05/10/2012

H-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Handwerker

BerN van een handwerker. 1516 Midi. Handwerker, Burghausen (BRECH.); 1631 Gabriel Hantwerkers, St.-P.-Leeuw-Aw. (AP).

 

FD

Handzel

zie Hansel.

 

FD

Hane, de

zie de Haan.

 

FD

Hanebeck

Ennebeck: 1. BN 'hanenbek'. 1298 te Hanebex, Bg. (VMW); 1358 Willem Hanebeck, Aardenburg (DF V). - 2. Zie Hannebicque.

 

FD

Haneborg

1. Spellingvar. van Hamborg: Hamburg. - 2.  Noorse FN naar PlN Hanaborg (PDB).

 

FD

Haneca(rd)

zie Hannecart.

 

FD

Hanecart

Hannecart, -ard, Haneca, Hanne-quart, cf. sous Hank-.

 

JG

Hanedoes

zie Andouche.

 

FD

Haneffe

1367 «Ameile de Haneffe le soiioir de planches» GuillLiège; nom d'origine: Ha­neffe (Lg).

 

JG

Haneffe

Anaf, Heneffe: PlN (LU). 1310 Tieri de Haneffe,Luik (SLLin).

 

FD

Hanefstingels

zie Hanfstengel.

 

FD

Hanegem, van

Vervorming van Van Andelgem, PlN in Desselgem (WV)? 1382 Michiele van Handelghem, Desselgem; 1391-93 Ghiselin van (H)andelghem, Ktr. (DEBR. 1970). Of PlN Hanhnheim(RP)?

 

FD

Hanegraaf(f)

-graef(f), Annegrave, Ha(e)negreefs, -grifs, Hamegreefs, Hennegra(e)ve: BerN van de opzichter van hanen en ander pluimvee. Vgl. pluimgraaf: bediende die vogels verzorgt. 1360

Peter Haengreve, 1367 Petrus Hanegreve, Diest (CLAES1986); 1377 Wouter Anegrave, Ip. (BEELE).

 

FD

Haneke

zie Hanck, Hannick.

 

FD

Haneke

zie Hanquet.

 

FD

Hanekroot

Mnl. hanencraet: hanengekraai, dageraad. D. Hahne(n)kratt: BN voor een vroege opstaander (BRECH.). 1281 Michael Hanecraet, Ip. (BEELE); 1436 Gillis Hanekraet, Ronse

(LENOIR).

 

FD

Hänel

Hanel, zie Haendel.

 

FD

Haneman

zie Hannemans.

 

FD

Hanen,

zie Haanen.

 

FD

Haneron

Patr. Vleivorm van VN Johannes. 1396 Andrieu Haneron, Dk. (TdT). Vgl. Henneron.

 

FD

Hanes

Hannes, Hannesse, cf. Han-.

 

JG

Hanesse

-euse, zie Hanne.

 

FD

Hanet

Hanicq, Hanin, Hanizet, etc., cf. Han-.

 

JG

Hanet

zie Hannet.

 

FD

Haneveer

-veir, zie Hannevart.

 

FD

Hanf(f)

D. BerBN van de hennepteler, -boer. Vgl. D. Hanfbauer.

 

FD

Hanfstengel

Hanefstingels, Haeneefstingels: D. BN: hennepstengel, voor een opgeschoten kerel. 1415 Renz Hanfstengel, Esslingen (DN).

 

FD

Hangx

V. HAD (Hank).

 

EV

Hangx

zie Hanck.

 

FD

Hani

Zie Hannier.

 

FD

Haniche

Patr. Afl. van VN Johannes.

 

FD

Hanicka

zie Hannecart.

 

FD

Hanicot(te)

zie Hancotte.

 

FD

Hanicq

-ique, zie Hannick.

 

FD

Haniet

-ey, Honlet, Hanolet: Patr. Dim. van VN Johannes. 1296 Johannes dictus Haneles, Heure-le-Romain (AVB).

 

FD

Haniet

zie Hanniet.

 

FD

Hanika

zie Hannecart.

 

FD

Haniken(ne)

zie Hanniken.

 

FD

Hanin

Henin, Hén(a)in, Henein, Hennin(g), -inck(x), -ings(en), Hannin(ck): Patr. Vleivorm van HN Johannes. 1326 Hanin de Cupre = Jan de Cupre; 1375 Hannin = 1376 Jan van Bachten, Ip. (BEELE); 1381 van Janne Joncoerut = 1387 Hennijn Yonckort, Tn. (ROEL. 1951,14); 1332 Johanne Hennins = 1334 Johanne Hannijns, Tn. (C. BAERT).

 

FD

Hanisch

Patr. Oostd. vleivorm van VN Johann.

 

FD

Haniset

-izet, -ozet, -uset, Han(n)os(s)et, Hannuzet, Henuset, -uzet, Hunuzet, Enuset, Hanset(s), Hancet, Hanse, Hanse(z), Hanzé, Inzé, Inze, Aniset, -izet, -uset, An(n)uzet: Patr. W. vleivormen van VN Johannes. 1330 Hanozet de Criscengnees, Luik (SLLIII); 1358 Johan Hanosey; 1388 Hanozet de Crisnée; Johan Hanozet de Moxhe, Luik (BODY); 1396 Hanses, li ouvriers de broudure, Bergen (PIERARD); 1565 Johan Hanson dit Hanchet, Villers-l'Evêque (HERE.).

 

FD

Hanjoul

Hanjool, zie Hanoulle.

 

FD

Hank-

Hanck-, Hanq-. Thème formé de Han-+ suffixe d'origine germ. -ik.

  Sans suffixe : Hancke, Hancq, Hancre (par ypercorrectisme).  1289 «Nicholes Hanke» DettesYpres, 1479-80 «Hanke le Coke» Terre -Jauche.

  Dérivés:  Hanear,   Hankar,   Hankard, Hankart, Haneca, Hannecart, Hannequart, Flanquait; Hanckaert, Hanquaert (formes flamandes).  1279-81   «Hanekars Grignars» ComptesMons,   1350 «Hankar de Crehen» Crehen, 1356-58 «Colars Hanekars» Polypt-Ath, 1358 «Johan dit Hanekart le bolengier» CartValBenoît,   1430  «Baulduin  Hanear» Leers-et-Fosteau,   1553  «Magdelaine Han­ekart» BourgNamur, 1561 «Jehan le Hancard» DénFlorenville, 1602-3 «Nicolas Hancquart», «Henrart Haneckart» TerriersNamur,  1616 «Jean Hanecart», 1623 «Bartholomé Hanne­cart» DénChimay, 1676 «Jacques Hannecart» RuageAth. - Hanquet.  1664 «Jeanne Han-quet» BourgNamur. - Hannequin, Hanquin. 1254 «Hannekin de  Scotes»  DettesYpres,

1257   «Hanekin de Nivelle» BaillNivelles,

1258  «Hanekin d'Uble» CartValDieu, 1264 «Hankinus»  Lixhe,   1272   «Hannekin  de Sancta Maria» PolyptVillers, 1276 «Nicholon Hanekin», 1281 «Hanekin Plotkin fil Jehan»,

