23/09/2012

J-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Jongen

1. N. d'état. ,,Garçon, céliba­taire". — 2. Situation sociale. ..Domestique".

 

EV

Jongen

cf. Jonck, Jonken.

 

JG

Jongene(e)len

 

Jongeneel, Jongenelis: BN + Patr. Jonge Nelen, Nelis: Cornelis. 1595 Jonge Nelen, Rucphen NB; ±1650 Jongeneel, Goudriaan (PDB).

 

FD

Jongenelen

Surnom composé: néerl. jonge 'jeune' + Nelen = Cornelis [FD].

 

JG

Jongepier

 

Jungpeter: BN + Patr. Jonge Pier(re), Pieter, Peter.

 

FD

Jongert

1. V. Jonker. — 2. Jonger, ..Serviteur, discipline". Synon. : Jongers.

 

EV

Jongert

 

Patr. Germ. VN junk-hard 'jong-sterk': Junchardus (MORLET I).

 

FD

Jongeryck

 

Patr. Germ. VNjung-rîk. 1693 Jacques Jonghericx, Killem FV (VERGR. 1972).

 

FD

Jongetjes

zie Jongtien.

 

FD

Jongh-

 

zie Jong-.

 

FD

Jonglet

-ez, Jouglet: Var. van Jonlet. 1432 Hugo Jonglet, Amiens (MULI).

 

FD

Jongste, de

Jüngst: BN voor de jongste, benjamin.

 

FD

Jongtien

Jongetjes: BN. Dim. van Jong.

 

FD

Jongy

Peut-être mis pour Joigny, nom d'origine (Ardennes).

 

JG

Joniau

-iaux, Jonniau, -iaux, -icaux, Joignaux, Joigneaux, Joinau, Joinneau. 1286 «Jou-niaus li Aposteles» CartBinche, 1518 «Jo­niau» Dailly, 1520 «Thirion Josnea» Bourg-Namur, 1557 «Jehan Joenneau» Châtelet, 1597 «Piere Jonneau» BourgDinant, 1624 «Petit Jean Falmin dit Joniaux» BourgNamur, 1645 «Guillaume Jonneau» BourgNamur, 1692 «Jenne Balle dict Joniaux», 17e s. «Jonniaux» Cerfontaine, 1719 «Pierre Jon-neaux » Silenrieux ; comme Jeuniau(x), dimin. du thème de fr. jeune, w. djône.

 

JG

Joniau(x)

zie Jeuneau.

 

FD

Jonik

Zie Janik.

 

FD

Jonis(z)

Jonist, Jonius, Yunus: 1. Patr. Junius, latinisering van Yoen; zie Yon. 1400 Gherijt Yonijs soen van Outshorn; 1503 Lijsbeth Joenis dochter = 1493 Elizabeth filia Junonis = El. fîlia Junii, Noordwijk (LIND.). - 2. Patr. Afl. van VN Jan.

 

FD

Jonius

Latinisation du NF Jone, etc. ?

 

JG

Jonk

Zie de Jong(e).

 

FD

Jonk-

cf. Jonck-.

 

JG

Jonkeau

zie Jocqu(e)au.

 

FD

jonker

et jonkheer. ..Damoiseau". (Souvent péjoratif, ..Nobillon") et ,,Ecuyer". Situation sociale. Jon-(c)ker(s), Junkers, Jongert, Jun-gers, De Joncker. (De) Jonck-(h)eer(e).

 

EV

Jonker(s)

Jonkheer(e), zie (de) Jonckheer(e).

 

FD

Jonkergouw

PlN? Er zijn veel D. PlNn met Junker-. ± 1600 Jonckergou, Heusden-Altena (PDB).

 

FD

Jonkheym

-heijm, Jungheim: PlN Jonkem in Mons (LU)? Of veeleer < Junghein: jonge Hein. Vgl. Jungheinrich.

 

FD

Jonkhoff

PlN, vgl. D. Junghof: jong, nieuw hof.

 

FD

Jonkhout

PlN Jonchout in Bilzen en Hoelbeek (L).

