16/11/2012

B-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Berghs

zie (de) Berg, Bergen.

 

FD

Berghuis

PlN Berghuis (G) (HEKKET), Berghuizen (G, DR). 1324 Libertus de Berghusen, Mtr. (SKM 105).

 

FD

Bergie, van

zie Wamberchies.

 

FD

Bergier(s)

-ies, zie Berger.

 

FD

Bergiers

cf. Berger.

 

JG

Bergilez

Nom d'origine: Bergilers, près de Waremme (Lg).

 

JG

Bergilez

PlN Bergilers bij Borgworm (LU).

 

FD

Bergilez

Proven. Bergilers (Loc.).

 

EV

Berginc

-ine: Patr./Metr. Afl. van Germ. berg-naam 'bescherming'.

 

FD

Bergman

-ann, Berghman, Berchman, au génitif: Bergmans, Berghmans, Berchmans. Dérivé en -mon de Van den Berg, Van den Berghe.

 

JG

Bergman(n)

-mans, Berghman(s), Berchman(s), Bergeman, -mann(e), Barchman, Bergamanne: Afl. van Van den Berg(h)e(n). 1459 Jan Berchman, Diest; de vader van Johannes Berchmans werd in 1599 eerst als Van den Berge ingeschreven (CLAES 1983, 138; ESBR. 1935,17-21).

 

FD

Bergoënd

-oend, zie Bourgoin(g).

 

FD

Bergoens

-oets, zie Berkans.

 

FD

Bergognant

zie Bourguignon.

 

FD

Bergoignie

zie (van) Bourgogne.

 

FD

Bergrath

PlN in Eschweiler en Mùnstereifel (NRW).

 

FD

Bergs

Berghs. Génitif de Berg.

 

JG

Bergs

zie (de) Berg, Bergen.

 

FD

Bergsma

Friese afl. van PlN Berg.

 

FD

Bergsneider

D. FN Bergschneider. Wsch. BerN van de berkensnijder, snijder van berkenhout. Vgl. D. Birk(en)hauer.

 

FD

Bergstein

PlN in de Eifel (NRW).

 

FD

Bergue

cf. Berghe.

 

JG

Bergue

zie Deberge.

 

FD

Bergue, van (den/r/m)

zie van den Berg.

 

FD

Berguet

À rapprocher de Berquet, -ez?

 

JG

Berguet

zie Berquet.

 

FD

Berguigue

Schrijffout voor Berguigne = Bourgogne.

 

FD

Bergweiler

PlN (SL,RP).

 

FD

Berhaut

zie Béraud.

 

FD

Berhin

PlN in Flamierge (LX).

 

FD

Berhin

w. (Bastogne) Bèrhin. Nom d'origine: Berhain, à Flamierge (Lx).

 

JG

Bériau(x)

Bérieau, zie Béraud.

 

FD

Bericht

Berigt: Vondelingnaam? Of een reïnterpretatie, misschien van de D. FN Bercht, korte vorm van Berchtold. Patr.

 

FD

Beriere

zie Barrie(r).

 

FD

Beriez

zie Bourlet.

 

FD

Berillon

1. Var. van Barillon, door verdoffmg van de onbetoonde klinker. Dim. van Fr. baril: vat. Vgl. Barion. - 2. Of Berillon, dim. van Béril: beril (beryllus) > bril (DNF). BerBN.

 

FD

Bering(h)s

-in(ck)x, zie Berens.

 

FD

Beringer

Beringuier, zie Berenger.

 

FD

Beringer

Berringer: D. FN Behringer, uit Behringen (NS, TH) of Bôhringen (S, BW).

 

FD

Beringhen, van

PlN Beringen (L). 1297 Walterus de Beringhen, Boortmeerbeek (OARI); 1302 Arnout van Beringhen, Diest (HB 310).

 

FD

Bériot

1590 «Antoine Beriot» BourgNamur; dérivé en -lot du thème de Bérard?