1291 «Willekin, Callekin et Hannekin, orphe-ne enfans maistre Wautier» DettesYpres, 1348 «Hankinus filius Johannis Hanot», 1351 «Hannekin Hanekoie» FiefsLiège, 1358-59 «Hanekins fiuls Jehan Vivekin», 1417 «Hane­kin Fournier» PolyptAth, 1444 «le grand Hannequin», «Hannequin le naiveur» Aides-Namur, 1465-66 «Hannekin et Gillekin le Poertre» TailleHoves, 1474 «Johannes dictus Hannequin Dodenge» PrincipLiège, 1525 «Jehan Hanekin» Gimnée, 1565 «Jehan Han­quin» BourgNamur. - Hanquinaux, Hanqui-niaux (avec suffixe double -in-eau). - Han-quinet (avec suffixe double -in-et). 1352 «Hannekinet fil Hannoton» FiefsLiège, «Han-nekinet Malcortois de Frangnees» CartVal­Benoît, 1358 «Hanekines» Fumai, 14e s. «Hanckinet a Somalie le corbesier» CensHuy. - Hanquinot (avec suffixe double -in-ot). -Hancotte (avec suffixe -otte). 1317 «Johannes dictus Hanekote» Fize-Fontaine, 1345 «Jo­hannes dictus Hanicote filius quondam Hanicar» AnthrLiège, 1611 «Martin Hancotte» BourgNamur.

» Avec adaptation w. du suffixe flam. -ken: Haniken, Hanikenne, Hankenne.

 

JG

Hankar(d)

-art, zie Hannecart.

 

FD

Hankard

V. HAD (Hank).

 

EV

Hanke

zie Hanck.

 

FD

Hankenne

-kin(s), zie Hanniken.

 

FD

Hankin(s)

Annequin, Hanquin(et), Henquin(et), -ez, -iaux, Hanquin(i)aux, Anquinaux, -et: Patr. 1i. Hannekin, dim. van VN Johannes; Rom. dim. op -et, -el/(i)au(x). 136 e. Hankin Voet; 1277 Hannekin Conin; 1386 Hannequin Meschien.Ip.

(BEELE); 1244 Johanne Hanikiel, Dk. (SMT I); 1398 Jan Hannequin, Joes Hannekin, Wingene (DEBR. 1970). Zie ook Hennekens. - 2. Hannekin = Annekin/Arnekin, dim. van Arnoud of Arnolf. 1253 Arnulphi dicti Annekin, Z (OHZ 11,663).

 

FD

Hanklin

Hancotte, Hancq.V. HAD (Hank).

 

EV

Hanl

zie Haendel.

 

FD

Hanlet

cf. Han-.

 

JG

Hanlon

Patr. Hannelon, vleivorm van Johannes.

 

FD

Hann-

cf. Han-.

 

JG

Hann-

-es(se), -et(on), -euse, -ick, -icq, -iet, -iken, -on, -oset, -ot(te),

-otiau,   -oulle,   -ozet.   V.   HAD   (Han).                                           

 

EV

Hannaert(s)

Han(n)ard, Han(n)art(e), Han(n)a, Annaert(s),Anna(a)rt,Anard, Hennaerd, -aert,-ard, -art, Hénard, Honna(e)rt, Honna(rt), Hoonaert: Patr. Afl. van VN Johannes. 1300 Jan Hannaerts, Tv. (BERDEN); 1340 Johannis dicti Hannart, Tn. (ROEL. 1951,13).

 

FD

Hannay

Hon(n)ay, Honai: Patr. LU W. vorm van Hanel, Haneau, dim. van VN Johannes.

 

FD

Hanne

Han(n), Hannes(se), Hanesse, Hannise, Han(n)us, Hanus(s)e, Anus, Han(n)euse, Aneuse, Hanause, Han(n)uise, Hanusz, Hennés, Hennus, Henusse, Hans, Hanse(n), Hance, Hans(s)enne, Hensenne, Ansenne(s), Hans(s)en(s), Hensen(s), Ans(s)ens, Ansen, Hanze(n), Hensje), Hen(n)issen, Hen(n)euse, Hens(s)en, Henze, Henzen(ne), Hins(en), Hinssen(s): Patr. Korte vormen en allerlei var. en afl. van Han(s), Hannes, Johannes. 1268 Hanne Cnape; 1375 Jan Hannenzone, Ip. (BEELE); 1423 Hantz van Nuwenborch = 1425 Jan van Nuwenborch; 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx, Ht. (ROEL. 1951,14); 1478 Johannes Hansen; 1455 Hennen Hencens, Ht. (A.GHIJSEN); 1369 Jehan Haneuse, Dk. (TdT); 1415 Jehan Hanouse, 1438 Jehan Hansse, Dk. (TTT).

 

FD

Hannebau

-bou(w), -bauer, Hennebaut, -baux, -bo(is), -bot, -bel(le), -bil, Henbaut, Hinnebaut, -bo, Hun(e)belle, Humbel, Hendboeg: Patr. Germ. VN han-bald 'haan-moedig': Hanubaldus (MORLET I). Hennebel(le) is hypercorrect (vgl. Fr. beau/belle). 1244 Johanne Hanebaut, Dk. (SMTI); 1300 Hanebouts werf, Schoondijke (DF V); 1347 Henric Hane(n)bout = 1366 H. Hannebout, Meldert(C.BAERT).

 

FD

Hannebi(c)que

-bic, Hanbick, -bi(c)que, Hambique, Hanebeck, Hennebi(c)q(ue), Hen(n)bicq, Annebicque, Ambi(c)que, Ambicq, Aembeeck, Ennebeck: Patr. Vleivorm van Germ. VN Hanebert of Haneboud. 1360 Will. Annebic, Niepkerke (RPN); 1396 Jan Hannebicke, Velaines (DE B.); 1483 Agniès Hennebique, Dk. (TTT). Zie ook Hanebeck.

 

FD

Hannecart

-card, -kaert, Hanecard, -cart, de Hannecard, Hannicart, Haenecaert, Han(ne)quart, Hankar(d), -art, Hancart, Hanchar(d), -art, Annicaert, Anckaert(s), -aer, -aar, Ankaer(t), Ancard, -art, -aer, Anecaert, Encart, Enkart, Hani(c)ka, Han(n)eca, Aneca, Anyca, Anica, Anca: Patr. 1. Afl. op -ik-ard van VN Johannes. 1165 Gotsuinus Hanchars, Dk. (SMT I); 1340 Johannis dicti Hankart de Noddereyns, Tn. (ROEL. 1951,19); 1345 Hanicardus dictus Hanicotte filius quondam Hanicar pistoris, Luik (VINCENT 1952); 1428 Jaquemart Hanneka, H (CCHt); 156 e. Betrice Ankaerts, Wervik (med.); 1703 J. B. Aneca, Blankenberge (PARM.). - 2. Soms < Hendrik. 1340 Henricus dictus Barie = Hankart Barien, Tn. (C.BAERT).

 

FD

Hannecart

 V. HAD (Hank).

 

EV

Hannecke

zie Hannick.

 

FD

Hannedouche

zie Andouche.