1365 Johannes de Jonchout...curtim suam de Jonchout; 1379 Gerardo de Jonchout, Hoelbeek (HERB. 1947,70; GRAUWELS 1978,65). Zie ook Vanderjonckheid.

 

FD

Jonkin

1. V. Jeune. — 2. V. WAD (Wan).

 

EV

Jonkind

zie Jongkind, Janquin.

 

FD

Jonkman(s)

Jonckman(s), Jong(h)mans, Jungman(n): EN voor een jongeman of jongman, vrijgezel. Vgl. Jonckheere, Jongeling. 136 e. Hugonis Joncmans = Hugen luncmanne, Hulst (GN); 1344 Jehan Joncman, Ip. (PSM); 1402 Sapientie

Jonghemans, Mech. (HB).

 

FD

Jonkvrouw

Mnl. joncfrouwe: ongehuwde jonge vrouw, jong meisje (> juffrouw), meisje van goede stand, vrouw van stand. 1370 up joncvrauwe Katelinen Jhan Bollaerts wedue, Ktr. (DEBR.

1970).

 

FD

Jonlet

1. BN Dim. van W. djône: jeune, jong. 1579 Andrien Jonlet, Hoei (HERB.). - 2. Patr. Dim. van VN Jean. Vgl. Jonnard, Janlet.

 

FD

Jonlet

1579 «Andrien Jonlet» Huy; p.-ê. sur­nom, dérivé en -elet de w. djône 'jeune' ? La forme w. du nom serait alors *djôn 'lèt.

 

JG

Jonlet

V. WAD (Wan).

 

EV

Jonn-

-ard, -a(e)rt, -ers), -é. 1. V, WAD (Wan). — 2. V. Jeune.

 

EV

Jonnard

-a(e)rt, zie Janaert.

 

FD

Jonné

Zie Jonet.

 

FD

Jonnekin

-kyndt, Jonneskindt, zie Janquin.

 

FD

Jonnet

Zie Jonet.

 

FD

Jonniau

Jonniaux, Jonnieaux, cf. Joniau(x).

 

JG

Jonniau(x)

zie Jeuneau.

 

FD

Jonniaux

V. Jeune.

 

EV

Jonot

Zie Jeannot.

 

FD

Jonquet

cf. Jonckeau.

 

JG

Jonquet

Junqué, zie Jacquet.

 

FD

Jonquière(s)

V. Jonc.

 

EV

Jonquin

V. WAD (Wan).

 

EV

Jonquin

zie Janquin.

 

FD

Jonquois

Jouquois, Jucquois: PlN Joncquoi, o.m. in Vloesberg (H): biest, plaats waar biezen groeien. 1275 Thumas dou Joncoit...dou mes dou Joncoit, Vloesberg (VR 58r°); 1305 Thiri dou Joncoet, Ronse (LENOIR).

 

FD

Jonsen

Jönssen, Jonsson, Jönsson: Patr. Ndd. en Skand. Zoon van Jan. 1348 Nie. Jonesson, Stralsund (NN).

 

FD

Jonskin

Peut provenir de *Jongskin, dérivé néerl. en -kin de Jongs, cf. Junsling, qui doit se rattacher à ail. Jùngling 'jeune homme'.

 

JG

Jonskin

zie Janquin.

 

FD

Jonval

Jonveau: PlN Jonval (Ard.).

 

FD

Jonval

Nom d'origine: Jonval (Ardennes, arr. Vouziers).

 

JG

Jonvel

PlN Jonvelle (Hte-Saône).

 

FD

Jonville

Nom d'origine: Jonville (Meuse).

 

JG

Jonville

PlN Jonville (Eure-et-Loir, Meuse). De naam werd verward met Sonneville (zie Somville). 1548 Gheeraert Jonneville, Ktr. (KW); 1625 Rogier lonneville, Mkr.; 1763 Pierre Rogier

Jonville, Rollegem.

 

FD

Jonville

Proven. ]o(de)nville (Dép. Sibret).

 

EV

Jonxis

cf. Jonexis.

 

JG

Jonxis

Latinisering van Dujonc: van der Biezen (HERB.).

 

FD

Joode, de

zie de Jode.