 

JG

Bériot

Ber(r)iot, Bairiot, de Beriot: Patr. Rom. dim. van Germ. ber-naam (Bérard, Béraud).

 

FD

Bériou

Beriou: Var. van Bériot of Bériau.

 

FD

Berix

zie Berens.

 

FD

Berjé

Berjez, zie Berrier.

 

FD

Berk(e)ley

zie Barclay.

 

FD

Berk, (van den)

zie van de(n) Berck.

 

FD

Berkans

Bierkandt, Bergans, Bergoens, -oets, Borgoens, -ouns, Borghans, -oms, -ons, Burgun: Mnl. berchaen, berchoen, D. Birkhahn, -huhn: veldhoen, patrijs, korhaan, -hoen. BN voor een jager. D. FN Birghan, Berkha(h)n, Barkha(h)n. 1296 Joh. Berchane, Hamburg (NN); 1543 Lambertus Bergans, Houtem; 1650 Martinus Berckhaens, Breda (MUL IV, V); 1676 Thijs Burguins, Bilzen (SCHOE.); 1694-1745 Hendrik Bergans, Stokkem (vader van) 1733-1808 Joannes Bergoens, Stokkem-Rotem (vader van) 1772-1833 Marthias Bourgons = Borgouns, Rotem-Ophoven (ROT 1,13-17)-

 

FD

Berkau

Berko, Berkowic(z), -wit(s)ch, -witz, -wski, -vic(i), -vitch,

-vitz, -vits: Oostd. PlN Berkau, of Berkow (Mecklenburg, Pommeren). 1405 Tideke Berkowe, Pommeren (BRECH.).

 

FD

Berke

zie Berque.

 

FD

Berké

zie Berquet.

 

FD

Berkein

zie Berquin.

 

FD

Berkel, (van)

van Berckel: PlN Berkel (L, NL, NB, ZH). 1431 Cristeren van Berkele, Ht. (A.GHIJSEN); 1552 Henricken van Berckel, Helmond (HB 419).

 

FD

Berkelmans

Afl. van Van Berkel. 1442 Jacob Berkelman, Den Bosch (JAM. II).

 

FD

Berken(s)

zie Berck.

 

FD

Berken, van der

zie van de(n/r) Berck.

 

FD

Berkenboom

Berk(i)enbaum: PlN: berk.

 

FD

Berkenbosch

Berckenbosch, Berkenpass: PlN in Asse (VB), Heusden (L). Vgl. D. Berkenbusch. 1660 Henricus van Berchenbosch, Den Bosch (MUL VI).

 

FD

Berker(s)

Berkes: Misschien afl. van Van den Berk. Vgl. D. Birker.

 

FD

Berkhof, (van den)

Berkhoff: PlN Berkhof: berkenhof, hof met berken. Berkhoven in Westmalle (A) (HELSEN 1978,210). 1403 Janne van den Berchove, Bg. (SIOEN); 1404 Martin van Berchoven, Aw (ANP).

 

FD

Berkhout

Berghout: PlN Berkhout (NH).

 

FD

Berkman(s)

Berckman(s), Berqueman(ne), Baerckmans, Barkman: Afl. van Van den Berk. 1356 Daneel Bercman ende Kateline Bercmans sijn suster, Jette (PEENE1949).

 

FD

Berkman(s)

cf. Berckman(s).

 

JG

Berkmoes

zie Berckmoes.

 

FD

Berko(vic)

-wic, zie Berkau.

 

FD

Berkouwer

Afl. van PlN Berkau (zie i.v.).

 

FD

Berks

zie Berck.

 

FD

Berkum, van

van Burkom: PlN Berkum (OIJ). 1666 Th. van Berkiom (sic), Tnh. (MUL VI).

 

FD

Berkvens

Berckvens: PlN Berkven in Lierop (Someren, NB): ven met berken. 1450 hoeve aen het Beerckven, 1517 Jan van de Berckven (woonde op de) hoeve tôt Berckven, Lierop. -Lit.: BER(C)KVENS, Het begon aan het Beerckven. Généalogie van de famille Ber(c)kvens vanaf 1450,2000.