 

FD

Hanneman(s)

Henneman(s), Anneman(s), Han(n)emann: 1. Patr. Afl. van VN Johannes. 1271 Johannis de Speelhove = 1282 Hannemanno dicto de Speelhove, At.; 1248 Johannes clericus = 1281 Hanneman clericus, Temse (V. LOON 75); 146 e. Jan filius Hannemans, Opwijk (LIND. 1964,19); 1300 Alet Annemans, Tv. (BERDEN). - 2. Zie Anneman(s).

 

FD

Hannen

Hennen: Patr. Vleivorm van VN Johannes. Ook gen. van Hanne. Zie Hennen. 1375 Hannin van Bachten = 1376 Jan van Bachten, Ip. (BEELE); 1455 Hennen Hencens, Ht. (A.GHIJSEN).

 

FD

Hannep(a)in

Patr. W. vleivorm van VN Johannes. 1254 Johannes dictus Heinepins, Dalhem (CVD); 1293 Jean Hanepins de Jupille (ISP).

 

FD

Hannepin

-ain. 1280 «Stassinus Hannepinus et Godinus» PolyptLiège, 1289 «Hanepin» CensNamur, 1294 «Jehans Hanepins» Cens­Namur; probabl. double dérivé en -ep-in (suf­fixe assez rare) du thème anthropon. Han-. — Cf. aussi, avec suff. -oie, 1348 «Johan Hane-poie de Verlaine» = 1363 «Johans dit Hane-poie de Verlaine» GuillLiège.

 

JG

Hannequart

zie Hannecart.

 

FD

Hannequin

zie Hanniken.

 

FD

Hannes(se)

zie Hanne.

 

FD

Hanneton

Hanto(o)n, Hen(ne)ton: Patr. Vleivorm van VN Johannes. 1330 Johans Hanetonsjuprelle (HERB.); 1520 Jean Hanneton, Bergen (CSWLïï); 1530 Nicasius Hanton, Oud. (MULIV).

 

FD

Hanneuse

zie Hanne.

 

FD

Hannevart

Haneveer, -veir, Hen(n)ebaert, Henvard: Patr. Germ. VN haim-frid 'heem-omheining': 1041 Henfridus; 12e e. Heinfrithus (GN). 1296 Andries Henvert, PdC (BOUGARD); 1452

Henewart de Floyne (HERB.).

 

FD

Hannicart

zie Hannecart.

 

FD

Hannick

-icq, Hanicq, Hanique, Haneke, Hannecke, Annick, Anique, Annycke, Unique: Patr. Afl. van Han, VN Johannes. ± 1300 Jehans Hanike, PdC (BOUGARD); 1244 Engerrans Hanicus; 1317 Sainte Hanike, Atrecht (NCJ).

 

FD

Hannier

Honnier, Hony, Hani, He(i)ni, He(in)ny: Patr. Rom. vorm van Germ. VN han-hari 'haan-leger'. ±1300 Haniers, PdC (BOUGARD).

 

FD

Hanniken

Haniken(ne), Hankenne, Han(ne)quin, Hannin(ck), zie Hanin.

 

FD

Hannise

zie Hanne.

 

FD

Hanno(t)

Hano(t), Han(n)ot(t)e, Anno(t), Annoot(e), Anote.Annothe, Annothé, Hannotel, Han(n)otiau(x), -teau(x), -tieau, taux, Annotiau, Hanotin: Patr. Vleivormen van VN Johannes. 1298 Hanotiaus Josiaus, Fretin (CSWI); 1280 Hannoet de Beke=Johannes de Beke = 1306 Hannot de Beka; 1307 Hannos li Deckere = 1326 Annoet de Tegheldeckere; 1396 Jan Hannoot = 1397 Jan Annoot, Ip. (BEELE); 1330 Johan Hanoteas, Fize (SLL III); 1348 Johan fils de Hanoteau de Fyez, Luik(BODY).

 

FD

Hannocq

zie Hanoque.

 

FD

Hannois

-oir, zie Hanoy.

 

FD

Hannosette

Metr. Vrl. vorm van Hanoset.

 

FD

Hannotier

zie Hanotier.

 

FD

Hannou(i)lle

zie Hanoulle.

 

FD

Hannover

PlN (NS).

 

FD

Hannoy

Nom d'origine: Hannoy, composé topon. en -etum, ainsi Hannoy à Courcelles et Le Hanois à Fontaine-!'Évêque (Ht); v. aussi Duhannoy.

 

JG

Hannoy

zie Hanoy.

 

FD

Hannoyer

zie Hennuyer.

 

FD

Hannuis

Hannus, zie Hanne.

 

FD

Hannuzet

zie Haniset.

 

FD

Hano(t)

zie Hannot.

 

FD

Hanocq

zie Hanoque.

 

FD

Hanoff

zie Hannoff.

 

FD

Hanolet

zie Hanlet.

 

FD

Hanon

Hanot, Hanoset, cf. Han-.

 

JG

Hanon

zie Hannon.

 

FD

Hanoque

Han(n)ocq, Heno(c)que, Hen(n)ocq, Henoch, Annocque, -ué, Anoque, Anocq: Patr. Vleivorm van VN Johannes. ± 1300 Jehane Hanoke, PdC (BOUGARD); 1322 Anniès Hanoke; 1384 Jehan Hanoque, Dk. (TdT); 1398 Heinric Hannoke, Spiere (DEBR. 1970).

 

FD

Hanos(s)et

zie Haniset.

 

FD

Hanotaux

-(i)eau, -iau(x), -eaux, zie Hannot.

 

FD

Hanotier

-ière, Hannotier: Patr. Afl. van VN Johannes.

 

FD

Hanotin

Hanotte, zie Hannot.

 

FD

Hanoulle

Hanoul(d), Anoul, Han(n)ou(i)lle, Henouille, Hagnoul, Hainol, Hanjoul, Hanjool, Hignoul(e), Xhignoulle, Hinoul, Ignoul: Patr. W. vleivorm op -ouïe van Johannes. 1325 Johan dit Hannoule, Luik (RENARD 237); 1334 Hanoule de Visei (HERB.); 1340 lohannis dicti Hannoel, Tn. (ROEL. 1951,13); 1587 Waelraef Ignoels, Bs. (HB 23l).

 

FD

Hanoy

Hannoy, -ois, -oir, Annoye: Patr. Vleivormen

van VN Johannes.

 

FD

Hanozet

zie Haniset.

 

FD

Hanozin

Patr. W. vleivorm van VN Johannes.

 

FD

Hanq-

cf. Hank-.

 

JG

Hanqu-

-art, -et, -in(i)aux, -in(et).   V. HAD (Hank).                           

 

EV

Hanquart

zie Hannecart.

 

FD

Hanquet

-uez, Henquet, -uez, Henket, Hancké, Anquet, -uez: Patr. Dim. van Hanke < Johannes. 1297 Margherite Hanokede, Dk. (TdT).

 

FD

Hanquier

-iez: Patr. Rom. vorm van de Germ. VN ans-ger 'ans (godheid)-speer': Anscarius, Hanscherius (MORLET I). Vgl.Anquetil < ans-ketil. 1271 Gobert Anskier, St-Q. (MORLET). Of <

Hauquier (eveneens in L) met epenthetische n.

 

FD

Hanquin(et)

-uin(i)aux, zie Hanniken.