 

FD

Jooken

au génitif (surcomposé): Joockens, Jookens. Génitif néerl. du thème Jeuck- et Jock-.

 

JG

Jooken

zie Jaeken.

 

FD

Joole

Friese VN Jolie? 1790 Joole, Nieuwkapelle (PDB).

 

FD

Joon(n)ekin(dt)

zie Janquin.

 

FD

Joor(i)s

V. Joris.

 

EV

Joordens

zie Jordaens.

 

FD

Joore(n)

Joor(s), Jooris, zie George(s).

 

FD

Jooris

Joors. Forme néerl. de lat. Georgius, fr. Georges, cf. Joiris.

 

JG

Joorter

Var. van Gorter?

 

FD

Joos

au génitif: Joosen, Joossen, au génitif sur­composé: Joosens, Joossens. Reprise néerl. au roman Josse < lat. Jodocus; cf. Jodoci et Jooste. - Pour une explication de Josse par l'hypocor. germ. god-so, cf. J. Lindemans, fs Joos een germaansche naam ?, dans Koninkl. Vlaamsche Académie van Taal- en Letter-kunde, Versl en Meded., nov. 1943, 791-804.

 

JG

Joos

Joos- -(s)en(s), -stens. V. WAD (Waz).

 

EV

Joos

Joos(sen), Jo(o)sen(s), Joossen(s), Joessen, Josents, Jossens, Jussen, Jo(o)sse, Joce, Jous(se), Joussen, Yasse, Jassem, Jassens, Cehasse, Josz(t), Joes(tens), Joosten(s), Jost, Joste(n), Joisten, Joust(e), Jousten(ne), Dioos, D'Joos, Just(e), Justen(s), Justin: 1. Patr. VN Joos < Bretonsenaam Judoc(us). LINDEMANS (VMKA1943,791-804) evenwel ziet in Joos de Franse vorm Josse, Joce < Germ. God-so (zie Goos). Jodocus is dan een andere vleivorm van dezelfde naam, maar met Keltisch -oc-suffix. De VN was vrij gebruikelijk in de ME. De naam Joos werd achteraf tôt Joost verzwaard en in de renaissancetijd aïs Justus vertaald. 1319 Judoco dicto Joest van Maerle, Ravels (OATIII); ± 1400 Jodoc dit Justus de Bronchorst, Luik (BODY); 1435 Jodocus dictus Yoest, Den Bosch (GOR.). Na 1700 werd Joos ook wel voor Jozef gebruikt: PH. COUSSEMENT, Van jozeftotjoos. Bk. 1964,232-4.1366 Joes Scade=1378 Judoci Scade, Ktr. (DEBR. 1970); 1478 van Janne Joest, Kh. (DEKE YSER); 1606 Dioos Valck=1605 Joos Valcx, Aarts. (MAR.). - 2. Soms reïnterpretatie van Oosten (zie Ost). "1675 Franciscus Oosten = 1757 Fr. Joossens (gen.), Oostmalle; zijn dochters heten: "1702 Anna Joesten, 11783 Aldegundis Joostens, ti?6o Catharina Joossens, Oostmalle; 1702 Joannes Oosten=Joostens, Oostmalle ( VS 2001,152-153).

 

FD

Joosep

zie Joseph.

 

FD

Joosken

au génitif: Jooskens. Dimin. néerl. du précédent.

 

JG

Joosken(s)

Joskin(s), Josqui(n), Joski, Jusgen: Fatr. Dim. van VN Joos. 1348 Joeskin Godremacht, Ktr. (DEBR. 1971).

 

FD

Joosse(ns)

Joosten(s), zie Joos.

 

FD

Jooste

au génitif: Joosten, au génitif surcom­posé: Joostens. Néerl. Joost (depuis le 16e s.) est une reprise à l'all. Jost, depuis 1295 (cf. J. Lindemans, ibid. 791, note 1 ) ; représente aussi

lat. Jodocus, mais il a été traduit par les huma­nistes par lat. Justus (ainsi Justus Lipsius, pour Joost Lips).

 

JG

Jop

Zie Job, Jap.

