dial.) ,,Hauteur".

 

EV

Lehon

Surnom: anc. fr. hon 'homme', au cas-sujet; cf. L'Homme, Lhomme.

 

JG

le-Hon

Proven. Ancien N. du Honneau (Riv.). Comp. Dehon. V. Hon.

 

EV

Lehouck

-oucke, Lehoucq, Le Houcq. Nom d'origine: adaptation (par traduction de l'ar­ticle) du NF néerl. Dehoucke (= le coin).

 

JG

Lehouck(e)

Lehoucq, Lehouque, zie de Houck(e).

 

FD

Lehousse

Surnom: probabl. avec le, article féminin, var. du NF Lahousse, cf. w. (La Lou-vière) miche 'houx', boulonnais housse 'ba­guette de houx' FEW 16, 261b.

 

JG

Lehousse

zie Delahousse.

 

FD

Lehouttet

Nom d'origine: adaptation (par traduction de l'article) du NF néerl. Dehout (= le bois).

 

JG

Lehoux

Fr. houx (nom de l'arbuste), cf. Duhoux, etc.

 

JG

Lehoux

zie Dehoux.

 

FD

Lehrer

D. BerN: leraar, leermeester.

 

FD

Lehrmann

Afl. van D. PlN Lehre (NS) (DN).

 

FD

Lehu

cf. Leheut, Leheu.

 

JG

Lehu(e)

zie Leheu.

 

FD

Lehuraux

Surnom : dérivé de fr. hure, par ex. w. liég. hurà 'tête de sanglier; figure grotesque' DL338.

 

JG

Lehutois

Ethnique: hutois, habitant de Huy.

 

JG

Lehutois

zie Hutois.

 

FD

Lehwald

PlN (Oost-Pruisen). 1651 Wenzel Lehwaldt,

Borussus(BRECH.).

 

FD

Lehyme

Lehime, Lekim(m)e, Lekim, Lequime, Leshime, Lexhime: Ow. xhime, Lat. simia: aap. BN (J.G.). 1730 Jos. Le Quime, 's-Gravenbrakel (CALUWAERTS).

 

FD

Lehyme

Lehime, Lekime, -im, -imme, Lequi-me, Leshime, Lexhime. ±1257 «Reniers le skime» AnthrNivelles; surnom: de l'anc. w. (x)hime, w. liég. arch. hème 'singe' (cf. aussi w. hègne 'grimace') DL 316a < *scimia < simius FEW 11, 632-3, surnom de celui fait des grimaces comme un singe; ou bien de celui qui habite à l'enseigne du singe (cf. BTD 26, 276). - Bibliogr. : M. Piron, Étude sur les noms wallons du singe, BTD 18, 315-351.

 

JG

Lei, de

zie (de) Ley(e).

 

FD

Leiangue

Surnom : adaptation (par traduction de l'article) du NF néerl. De Lange (= le long).

 

JG

Leib

Leip: Patr. Germ. VN Liubo (BRECH.).

 

FD

Leib

Prénom: forme réduite de l'anthrop. Liubo (Brech. II, 166).

 

JG

Leibbrand

Leipprand, Leibrandt: Patr. D. vorm van Germ. VN leudi-brand 'lieden-zwaard': Lietbrandus, Liutbrandus (MORLETI).

 

FD

Leibkind

D. Liebkind: lief kind. Vgl. Liefkint. 1280 Ruod. dictus Liebkint, Tuttlingen (BRECH.).

 

FD

Leibman

zie Lieberman(n).

 

FD

Leibnitz

PlN Leubnitz (S). De filosoof Wilhelm

Leibniz (1646-1716) stamt uit Leipzig.

 

FD

Leibold

Patr. Germ. VN leudi-balth 'lieden-moedig'.

 

FD

Leicher

Mhd. leicher: speelman, muzikant (DN). 1766 J. A. Leicher, Kriftel; 1806-30 Werner-Leicher, Hofheim-Pop. (VS1973,337-344)-Leich(t): BN Mhd. lîht, Mnd. lîcht: behendig, beweeglijk, onstandvastig, lichtzinnig. 1423 Conrad Leicht, Erfurt (BRECH.).

 

FD

Leichter

Leuchter: D. BerN < Mhd. lîhten: castreren. 1488 Petrus Leychter, Uberlingen (BRECH.).

 

FD

Leick

zie Lycke.

 

FD

Leidekker

zie Leydecker.