 

FD

Hanraets

Haanraats, -aads, Haenraets, Ha(h)nraths, Henraat, Hanratty, Hanre(z), Hanré: 1. Patr. Germ. VN han-rêd 'haan-raad': 922 Henradus, Stavelot (MORLET I). - 2. Maar een Heerlens geslacht Haanraads is afkomstig van Haanrade in Kerkrade (NL) (CROTT1979).

 

FD

Hanre(z)

Hanré: 1. PlN Hanret (N). 1444 Stassart de Hanret, Namen (J.G.). - 2. Zie Hanraets.

 

FD

Hanrez

1. V. HAD  (Han). — 2. Proven. Hanret (Loc).                      

 

EV

Hanrez

1444 «Stassart de Hanret» AidesNa-mur, 1497 «Guillaume de Hanresch» Bourg­Namur; nom d'origine: Hanret (Nr). Secon­dairement, aphérèse de (Je)han-er-et, cf. 1347 «Gossien Hanneriaul» Nivelles.

 

JG

Hanrij(s)

zie Henri.

 

FD

Hanrion

-ot, zie Henrion, -ot.

 

FD

Hans

zie Hanne.

 

FD

Hans-

Cet élément a double origine:

1° le germ. Hans, Jean, dans Hance, Hans, Hanse, Hanze. 1444 «Hanse le mareschal» AidesNamur, 1479-80 «Hanse palfernir», 1481-82 «Jacob filz dudit Hanse» Terre-Jauche, 1540 «Jehan Soupart dit Hans» Estinnes-au-Val, 1552 «Clarisse Hanche» SubsidesNamur. - D'où des dérivés comme: Hansen, Hansenne. 1493 « Andry Hansenne » Vogenée, 1501 «Fiera de Hansenne» Mar-chienne-au-Pont. - Hansens. Hanskens. -Hansquine. 1637 «Guilleaume Hanskinnc» Nandrin. - Hanssen, Haussons. 2° une formation romane sur Han-, où -s- (en picard, ou graphie picarde -ch) est la première partie du suffixe double -eç-ard, -eç-on, -eç-otte, etc.: Hansart, Hanchar, Hanchard, -art. 1330 «Hanechars de Logne», 1479-80 «Waty le Hansar», 1491-92 «(Waty le) Han-sar» TerreJauche. - Hanciau, Hanciaux, Han-say. 1362 «Willeame Hannecheaz» Alleur; sans doute aussi Hanse) [ou bien var., avec h-graphique, de Ancel, Anselme], dérivé: Hanselin. 1505 «la veuve Jehan Hansellin» BourgNamur. - Hanse, Hanset, Hansez, Hanzé, Hanche. 1395-96 «Hanse l'ouvrier de broudure» ComptesMons, 1565 «Johan Han-non dit Hanchet» Villers-l'Évêque; au Pays de Hervé, il faut penser aussi, le suffixe étant rare avec des NP, au l.d. hanse d'Olne, cf. 14.7.1766 «la dlle veuve Toussaint Hancé re­présente (...) que feu le sr son marit aurait conjoinctement avec elle vendu au sr Henry Mathieu Hancé une grange et stelée [w. stèlêye, f., gerbier] située aud. Hancé» C. J. Olne [JL, NFw2]. - Hanchir, Hanzir (avec suffixe -ier(e)). - Hancisse, Hansis (avec suf­fixe -isse). Hanson, sans doute aussi Hant-son. 1352 «Hanes dit Hanechons» Ougrée, 1545 «feu Hanchon Danneal pexheur» GuillLiège, 1564 «Toussaint fil Henry Han­chon» CoutStavelot, 1577 «Matthy Hanson» CoutStavelot, 1602-3 «Jacques Hanson» TerriersNamur, 1629 «Gabriel Hanson» émigré en Suède. - Hansotte. 1511 «Han-chotte le Serian» CoutStavelot, 1540 «Han-zotte de Barsy» CartCiney, 1561 «Pierre le Hensotte» DénFIorenville, 1602-3 «Jean Han­sotte» TerriersNamur, 1686 «Jean Hanchotte» BourgNamur, 1688 «Renier Hans(c)otte [= f ?]» Purnode. - Hansoul, w. liég. Hansoûle, Hansnulle. 1459 «Amelius Hanchoul» Ke-mexhe, 1496 «Hansoul de Londos» CoutSta-

velot, 1518 «Hansoulle Le Blan Taillan», 1527 «Jehan Hansoulle» BourgNamur, 1602-3 «ung manovrier nommé Hansoulle» Ter­riersNamur. - Hansroul (avec suffixe double -er-oul).

 

JG

Hans-

-et, -ez, -kcns, -on, -otté, -oui,-sens. 1. V. HAD (Hanz). — 2.       

V. Hans(e).                                      

 

EV

Hans(e)

Hansen(ne),   Hansen(s),  1. V. HAD (Hanz). — 2. N. de       

bapt.   d'orig.    biblique.    (Jo)han(ne)s, ,Jean". N° 106.                       

 

EV

Hans(e)bout

Patr. Ans(e)boud, Germ. VN ans-bald 'godheid-moedig': 1107 Ansboldus, Cent; 12e e. Ansbout, Moorsel (GN).

 

FD

Hansaerts

Hansa(rt), Henissart: Patr. Afl. van HN Johannes.

 

FD

Hansay

zie Hanciau(x).

 

FD

Hänsch

Hansch(mann), Häntsch, Hantsche, Hansc(h)ut(t)er, de, zie de Hantsetters.

 

FD

Hanscoote

Hanscotte, zie de Hantsetters.

 

FD

Hanse

zie Hanne, Hanset.

 

FD

Hanse

zie Hanset.

 

FD

Hanseel

zie Ancel.

 

FD

Hanseeuw

zie Hanciau(x).

 

FD

Hansel

Hensel(s), Handzel: 1. Patr. D. Hansel, dim. van Hans. - 2. Zie ook Ancel; Hanselaere, van; Hanselaer, -aar: PlN Hanselaar in

Lokeren (OV). 1295 Elysabeth de Hamselar, Lokeren; 1398 Jan van Hanselaer, Oostakker (GYSS. 1971).

 

FD

Hanselin

zie Ancelet, Hainzelin.

 

FD

Hanselman(n)

Patr. D. vleivorm van Hans.

 

FD

Hansenne

Hansen(s), zie Hanne.

 

FD

Hanset(s)

-ez, -é, zie Haniset.

 

FD

Hanseval

cf. Xhenceval, Xhenseval.

 

JG

Hanseval

Hanzeval: PlN Xhenseval in Ouffet (LU).

 

FD

Hansewijck, van

zie van Hanswyk.

 

FD

Hansion

zie Ancien.

 

FD

Hansirs

zie Hanchir.

 

FD

Hansis

zie Hancisse.

 

FD

Hanskens

Hansquine: Patr. Dim. van VN Hans, Johannes. i6e e. Johanna Hanskins, Waas (VAN G.IV,563).

 

FD

Hansma

Hansman(n), Ansman: Patr. Afl. van VN Hans. 1560 Ansman, A (LIND. 1964,20).

 

FD

Hansoel

Spellingvar. van Hansoul.

 

FD

Hansoi

zie Hansotte.