 

FD

Jop-

Jopp-. Thème difficile à identifier; comme pour les thèmes anthrop. Jap- (avec a long) et Jaup-, les rapprochements proposés à Job, Joubert et surtout Gaspar ne satisfont pas vraiment.

Dérivés : Jopart, Joppart. 1674 « Melchior Jopart» Villers-St-Ghislain. - Jopen, Joppen, Joppin, w. (Glimes) Jôpin. 1624 «demy bon-nier condist Jopin» Beyne-Heusay, 1636 «Jan Jepin [= Jopin?]» émigré en Suède. - Joplet.

 

JG

Jop(p)art

zie Japar.

 

FD

Jopen

Zie Jap.

 

FD

Jopke(n)

Patr. Dim. van Slav. Jobek: Jakob (DN).

 

FD

Jopken

cf. Jobken, v° Job.

 

JG

Jopp-

cf. Jop-.

 

JG

Joppart

1. V. Jobart — 2. V. WAD (Wa).

 

EV

Joppen

-in, zie Jap.

 

FD

Joquet

1. Situation soc. .Jeune do­mestique". — 2. V. WAD (Wac).

 

EV

Jor-

-et, -ez, -ion. V. WARD (Wari).

 

EV

Jorant

Cf. «Jorans des Prez» BodyNFLiège 148; p.-ê. réduction de: 1252 «Enjorram de Mugh (= Moxhe), miles», 1289 «monseignor Enjoran(t)» d'Orbais, var. de Enguerrand, an­throp. germ. inghil-hramn-. Cf. cependant 1160 «Jorannus», 1178 «Jorannus de Blagnei» CartOrval.

 

JG

Jorant

Jo(u)rand: 1. Patr. Korte vorm van de VN Enjorand, Engerand, Enguerrand. Rom. vorm van de Germ. VN Ingram. Jorans des Prez = 1252 Enjorram de Mugh, Moxhe (HERB.). - 2. Rom. vorm van de Germ. VN Godram. ii27jorannus, Luik (SLL); 1130 S. Joiranni, Reims (ASM); 1173 Jorannus (de Blagnei) (CAO); 1349 Simon Jorant, Dk.(TdT).

 

FD

Joray

V. WARD (Wari).

 

EV

Jord-

-an(t), -(a)ens. V. Jourdain.

 

EV

Jorda

Jourda(t): Patr. Korte vorm van Jordanus. Zie Jordaens.

 

FD

Jorda(e)ns

-an(t), Jo(o)rdens, Jaerdens, Jourd(a)in, -an(ne), -ant, Jourde(n), Jourdren, Jurdan(t): Patt. Volgens Fm. 981 verklaart de riviernaam wel de bekendheid maar niet de oorsprong van de naam Jordaan, die hij al in de se e. attesteert: Jordanes,

Jordanus. Ook V. D. SCHAAR meent dat de naam Germ. is. BRATTÔ119-120 denkt dat de riviernaam persoonsnaam geworden is om aan hetdoopsel van Christus te herinneren. Volgens BACH 288 is Jordanes een bijbelse naam die als Germ. werd opgevat en aanleiding gaf tôt hybridische vormen aïs Jord-oinus, Jord-ildis. ii54jordanis; 1249 Jordanus magister (GN); 1267 Henri le fil Jourdain, Ktr. (DEBR. 1980); 1280 Jordanus Pottin, Ip. (BEELE); 1298 Willaume Jourdain, Kales (GYSS. 1963); 1370 Jan Jordan Godertszoen; 1381 Jan Jorden Godevaertssoen, A'dam (OA189,248); 1415 Meeus Jordens, Ht. (A.GHIJSEN); 1535 Peter Jordaens, Merksem (AP).