 

FD

Leidensdorf(f)

PlN Leidersdorf (Oberpfalz/BEI).

 

FD

Leider(t)

Leiderman(n): Patr. Oude VN, vgl. Leydens.

1484 Peter Leyder, Pommeren (BRECH.).

 

FD

Leidgens

1312-50 «Johannes Veren Liedkenen de Gravia» Grez-Doiceau ; dimin. en -gen (-ken) de Lied- (du thème anthropon. Liut-) (Vincent 68).

 

JG

Leidgens

zie Liedtke.

 

FD

Leiding(er)

zie Leydens.

 

FD

Leidinger

Ethnique: par ex, de Leidinge, à Rijsen, dans l'Overijssel (P.-B.).

 

JG

Leifer

Ontrond < Läufer: loper. Zie Lauffer.

 

FD

Leifgen

Dimin. en -gen (-ken) de l'anthrop. Liuffo, hypocor. de Liutfrid (Brech. II, 168).

 

JG

Leifgen

Leif(ke): Patr. Dim. Dim. van Germ. VN Liutfrid.

 

FD

Leignée

zie Lainier.

 

FD

Leignel

cf. Lagn(e)au.

 

JG

Leignel

zie Lagneau(x).

 

FD

Leijdsman

zie Leisman.

 

FD

Leijen, van

zie van Leyden.

 

FD

Leijenhorst, van

Leyenhorst: PlN Lewenhorst in Holland (MOERMAN).

 

FD

Leijnen

cf. Leyn, Leynen.

 

JG

Leijnen

Leyne(n): 1. Metr. < VN Geleine (Gisilena) of Madeleine (Magdalena). - 2. Grafie voor Lijnen.

 

FD

Leijssen

Génitif fém. de Leys, hypocor. de Lisbeth, Elisabeth (Vincent 41).

 

JG

Leijzen

zie Leysen(s).

 

FD

Leijzers

zie de Lyzer.

 

FD

Leimbach

-back, -bacq, -beck: Verspreide D. PlN.

 

FD

Leimbergen

zie van Lembergen.

 

FD

Lein

cf. Leyn.

 

JG

Lein

zie Leyn.

 

FD

Lein(e), de

zie Delain.

 

FD

Leinartz

-ardi, zie Léonard.

 

FD

Leinbergen

zie van Lembergen.

 

FD

Leinders

zie Léonard.

 

FD

Leine(n)

zie Leene(n).

 

FD

Leinenweber

Nom de profession: moy. haut-ail. lînen-weber 'tisserand de lin' (Brech. II, 169).

 

JG

Leiner

Leiners, cf. Lehnerts.

 

JG

Leiner(s)

-ert, zie Léonard.

 

FD

Leineweber

D. BerN van de linnenwever. 1472 Diderick Lynenwevere, Oldenburg (BRECH.).

 

FD

Leinfelder

PlN Leinfelden (BW).

 

FD

Leininger

Afl. van PlN Leiningen (RP, TH).

 

FD

Leinne

zie Leene(n).

 

FD

Leintz

Prénom: comme Lintz, Linz, hypocor. de Léonard (Vincent 68).

 

JG

Leintz

zie Linz(e).

 

FD

Leinwand

BerBN van de lijnwaad-, linnenwever. Vgl. FN Leinwandschneider, Leinwander.

 

FD

Leip

zie Leib.

 

FD

Leipold

zie Leopold.

 

FD

Leipoldt

V. LEUD (Leu).

 

EV

Leipprand

zie Leibbrand.

 

FD

Leipsig, van

PlN Leipzig (S).

 

FD

Leir

Leire(ns), zie Lair(e).

 

FD

Leirberghe, van

zie van Lerberghe.

 

FD

Leire

Var. néerl. de Lair(e), aphérèse d'Hilaire, lat. Hilarius; cf. aussi Leirens.

 

JG

Leirens

Leiser, Leit. V. LEUD (Leu, Leuz, Leud).

 

EV

Leirens

Lerens, Lérens. Prénom (au génitif): comme Lermus, hypocor. de Willermus (= Guillaume) (cf. Taalen Tongvalll, 1959,205) ou bien double génitif de Leire [FD],

 

JG

Leirman

zie Laarman(s).

 

FD

Leirs

cf. Leer(s).

 

JG

Leirs

zie Leers.

 

FD

Leirsberghe, van

zie van Lerberghe.

 

FD

Leis