 

FD

Hanson

Hansson, Hantson, Anisson, Unissons, An(t)son, Henson: Patr. Hanesson, Rom. vleivorm op -eçon van Johannes. 1352 Hanes dit Hanechons, Ougrée (HERB.).

 

FD

Hansotte

Ansotte, Hanuzot, Henchoz, Hansoul(le), -soel, Hansol, Hensotte, Hensoul: Patr. Rom. vleivormen met stapelsuffîx -eçot, -eçoul, -eçoi van VN Johannes. 1318 Hansoy, Villers-le-Peuplier; 1459 Amelius Hanchoul, Kemexhe (HERB.); 1527 Jehan Hansoulle, Namen (RBN).

 

FD

Hansoul(le)

zie Ansoult, Hansotte.

 

FD

Hansquine

zie Hanskens.

 

FD

Hansroul

zie Anseroul.

 

FD

Hansseeuw

zie Ancel, Hanciau(x).

 

FD

Hanssen(s)

Hanssenne, zie Hanne.

 

FD

Hanstater

Patr. < Noors Hansdatter, Johannesdatter: dochter van Johannes. Vgl. Deens Hansdotter, D. Hanstochter.

 

FD

Hanswy(c)k, (van)

-wij(c)k, van Hansewijck, -wyck: PlN Hanswijk in Mechelen (A). 1296 Johannes dictus de Hansewiic, Mech. (OARI); 1369 Jan van Hansewijc, Mech. (V.ING.).

 

FD

Hant-

-on, -sen, -z. V. HAD (Hand  et Hanz).                                          

 

EV

Hantekees

Vervorming van Hautekees.

 

FD

Hanto(o)n

zie Hanneton, Antonius.

 

FD

Hanton

cf. Han(n)eton, v° Han-.

 

JG

Hantout

zie Andouche.

 

FD

Hantsaeme, van

zie van Handsaeme.

 

FD

Häntsch

Hantsche, Hantschmann, zie Hänsch.

 

FD

Hantschmann

Patr. D. vleivorm van Johann. 1448 Hans Hanschmann, Gorlitz (BRECH.).

 

FD

Hantschoot(t)e

zie de Hantsetters.

 

FD

Hantsetters, de

de Handsetters, Handschutter, de Handsc(h)utter, (de) Han(d)tschutter, de Hansc(h)ut(t)er, Deanscutter, Dan(t)schotter, Danschutter, Dhantschotter, D'Handschotter, D'Hants(c)hotter, Dandschotter, Damschotter, Handschoote, Hantschoot(t)e, Handtchootte, Hanscoote, Hanscotte, Anscutter: BerN van de hant(scoe)zutter:handschoennaaier, handschoenmaker. 1227 Weitin de Rekenghem qui dicitur Hantsottera, Cent (GN); 1321 a Bartholomeo Pellifice = 1322 a Bartholomeo Hansittere, Tn.; 1357 a Francone de Hantsuttere, Oplinter (C.BAERT); 1417 Johanne Handzi tiers, Mech. (HB 689); 1457 Willem de Handschutter, Berlaar-Mech. (GPM).

 

FD

Hantson

cf. Hanson?

 

JG

Hantson

zie Hanson.

 

FD

Hantz(en)

Patr. D. vleivorm van VN Hans.

 

FD

Hanu(i)se

Hanus(se), zie Hanne.

 

FD

Hanuise

Hanus, cf. sous Han-.

 

JG

Hanus

1. V. Hans(e). — 2. V. HAD  

 

EV

Hanuset

-uzet, zie Haniset.

 

FD

Hanut

Nom d'origine: Hannut (Lg).

 

JG

Hanut

zie Hannut.

 

FD

Hanuzot

zie Hansotte.

 

FD

Hanvard

V. HAD (Han).

 

EV

Hanvermat, van

zie (van) Havermaet.

 

FD

Hanze

cf. Hanse, v° Hans-.

 

JG

Hanze

V. HAD (Hanz).

 

EV

Hanzé

cf. Hanse, Hanset, v° Hans-.

 

JG

Hanzé

zie Haniset.

 

FD

Hanze(n)

zie Hanne.

 

FD

Hanzeval

zie Hanseval.

 

FD

Hanzir

zie Hanchir.

 

FD

Haon(d)

Haot: Patr. Rom. verbogen vorm en dim. (-ot) van Germ. VN Hado (MORLETI). Vgl. Haous, Hatton.

 

FD

Haond

V. HAD (Ha).

 

EV

Haot

cf. Maillot.

 

JG

Haoud

Var. van Haous? Algerijnse naam (PDB)?

 

FD

Haous

Patr. Rom. vorm van Germ. VN hath-wulf 'strijd-wolf: Hadulf(us) (MORLET I). 1343 Pierre Haudoul, Chauny (MORLET).

 

FD

Hap

Happe, Haep, Haps, Hepp(e), Hep(t)s: 1. Mnl. happe: (hak)bijl. BerBN van de houthakker. 1270 Johannes Happe; 1294 Baude Haep = 1296 Boid Hap; 1296 Crestiene Haps, Kales (GYSS. 1963); 1307 Clais Happe; 1395 Maye Haps, Ip. (BEELE). Vgl. Happaert, D. Beil, Hackebeil. - z. Patr. Bakervorm van de Germ. VN Herbrecht of Hebbrecht. 1289 Adelisen Weitiin Heps wedewe, Bg. (CG). - Lit.: F. SMULDERS.Hflp-Herfrafe. Br.L. 1955,83.

 

FD

Hap

Happe. 1294 « Baude Haep (Hap, Happe)» OnomCalais, 1462 «Watier Happe» Ypres, 1583 «Mathis Happe» BourgNamur, 1626 «Jan Hape» émigré en Suède, 1693 «Nicolas Happe » Liège ; surnom (de forgeron?) : anc. fr. happe 'crampon, crochet' FEW 4, 38 Ib, ou anc. pic. happe, w. liég. hèpe 'hache' FEW 16, 144b. - Hap peut aussi être un hypocor. germ., Happo < hadu-berht; Happe, plutôt un NL, cf. Ferme de Happe, à Leignon (Nr).

 

JG

Hap(pe)

Haps. V. HAD (Ha).

 

EV

Hapart

Happart, w. Hapâr. 12e s. «Hubertus Hapart» NécrArras, 1181-89 «Jofridi Hapart» St-Hubert, 1271 «Watiers Happars» Dettes-Ypres, 1279-80 «Jehans Hapars» RegTournai, 1289 «Warnechons li fis Hapart», 1294 «Jehans Hapars d'Antée», «Happars de le Hossire» CensNamur, 14e s. «Hapar de Bois» Liège, 1593 «Mathy Happarte» Thys, 1602-3 «Jacques Happart» TerriersNamur; surnom de gourmand: moy. fr. happard 'celui qui happe, qui saisit' FEW 4, 382a, comp. 1295-1302 «Jehans Hape tourte» ImpôtArtois; aussi autres sens possibles, par ex. à partir de w. liég. hapâ, (Malm.) hapâr 'volet de pigeon­nier', ou d'anc. fr. happart 'crochet à pendre' ibid., d'où 'lieu des exécutions capitales' (ainsi à Nivelles). Cf. aussi Happaerts.