 

FD

Jordan

Jordant, Jourdan, -ant; Jourdain; Jurdan, Jurdant. 1175 «Jordanus» Liège, 1283 «Jordains Robrecht» DettesYpres, 1289 «Jehans Jordains» CensNamur, 1369 «Jor-dans Brant canones», 1405 «Jordans de Gaire citain de Liège» GuillLiège, 1530 «Pier Jordan dit le vieil Jordan» Montegnée, 1612 «Estienne Jordain» TerriersNamur, 1707 «Jean Jordan» BourgLiège, 1779 «Henry-Pascal Jurdan» Verviers (cf. aussi w. à flo djordin. topon. à Jupille); nom de baptême, issu du nom du fleuve biblique où fut baptisé le Christ, popularisé par les croisades (à l'origine: baptisé avec de l'eau puisée au Jour­dain). Jordan(t), Jourdan(t), Jurdan(t) repré­sentent la forme populaire de Jourdain, celle-ci la forme plus savante. « Au génitif latin: Jordany. « Formes flamandes: Jorden, au génitif: Jordaens, Jordens.

 

JG

Jore

Joren(s),-esz, zie George(s).

 

FD

Jorens

Génitif néerl. de Jore, Georges.

 

JG

Joret

-ez, Joiret, Jouret(z), -ez, Jauret, Juré, -e(z): Patr. Dim. van Joris, Jorges, Georges.

 

FD

Joret

Jorez, Jouret, Jourez. 1289 «Jores do Molin» CensNamur, 1364 «Jores de Jehan-sart» Mainvault, 1444 «Joret de Branchon», 1499 «Jehan Joret» BourgNamur, 1540 «Her­cules Joré» Flobecq, 1628 «Jaspar Jouhrez» émigré en Suède; dérivé en -et du thème de Georges, cf. Joiret.

 

JG

Jorge

Jorgens(en), Jôrgenne, zie Georges.

 

FD

Jorgenne

Graphie romane de Jorgen; cf. Jeur-gen, qui est le génitif d'ail. Jôrg, hypocor. de Georges. - Jorger. Probabl. du même thème.

 

JG

Jörger

Jorger: Obd. afl. van VN Jörg: Georgius.

 

FD

Jori

Joary, Juri, Jury: Patr. Gr. HN Georgius.

 

FD

Jorio

[nom d'une célèbre famille de montreurs de marionnettes tournaisiens, dont l'ancêtre Jean-Pierre Jorio[z] (1761-1843) était né dans le Val d'Aoste; la forme altérée Joriau n'a pas subsisté [MH]]. Probabl. dérivé du thème Jo(i)r-, de Georges, comme le suivant; comp. «Georges dit Joiriot» (Body, 148).

 

JG

Jorio(t)

Patr. Dim. van VN Joris, Georges. 146 e. Georges dit Joiriot, Luik (BODY).

 

FD

Jorion

J(o)urion: Patr. Vleivorm van VN Joris, Georges. 1275 Biertous Jorions, Dk. (RL); 1553 Anthonius Jurion, Valencijn (MULIV); 1639 Jonas Jorion=Jourion, Humbeek (VS 1983, 106). Zie ook Serrien.

 

FD

Jorion

Jourion, Jurion. 1275-76 «Biertous Jorions», 1280-81 «Armiès Jorion» RegTour-nai, 1533 «la veuve David Jorion» Bourg-Namur, 1536 «Pierre Jorion» Walcourt, 1537-40 «Jehan Petit dit Jorion» DénFrasnes; dérivé roman en -i(ll)on du thème Jo(i)r-, de Georges.

Joris, Jeoris, w. Djwèris', Djôris'; au génitif germ.: Jorissen, Jorisenne (graphie rotna-nisée), Jorssen (forme contractée), au génitif surcomposé: Jorissens. 1283 «Joris de Marc, le drapier», 1284 «Joris li Braseres de chier-voise» DettesYpres, 1472 «Joris» DénViel-salm, 1519 «Hanin Jorisse» BourgNamur, 1524 «Joris de Bergifaix», «le gros Joris» DénStavelotMy, 1535 «Johan Joris des Vil-lettes» CoutStavelot, 1552 «Johan Henry Georys, fils de Henri Joris de Nouwilhe» La Gleize, 1682 «Gille Jeoris» Treignes; Joris, forme néerl. de Georges, qui, en Wallonie, paraît être une reprise au flam. ; cf. aussi Georis, Jeuris, Joaris, Joiris, Jooris.

 

JG

Joris

N. de baptême. ..Georges". Formes diverses: Jo(o)r(i)s, Joris-, Jeuris- -sen, Jorg-, J(e)urg--en(s), -ans. Jurjans. N° 10.