 

FD

Berl-

-o(o), -ot, -oz. Proven. Berlo (Loc.).

 

EV

Berlaen

zie Berland.

 

FD

Berlaer, van

van Ballaer(t),van Ballart: PlNBerlaar (A): 1194 Bellar (TW); 1486 prochie van Ballaer (OARII). 1236 Henricus de Berlar, Berlaar (V. LOON 75); 1248-71 Beatrisen van Berlaer, Aw. (CG).

 

FD

Berlage

Burlage, Boerlage: Var. van D. Barlach en Barlage. PlN Burlage (NS), Barlage (NS, NRW), Bardelage (vooral SH): gelegen op het moeras. 1356 Joh. de Bardelaghe, Holstein; 1374 Gerd Barlaghe, Hamburg (NN).

 

FD

Berlage

Proven. Berlare (Loc.).

 

EV

Berlaimont

(de) Berlaymont, (van) Berlamont, Berlémont, Berlemont, Berlinmont: PlN Berlaimont (Nord). 1306 Robert de Berlainmont, Bergen (PIERARD); 1291 Ihanne van Berlimont,

Oud. (CG); 1386 Jakemars de Berlemont, Dk. (TdT).

 

FD

Berlaimont

Berlemont, Berlémont. 1295 «Robiers de Berlainmont» ComptesMons, 1582 «Florent de Berlaymont» BourgNamur; nom d'origine : Berlaimont (Nord). Borland. 1182 «Ponzardus Berlant» CartOrval, 1267 «Watiers Berlans» CensHerchies ; nom issu de l'anthrop. germ. behrt-land.

 

JG

Berlaimont

Proven. Loc. fr.-

 

EV

Berlaire

Proven. 1. Berlaar et Berlare (Loc.).    2.  Bierlaire (Dép. Gerpinnes). Synon. : Bierlaire. — 3. Berlière (Dép. Houtain-lez-Leuze).-

 

EV

Berlancourt

Berlencourt: PlN Berlancourt (Aisne, Oise), Berlencourt (PdC). 1210 Colin de Berllaincort, Atrecht (NCJ).

 

FD

Berland

-lan(t), -laen, Beerland, -lan(d)t, -laen, Beirlan(d)t, -laen, Bierlant, -laen, -lean: 1. Patr. Germ. VN ber-land 'beer-land': Berlandus, Berlannus (MORLETI). 1365 Colart Bierlant,

Bergen (HEUPGEN 73); 1665 Joos Berlaen, Ktr. (KW). - 2. PlN Baarland (Z). 1431 Joh. de Barlandia; 1446 Adr. Joh. de Berlandia (MUL I).

 

FD

Berland

V. BAR.

 

EV

Berlange(r)

Berlenger, -gé(e), -gee, De Berlanger, -geer, Berlingiere: Patr. Var. van Berenger, met epenthetische 1. Vgl. ook Bélanger. 1716 Josephus Berlengie, Ghoy; 1726 Joannes Berlenger, Deftinge (MULVII).

 

FD

Berlanger

Berlenger. Forme dissimilée de Béranger?

 

JG

Berlanger

Proven. Francis, de Berlincher, ,,De Berlinchen" (Prusse).

 

EV

Berlé

zie Bourlet.

 

FD

Berleere, van

van Beerle(i)re: PlN Berlare (OV), lokale uitspr. beerleer. ± 1240 Heinrici de Berlere, Cent (SCHMID); 1399 Janne van Berlare, Ktr. (ARA,SRf°2i).

 

FD

Berlemont

cf. Berlaimont.

 

JG

Berlemont

V. Berlaimont.

 

EV

Berlemont

zie Berlaimont.

 

FD

Berlencourt

Nom d'origine: Berlancourt (Aisne) ou Berlencourt (PdC).