 

JG

Haperen, van;

van Haeperen van Aperen, van Apers: PlN Hapert (NB). 1173 Gela de Hapert (LNT); 1340 Johannes de Apert, Tnh. (VERB. 102). De overgang naar Van Haperen is in 1700-50 gebeurd in de streek Breda, Prinsenhage, Etten-Leur. De FN werd Van Apers in Schoten (A) (tned. T. van Aperen, Merksem).

 

FD

Hapers

Haepers. Nom d'origine: Hapert (Noord-Brabant) ou bien graphie hypercor-recte pour Apers [FD].

 

JG

Hapers

Haepers: 1. PlN Hapert (NB). Hapers=Van Hapert (VS1985,429). Zie Van Haperen. -2. Ha(e)pers kan hypercorrect zijn voor Apers. 1344 Joesse Hapere, Cent (RSGII); 1392 Wouter Haper,Aw.(ANP).

 

FD

Hapet

Happé, Happée: Dim. van Ofr. hape: haak. BerBN. EenHollands-joodsefamilieHartogliet medio 2oe e. haar FN wijzigen in Happée (Bs.) (med. P. De Zuttere, Bs.).

 

FD

Hapiot

Dérivé de Hap(pe), cf. pic. hapiète et moy. fr. hachot FEW 16, 145b; comp. aussi 1599 «L. Flament dit Happiette caipentier» Mons (BTD 16, 250) et 1426 «Jehan Hapil-lon» TailleSoignies.

 

JG

Hapleteer, van

PlN Appelterre (OV).

 

FD

Happaert(s)

-aer(s), -ard, Hap(p)art,Appaerts,Appart, Apard, Happers, Appers: Afl. van Mnl., Opic., Ow. happe: hakbijl. BerN van wie de bijl hanteert, wellicht een houthakker. Vgl. Hap(pe). 1243 Egidii Happart, H (SMTI); 1385 Johannes Happart, Tg. (TYTGAT); 1469 Johannis dicti Happaert, Bs. (OSTYN). Happaers = Happers (CLAES1985,529).

 

FD

Happaerts

1603 «Remy Happarts (orig. de Maastricht)» BourgLiège; var. de Hap(p)art

avec -s de génitif germ., cf. 1381 «Happaert» Haï.

 

JG

Happart

cf. Hapart.

 

JG

Happe

cf. Hap. Haqu-, cf. Hak-.

 

JG

Happe

Haps, zie Hap.

 

FD

Happé

Happée, zie Hapet.

 

FD

Happel

zie Appel.

 

FD

Happers

zie Happaerts.

 

FD

Haq(ue)

zie Hack(e).

 

FD

Haqu-

-enne, -in. V. HAD  (Ha et Hak).

 

EV

Haquart

cf. Hanquart, v° Hank-.

 

JG

Haquenne

zie Hacken(s).

 

FD

Haquet(te)

zie Hacket.

 

FD

Haquin

zie Hacquin.

 

FD

Haquir

zie Hackier.

 

FD

Harang

1. Proven. Hareng (Dép..Herstal). — 2. V. HARD (Har).

 

EV

Harang

-ant, Harent, Harran(g), Dehareng, Hereng, Herent, Hérant, Herreng, Herren(t): Grafieën voor Fr. hareng, Ofr. harenc: haring. BerBN voor een haringvisser of-verkoper. Of huisnaam. 1281 Gerardus Harant, Avelgem (HAES.); 1313 Guillaume Harenc, huilier (MICH. 1951); 1305 Jehans Herens = 1321 Jehan Harinc, Ktr. (DEBR. 1971). Zie ook Harinck.

 

FD

Harbant

Patr. Germ. VN Harebannus of Hardobannus (MORLETI), wellicht gereduceerd < Herbrand, Harbrand.

 

FD

Harbert

Harbers, zie Herbrecht.

 

FD

Harbig

zie Herwig.

 

FD

Harbion

zie Herbillon.

 

FD

Harbon(nier)

W. hypercorrect voor Charbon(nier).

 

FD

Harboord

-rt, zie Eerebout.

 

FD

Harbrecht

zie Herbrecht.

 

FD

Harbrink

Harperink: Patr. Afl. van Harbrecht.

 

FD

Harchies

Harchy, Deharchies: PlN Harchies (H). 1623 Marten Harchy, Tn.-Aw. (AP).

 

FD

Harchies

Harchy. 1258 «Jehan de Harc(h)ies» ChartesHainaut; nom d'origine: Harchies (Ht).

 

JG

Harchies

Proven. Loc.  Synon. :Harchy.

 

EV

Harchouts

1.    Proven.   Harkhout,,,Bois défriché". N° 238. — 2. V.HARD (Hark).

 

EV

Harck

Harcq. 1. Proven. Arc (Ainières)  (Loc.).    2.  V. HARD (Hark).

 

EV

Harck(e), van

Harck, Harcq, zie van Herk.

 

FD

Harckman(s)

zie Herckman(s).

 

FD

Harcourt

D'Harcour(t), Darcourt: PlN Harcourt (Eure). 1312 Gillijs van Haercourt van der Voghelbeken,Oud.(CG).

 

FD

Harcq

1667 «J. Harcq notair» Fontaine-Val-mont; p.-ê. surnom: w. hark 'râteau' FEW 16, 170a (du moy. néerl. harke)', ou bien, avec h-graphique, var. de Arcq.

 

JG

HARD

avec les variations de voyelles, les mutations de la consonne finale et les inversions : HARD, HERD, HIRD, HORD, HURD; HAR(i) (con­sidéré comme un élément propre) : HARC, HARZ; HIRD, HIR, etc. Nos 124, 125, 126.

N° I. Formes Ha(e)rd, He(y)rd, Hi(e)rd, Ho(e)rd, Hu(y)rd.

A.  Formes Ha(e)rd, He(y)rd,  Hi(e)rd, Ho(e)rd,  Hn(y)rd.

I.  N. simples. N° 118.

1.  Hart(e), Hardt, Horth,-Morts, Hard(t), Hart-, Hurt- -mans.

2.  Haert, Hert- -ens, Horto(n), Jaerdens, Jardon.

II.  -N. simples avec suffixes. N° 119. H.-ino ou ing : Hertin Jaradin.

H.- -atto, -otto, -ez : Hartot, Horta, Xhardez. H.-ekin : Hartiens, Hurtgen.

III.  N. composés. N° 120. H,-bald : Hertebaut. H.-bard : Hartert.

H.-hari : Herdies, Hard- -ier, -les, -i, -y. H.-ivald : Herteel.

B.  Formes Haer (HAR1), He(y)r, Hi(e)r, Ho(e)r, Hu(y)r.

I.  N. simples. N° 118.

1.  Hair(son),   Herr,   Horre,   Har-,   He(e)r(e)-,   Herre-,   Hor--man(d), Ho(o)re- -mant, -mans, -manus.

2.  Haer-, Hoor- -ens, Hér- -o, -ion, Hor(r)- -ion, -yon.

II.  N. simples avec suffixes. N° 119.

H.-ino ou -ing :   Hét-, Herr-  -in, Heereyns, Haer-, Her-, Hor-

-inck(x), -ing(s), Har-, Hér- -ing, -eng. H.- -ik, -ez, -oz : Ho(o)r- -icks, -icx. Hér- -is, -oes, H(o)rez. H.-elin : Herlin, Herlant, Horlaint.