 

EV

Joris(e)

-issen(s), -issenne, zie Georges.

 

FD

Joriskes

Patr.Dim. vanjoris < Mnl.Joorskin. 1399 Jorsquin de Heule, Ip. (BEELE).

 

FD

Jorre

Jor(ris)sen, Jorssen(s), zie Georges.

 

FD

Jortay

et sans doute Jortoy. Dérivé en -eté du thème Jor- (Georges); cf. 1389 «Goffuiet Joreal» Abée.

 

JG

Jortay

V. WARD (Ward).

 

EV

Jortay

zie Gérardeau(x).

 

FD

Jorus

zie Georges.

 

FD

Jorwitz

zie Jurewicz.

 

FD

Jos-

-et, -i(s), -let, -pé, Joss, Joss- -a, -art, -e, -elet, -on, Jost, Josz. V. WAD (Waz).

 

EV

Josch

Josch(ke), Joschko: Patr. Westslav. vleivorm van een VN die met Jo- begint, zoals Joseph, Johann, Jodocus, Joachim (NAUMANN).

 

FD

Josch

Josch. NF all. obscur.

 

JG

José

Nom d'origine : José, w. è Djozé, dépend. de Battice, naguère commune  (Lg).

 

JG

Josée

1. Proven. José (Dép. Battice). — 2. V. WAD (Waz).

 

EV

Josel

Zie Jossel(s).

 

FD

Josen(t)s

Zie Joos.

 

FD

Josens

V. WAD (Waz).

 

EV

Joseph

N. de baptême (Epoque récente).

 

EV

Joseph

w. (prénom) Djôsèf; au génitif latin: Josephi, Joséphy. 1205 «Lambertus Joseph» Wasseiges ; prénom Joseph, d'origine biblique, frappé d'une signification péjorative, peu porté au Moyen Âge sinon par des Juifs; on explique son discrédit d'une part par le souvenir du Joseph de la Genèse, considéré comme niais parce qu'il s'était refusé à l'épouse de Putiphar, d'autre part parce que ce nom aurait pâti de la réputation de simple père nourricier qui s'attache au mari de Marie (cf. M. Arnould, NP en Hainaut, 52-53), du moins jusqu'en 1687, date à laquelle saint Joseph a été considéré comme le patron des Pays-Bas (d'où sa popularité, comme second ou troi­sième prénom au 18e s., cf. Jeanjot). De ce fait, Joseph a généré peu de dérivés, peu d'hypocoristiques.

 

JG

Joseph(s)

Josephi, Josephy, Josephson, Joosep, Yoseph: Patr. Bijbelse VN Jozef, die in de ME zelden voorkwam. 1227 Joseph (GN); 1280 Josep Slingers=Joseph Slinger; 1305 Gillon losep, Ip. (BEELE); 1350 Pieter Josep = 1355 Pétri Joseph, Ktr. (DEBR. 1970). - Lit.: F. DEBRABANDERE, De nwm]ozefin de middekeuwen. MVN1961,70-73. -K.ROELANDTS,...Sep|>ee« konsoorten. VMKVA 1962,87-120.

 

FD

Joset

-é(e), -ez, zie Josset.

 

FD

Joset

Josez, cf. Josse (ci-dessous).

 

JG

Josi

Josis, Josy: Patr. Wsch. < VN Joos, Joce.

 

FD

Josiassen

Zie Joziasse.

 

FD

Joskin

cf. Josse (ci-dessous).

 

JG

Joskin(s)

Joski, zie Joosken(s).

 

FD

Joslet

Zie Josselet(te).

 

FD

Jospa

Patr. W. vorm van Jaspard. Vgl. Jospin.

 

FD

Jospé

Jospe: Patr. Jospet, dim. van Jaspard.

 

FD

Jospin

zie Jaspin.

 

FD

Josqui(n)

zie Joosken(s).