II.                N. composés. N06 120, 121.

H.-bald •• Her(re)-, Heyr- -haut, -bout, -bots. H,-bard : Herbert, Horpert.

Avec diminutif : Herb- -inaux (-ino), -illon. N° 121. Jarbinet. H.-god : Margot, Herregodts. H.-hard : Horrard. H.-helm : Harms. H.-lad (-land) : Her- -la, -land. H.-leud (leu[de]n) : Horlait, Horlaint. H.-mad f-maz) : Her- -messe, -mes. H.-maru : Herremerre. H.-wad : Horwath, Hérouet.

H.-wald-: Har-, Her-, Hir- -ou(x), Hur- -el, -iau. Her- -aly, -au(x). H.-ward : Horward. H.-win : Harrewyn. H.-wulf : Hairoulle.

C.  Formes Ha(e)rk, Herk, Hurk, Hirk.

I.  N. simples. N° 118.

Harck, Harcq, Herch, Horge, Harkemanne, Horckmans.

II.  N. composés. N" 120. H.-hari : Her(r)- -eigers, -ygers. H.-wald : Harchouts.

D.  Formes Ha(e)rz, Hefyjrz, Ho(e)rz, Hirz, Hurz (Ou : Harts, Harst, etc.).

I.  N. simples. N° 118.

Hars(ch)e, Hersch, Herssens, Ho(u)r(ch)t, Hors(te)- -mans.

II.  N. simples avec suffixes. N° 119. H.-ino : Harsin.

H.-ett : Herzet.

III.  N. composés. N° 120. H.-leu(d)en : Hersleven. H.-wald : He(u)rs(ch)el, Hirsoux. H.-wulf : Hirsoil.

N° II. Cas régime : Harn, Hem, Horn.

I.  N. simples avec suffixes. N° 119. H.-att, -ett : Hern- -a, -ot(te). H.-ik : Hornick.

II.  N. composés. N° 120. H.-hard : Hernardin.

H.-hari : Harnie, Horn-, Hum- -er, -y.

H.-wald : Hern- -(i)aux, -oux, Hiern- -aut, -aux.

H.-wulf : Harnould.

 

EV

Hard

Peut être d'origines multiples: fr. hart; au fig.: w. (Mouscron) hard(e) 'effronté, hardi'; ou bien néerl. hard 'dur'. Cf. aussi Harte.

 

JG

Hard(o)uin

zie Hardewijn.

 

FD

Hardaen

zie Ardaen.

 

FD

Hardas

Hardat. Surnom: moy. fr. hardas 'hart' FEW 16, 153a, ou bien rouchi hardache 'co­riace' id., 155, n. 8.

 

JG

Hardas

Hardat: Misschien Mfr. hardas: strop. BerBN (HERB.)?

 

FD

Harde, de

Hard(t), Hart(e), Art(e), d'Harte, 't Hart, Herte.de Herde, D'Herde, Derde(n), Herd(en), Herd(é): 1. BN Mnl. hart, hert: hard, sterk, wreed, gevoelloos, hardnekkig. 1410 Loenis de Harde, Ktr. (DEBR. 1958); 1410 Claes die Harde, Lille (MNT 389). - 2. De vormen met à kunnen teruggaan op Mnl. harde, herde: herder; zie Herder.

 

FD

Hardebil

BN naar de lichaamseigenschap: harde bil. Vgl. Hardebolle, Harteschene.

 

FD

Hardebolle

BN voor iemand met een harde kop, een stijfhoofd. D. Hartkopf. 1281 Hannekinum Hardebolle, Ip. (BEELE); 1309 Sygeri dicti Herdebolle, Mech. (OATII).

 

FD

Hardeel

Ardeel: 1. Fr. hardel: touw; fïg.: hij die de strop verdient, galgenaas, booswicht. 1306 Gherard Hardeel, Ip. (BEELE); 1382 Roegekin Hardiel, Moen (DEBR. 1970); 1402 GheeraerdArdeel, Ktr. (DEBR. 1958). - 2. Evtl. Patr. Dim. van

een Germ. hard-naam; vgl. Harteel.

 

FD

Hardelauf

zie Hartlooper.

 

FD

Hardeman

Haerdeman, Arteman, Hardman(s), Hartman(s), Hertmans, Herteman(t)s, Hertelmans: Patr. Germ. VN hard-man 'sterk-man': ize t. Hartmannus monachus; 136 e. Hardman, Cent

(GN). 1325 Sygero Hartmans; 1347 Otte Hartmans = Otto Hardman, Tn. (C. BAERT); 1639 Pieter Hardeman, Waasten (DUV.). Zie ook Hartmann.

 

FD

Hardeman

Haerdeman; formes all.: Hartman, Hartmann. Nom issu de l'anthrop. germ. hard(u)-man, cf. 12e s. «Hartmannus mona-chus» Gand.

 

JG

Hardemee

Naam van een poldertje bij Oosterland, in 1695 voorgoed geïnundeerd. De EN komt sinds eind 16e e. in Nieuwerkerk en in de 17de. ook in Zierikzee voor.

 

FD

Hardenberg

(NRW, NS, OIJ). 1536 Albertus Hardenberch, EL (MULIV); 1665 Joannes van Herdenbergh, Aw. (AP).

 

FD

Hardenberg, (von)

Hartenberg, Hartemberg: PlN

 

FD

Hardenne

1. PlN Hardenne in Houyet (N). - 2. Zie vanAardenne.

 

FD

Hardenne

1533 «Nicolas de Hardenne», 1653 «Jérôme Hardenne» BourgNamur; nom d'ori­gine: Hardenne, à Houyet (Nr), ou bien Arden-ne (nom de la région) avec h- graphique.

 

JG

Hardeweg

Patr. Reïnterpretatie van Hard(e)wig, Germ. VN Hartwig.

 

FD

Hardewijn

-yn, Herdewijn, -yn, Hard(o)uin, Ardewijn, Ardouin, Ardhuin, Herdhuin: Patr. Germ. VN hard-win 'sterk-vriend': Hardwinus, Ardoinus (MORLET I, GN). 1115 s. Harduini presbiteri, Laon (SMTI); 1300 Jacop Heerdewiin, Cent (CG);

1341 Hubien Herduwin, Hoei (SLLIII).

 

FD

Hardez

zie Lexhardé.

 

FD

Hardi

cf. Hardy.

 

JG

Hardi

-ie(s), -is, -ij, -y, Lehardy, Ardies, Herdies, Hordies, -iez, Ordies: Ofr. hardi: moedig, durvend. BN. 1393 Bêle Hardis, Ktr. (DEBR. 1970); 1398 Marguerite Hardie, Dk. (TdT).

 

FD

Hardies

Ardies, prononcé Hardis', Hcrdies. Paraît une adaptation du cas sujet roman har­dis, cf. Hardy; cf. aussi Hordies. Hardiquest, Hardiquet. (NF limbourgeois et à Jodoigne). 1711 «LambertusHardiques» Saint-Trond; dimin. d'un nom germ. du type Hardo [FD],

 

JG

Hardijns

zie Harding.

 

FD

Harding

Hardijns, -yns, Ardyns, -ijn(s): Patr. Afl. van de Germ. VN Hardo 'sterk'. 965-981 Hardingus, Cent (GN); 1296 Willem Ardiins huus, Her. (DERCON); 1401 Gheeraerd Hardync, Bg.

(SIOEN).

 

FD

Hardique(s)t

Patr. Dim. van Germ. VN Hardo. Vgl. Harding. 1711 Lambertus Hardiques, St.-Tr. (MUL VII).

 

FD

Hardman(s)

zie Hardeman.

 

FD

Hardmeier

zie Hartmeyer.

 

FD

Hardouin

Harduin. 1158-70 «Harduinus vil-licus de Hoyo» ÉchHuy, s.d. «Hubini Hardu-win» ObitHuy, 1254 «Watiers Harduin» ChartesHainaut, 1279-81 «Jernous Har-duins», 1286 «Harduins li Oiseleres» Cart-Mons, 1289 «Alars Harduins» CensNamur; nom issu de l'anthrop. germ. hard-win [d'où est issu anc. fr. hardouin 'négociateur de mariage, entremetteur' FEW 4, 383a]. «Forme fém.: 1289 «Damoiselles Anes Harduine» CensNamur.

 

JG

Hardoux

Ordou: Patr. Rom. vorm van Germ. VN hard-wulf 'sterk-wolf: Hardulfus (MORLET I). ± 1300 Mehaut Hardoule, PdC (BOUGARD).

 

FD

Hardt

zie de Harde.

 

FD

Harduineau

Dim. van Hardouin.

 

FD

Hardy

Hardi. 13e s. «Jakemins Hardis» Ni­velles, 1267 «Jehenés Hardis» CensHerchies, 1295 «Bauduins Hardis» ComptesMons, 1296 «Hardi le vigneron» TailleParis, 1339 «Hardit de Trienal» NPLaroche, 1481 «J. Hardi le

vielz» JusticeBastogne, 1616 «Claude Hardy» PrincipChimay, 1617 «Gilles Hardi» BourgNamur; surnom: fr. hardi 'qui ne se laisse pas intimider; téméraire', etc. FEW 16, 155a, qui semble avoir été utilisé réguliè­rement en fonction de premier nom. « Forme fém.: 1279-81 «Li Hardie», 1290-91 « Marien Hardie » ComptesMons.

 

JG

Hardy

zie Hardi.

 

FD

Hardyzer

-ijzer: BerBN van smid. D. Harteisen. 16e e. Segewin Hartyser, Zutphen (PDB).

 

FD

Harel(le)

Ofr. harele: tumult, lawaai, opschudding. BN. 1246 Marie Harele; 1294 Pierre Harel, le gaillart, Comp. (MORLET).

 

FD

Harelbeke, van

PlN (WV). 1154 Eustachius de Harlebeca (DEBR. 1980'); 1393 Bette van Harlebeke, Ktr. (DEBR. 1970).

 

FD

Harelle

Surnom de querelleur: anc. fr., moy. fr. harele 'sédition, émeute' FEW 16, 149a.

 

JG

Haremaker

zie de Haermaker.

 

FD

Haremans

zie Herman(s).

 

FD

Haren, (van)

zie van Haeren.

 

FD

Harent

1263 «Adam de Haren» CartValDieu, 14= s. «Colon de Harens» CensHuy, 1523 «Li-bier de Haren» GuillLiège, 1602-3 «Jean Haren» TerriersNamur; sans doute nom d'ori­gine (germ.): Harent, dépend, de Rijmenam (arr. de Malines, prov. Anvers) ou Hareng (avec -g récent), dépend, de Herstal (Lg). L'absence de -g final n'est pas en faveur de fr. hareng. Cf. Harrain.

 

JG

Harent

zie Harang.

 

FD

Harent, van der

zie van Arendt.

 

FD

Harford

PlN Harford (Devonshire).

 

FD

Harfst

Ndd. voor herfst, het jaargetijde. D. Herbst. 1558 Peter Harvest, Hannover (BRECH.).

 

FD

Hargot

1631 «Adrien Hargot», aumônier du comte Albert de Berghes; cf. Ergo(t), Hergot. Sans doute surnom: dial. hargot. ergau 'cahot; querelle' FEW 16, 156b, ou, si h- est gra­phique, fr. ergot (anc. fr. argoz, pi.). La finale -ot n'est pas en faveur d'un anthrop. germ. hari-gauta (Carnoy 53), non plus que d'anc. fr. her(i)gaut, hargaut 'vêtement de dessus' FEW 16, 164a.

 

JG

Hargot

V. HARD (Har et Hark).     

 

EV

Hargot

zie Herregode.

 

FD

Harhelier

Harhellier. 1676 «Christian Harhelier» BourgNamur; dérivé en -1er de anc. fr. hurler 'crier, faire du tapage', (St-Omer) herlier, moy. fr. hareler 'exciter les chiens', w. liég. (Coo) hèrler 'crier' FEW 16, 149a, comme surnom soit de tapageur, soit de rabatteur de chiens à la chasse ; de nombreux dérivés wallons y sont attestés FEW 16, 149a, d'autres encore (plutôt lorrains) sous un autre étymon FEW 14, 14a (lat. ululare).

 

JG

Harhuis

Haarhuis, Harrus: Harhûs, Ndd. vorm van PlN Haarhausen (NRW, HS), Harhausen (NRW). D. FN Haarhaus. 1714 Jacob Harhuss, Dortmund (BRECH.).

 

FD

Härig

Haerigs: Patr. Afl. van Germ. hari-naam.

 

FD

Hariga

1622 «Harrigar», curé de Mélen, 1765 «Hariga» Montegnée; adaptation de l'an­throp. germ. Hartgar (nom d'un évêque de Liège au 9e s.) ; ou bien topon. germ., Hargarde et Hargarden, pays de Trêves (TW 450). Cf. aussi «Henri Hartgardt», né à Eybertingen, anc. prévôté de Saint-Vith (cf. Biographie na­tionale).

 

JG

Hariga

Patr./Metr. W. vorm van de Germ. VN hari-gard 'leger-omheining': Heregart (MORLET I). 1622 Harrigar, Mélen (HERB.).

 

FD

Harinck

Haerinck, -ing, Haerynck. 1283 «Meus Harinc», 1290 «Bertremieu Harinc» DettesYpres; surnom de pêcheur ou de mar­chand de harengs, néerl. haring', secondaire-

ment, dérivé en -inc d'un anthrop. gerrn. en hari-, ainsi Hairingus [FD].

 

JG

Harinck

-ing, -ingh(s), Haerinck, -ing, -ynck, -ijnck, de Harijnck, -ynck, (de) He(e)ring, Heerings, -inckx, Herinck(x), -in(c)x, -incs, Aring, Harrings, Herring, -inck, den Haring, de(n) Haerinck, -ijnck, -ynck, -inckx, -ynckx: 1. BerBN voor de haringvisser of -verkoper. Vgl. Harang. 1171 Arnoldo Haring (LEYS 1951); 1245 Johanni Harinc, Har. (DEBR. 1980). - 2. Kan oorspr. Patr. zijn. Afl. van Germ. hari-naam: Hairingus, Arincus (MORLET I). Zie MEERTENS 1947,42

 

FD

21:30 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.