 

FD

Jossaert(s)

-aer(s), -aar, -ar(t), -a, Joassart, Joussa(e)rt, Jossa: 1. Patr. Afl. van VN Josse, Joos. 1380 Giles Josar, Avennes LU (AVB); 1386 Jehan loesaerde, Ruiselede (DEBR. 2000); 1400 Gille Jossar; Jossars de Cellir, Luik (BODY); 1419 Joessaert van der Moten, Ktr. (DEBR. 1958). - 2. Soms var. van Gossaert. 1376 Jossardo de Halleer = 1373 Gosart van Haleer, Tn. (C.BAERT).

 

FD

Josse

1277 «Joses li fius Ywain» DettesYpres, 1280-81 «Josses Balons» RegTournai, 1289 «Josses et Jehans li Farchit» CensNamur, 1394 «Josse Goutier» Quaregnon 1426 «Josse le Mousnier», «Henry Josse» TailleSoignies, 1537-40 «Hanon Josse» DénFrasnes, 1540 «Josse du Bron»Flobecq, 1540-41 «Josse van Milz», «Joos Persoens» Marcq, 1598 «Jehan de Hautphenne dict Josse » DénWavre ; Josse < lat. Judocus, Jodocus, nom d'un saint ermite breton du T s., dont les reliques sont conser­vées dans un village homonyme du Pas-de-Calais et donnent lieu à pèlerinage (cf. M. Arnould, NPen Hainaut, 53). Cf. aussi Jodoci. • Cas-régime en -on : Josson. 1281 «Jossonle fil Ywain» DettesYpres, 1279-80 «Hèle li femme Josson le Machon», 1302 «Josson le Piscenier» LoiTournai, 1308-9 «Josson le Juys» ComptesMons.

Dérivés romans : Jossa, Jossaar, Jossaert, Jossar, Jossart, w. (Jauchelette) djossau. s.d. «Judoci Jossar dicti Bonvarlet», «domicelle Marie uxoris Jossardi dicti Jossars » ObitHuy, 1383 «Jossar de Flawennez» Flawinne, 1392 «Gieles Jossar d'Avennes» CartValBenoît, 1444 «Jossart de Landines», 1449 «Colart Jossart» AidesNamur, 1491-92 «Hene Jossar» TerreJauche. - Joset, Josez, Josset, Jossez, •é. 1285 «Mahius loses» Aniche, 1365 «Jehan Joset des fêvres» TailleMons. - Joskin, Jos-kins, Josquin (dimin. en -kin). 1540 « Jossequin Entre deux eauwes» Havinnes. - Jossieaux. 1257 «Jossial le Ju de Genape» BaillNivelles, 1449 «Massart Josseau» AidesNamur. i Avec suffixe double : Josselet, Joslet. 1518 «Damide Josselet» BourgNamur, 1524 «Heylman Joslet», 1544 «Colla Joslet» DénStavelotMy, 1602-3 « Josselet clercq » Ter-riersNamur, 1709 «Michel Josselet» Archen-nes. - Josselette [peut représenter aussi Jasselette, nom d'origine = Jauchelette]. -Jospin (suffixe -epin, comp. Colpin).

 

JG

Josse

zie Joos.

 

FD

Jossein

Zie Jossin.

 

FD

Jossel

-els, Josseaux, -i(e)aux, Josel, Jozeau: Patr. Dim. van Jos(se), Joos.

 

FD

Josselet(te)

Joslet, Jasselette: Patr./Metr. Dim. van VN Josse: Judocus. Vgl. Jasset. 146 e. Josse dit Josselet Colloise; 1562 Judoc dit Josselet, Luik (BODY).

 

FD

Josselin

Jocelyn, Joslin, J(o)usselin, Jezelin: Patr. Dim. van VN Josse: Joos.

 

FD

Jossen

Jossens, cf. Jous.

 

JG

Jossen(s)

zie Joos.

 

FD

Josset

-ey, -ez, Joset, -ez, -é(e), Jousset, Jeus(s)ette, Dieusette (dit Jeusette), Jusette: Patr./Metr. Dim. van VN Josse: Judocus. 1272 Henricus luzette, Court-St-Et. (HERB.); 1383 Josset=Josquin le Munier (MARCHAL); 146 e. Josset dit Jossette de Berlaimont, Luik (BODY); 1406 Jehan Josset, Laon(MORLET).

 

FD

Jossi(e)aux

zie Jossel.

 

FD

Jossin

-ein, Joissains: 1. Patr. Vleivorm van Joce: Joos. 136 e. Jehans Jossin, Laon (MORLET); 1405 Gilson Jossaint, Luik (BODY). - 2. Evtl. Joassin = Joachim.

 

FD

Josson

Josso(t): Patr. Rom. vleivorm van Joce. 1426 Jehenne Jossonne, Dk. (TTT).

 

FD

Jost

au génitif: Josten, Jousten. 1524 «Jost», 1544 «Pirot bovier aus enffans Jost Royez» DénStavelotMy; cf. Jooste(n).

 

JG

Jost

Joste(n), Josz(t), zie Joos.

 

FD

Jostmeyer

Joos(t) de meier. Vgl. D. Jobstmeier.

 

FD

Josy

Josi, Josis. Sans doute hypocor. de Josse; Josi est encore prénom dans le Luxembourg germanique au 17e s.

 

JG

Josy

Zie Josi.

 

FD

Jots

cf. Jodts.

 

JG

Jots

zie Jodts.

 

FD

Jott-

-ard, -ay, -ier, -rand. V. WAD (Wad).

 

EV

Jott(h)ier

zie Gautier(s).

 

FD

Jottard

w. nam. Djotârd. NF attesté dès 1655 à Waha et Aye (Marche), cf. 1764 «Henry-George Jottar (orig. de Waillet)» BourgLiège; équivalent w. du nom Gottard (attesté en France, non en Belgique), d'un anthrop. germ. *gauta-hard, dont on a des formes latinisées Jautardus, Jotardus au 10° s. (Morlet, NP Gaule I, 105); cf. aussi Jouard.

 

JG

Jottard

zie Goddaer(t).

 

FD

Jottay

1633 «Jehenne Jottea» Montegnée, à côté de 1633 «Magriette délie Jote» Monte­gnée, 1780 «Mathieu Jottay dit Dor», 1782 «Arnold Jottay dit Dor» Montegnée, 1790 «Joseph Jottai» NPLouette; surnom: dimin. de w. djote 'chou, légume vert en général' (comp. Coolsaet) FEW 5, 90-91, non point 'petit chou' mais 'petit de la famille délie Jote' (comp. à Liège, au 14e s., les Pollereal, nom porté dans leur jeunesse par les membres de la famille Polain). - Comp. 1273-80 «Gillion le joutier» FriedenTournai, 1598 «Jaspar Gotti, drappier» = 1600 «Jaspar Gotty, drappier» = 1622 «Gaspar Gotty» BourgDinant, probabl. w. djotî  'cultivateur de choux; marchand de légumes' FEW 5, 90b.

 

JG

Jottay

W. dim. van Délie Jotte. Jotte: kool (groente). 1633 Jehenne Jottea; Magriette délie Jote, Montegnée(HERB-).

 

FD

Jottrand

Nom issu de Panthrop. germ. gauta-hramn > Gudrannus, Gotrandus [FD]; comp. Jottard.

 

JG

Jottrand

Patr. Rom. vorm van Germ. VN gud-hrabn 'god-raaf: Gotrandus (MORLET I).

 

FD

Jouan

1. V. Jean. — 2. V. WAD (Wan).

 

EV

Jouan

Jouant, Jouhan. Forme (non wallonne) de Jean, p.-ê. bretonne, jouan étant attesté aussi comme nom commun avec le sens de 'niais', cf. FEW 5 (v° Johannes).

 

JG

Jouan(t)

zie Jean.

 

FD

Jouandeau

Jouanneau: Patr. Dim. van VN Jean.

 

FD

Jouandeau

V. WAD (Wari).

 

EV

Jouanne

zie Jane.

 

FD

Jouannet

zie Jeannet.

 

FD

Jouard

-as, zie Jeha.

 

FD

Jouard

p.-ê. aussi Jouas. Selon Dauzat 346, anthrop. german. gaut-hard (avec effacement ancien du -(); cf. Jottard, de même origine.

 

JG

Jouare

V. WARD (Wari).

 

EV

Jouaux

-ay, zie Juwel.

 

FD

07:56 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.