 

JG

Berlens

Naar gelang van de uitspr. ofwel < Berlin(zie Beerlings) of Rom. grafïe van Berland.

 

FD

Berleur

1496 «Conrar de Berleur» CoutStavelot, 1767 «Jacques-Nicolas Berleur» Plaine-vaux; nom d'origine: (Grâce-)Berleur (Lg).

 

JG

Berleur

Berleux: PlN (Grâce-)Berleur (LU). 1312 Tonnars de Berloir, Luik (SLLin).

 

FD

Berleur

Proven. Dép. Grâce.

 

EV

Berlier

1516 «Johan le Berlier», 1539 «Arnoul le berlier» GuillLiège; nom de profession: artisan qui fait des bélières (anc. fr. berliere 'anneau qui porte le battant d'une cloche').

 

JG

Berlier

-ière, -iet, Bierlier, -ly: BerN van de teler van de kleine watereppe, Fr. berle (DNF). 1539 Arnould le Berlier, Luik (HERB.).

 

FD

Berlier

Profess. Bérilier (Ane. fr.). ,,Marchand de bérils" (Lunettes)".

 

EV

Berliere

1502 «feue Katherine Berliere» Aides-Hainaut, 1542 «Philipotte Berliere» Ladeuze, 1542 «la veuve d'Andrier le berlier» Guill­Liège; fém. de Berlier plutôt que nom d'ori­gine: Berliere, à Houtaing (Ht).

 

JG

Berlimblau

Berlin(er)blau: Naam van een diepblauwe verfstof.

 

FD

Berlin

Proven. Ville Allem. N° 216.

 

EV

Berlin

zie Beerlings.

 

FD

Berlind

Metr. Germ. VN Berlindis. Of var. van Berlin.

 

FD

Berliner

Berlijner, uit Berlijn, vaak naam van joden.

 

FD

Berling(en)

Berlingin: 1. PlN Berlingen (L, RP). 1372

Yda de Berlinghen, Tg. (IOT). - 2. Zie Beerlings.

 

FD

Berlingen

Proven. Loc.

 

EV

Berlingiere

zie Berlanger.

 

FD

Berlingin

Peut-être nom d'origine: Berlingen près de Tongres (Lb), mais sa répartition dans la région de Charleroi et l'Entre-Sambre-et-Meuse ne plaide guère en ce sens; à rappro­cher plutôt d'un dérivé de brelan, comme surnom de joueur, par ex. w. (Charleroi) bèrlingue 'brelan', bèrlinkinkin 'jeu de société' DOW 1,117 ou (Mouscron) berlindjî 'jaser' FEW 15/1, 273a.

 

JG

Berlinmont

zie Berlaimont.

 

FD

Berlize

PlN Berlize (Moselle) of Berlise (Aisne). 1404 Jehan Berlise, Laon (MORLET).

 

FD

Berlize

Profess. Bérilî. Forme dia­lectale de Bérilier. V. Berlier.

 

EV

Berlo

Berlooz, Beriot, Berloz. 1602 «Jaspar Berloz, cuvelier» BourgDinant; nom d'ori­gine : Berloz (Lg).

 

JG

Berlo(o), (van)

Berlo(o)z, Berlose, Berlot: PlN Berloz (LU). 1135 Robert de Berlo, Borgloon (Par.); 1265 Stachinus de Berlo, St.-Tr. (GHYSEN); 1359 Warniers de Berlo = Warnier de Berlos, N (CCHt).

 

FD

Berlon

Var. van Borlon of Bourlon.

 

FD

Berlyn

zie Beerlings.

 

FD

BER--man(ne)

-mils, -mond, -myn; BERN- -ard, -aer(t), -ardi, -hard(t), -us,

-ier. V. BAR.-

 

EV

Berman(s)

-ane, -ann, Berreman, Beermann: 1. Patr. Afl. van Germ. ber-naam, b.v. Berwoud. - 2. Uit Bergman(s). 1365 Daneels Bermans = Daneels Bergmans = 1387 Daneel Beermans, Bs. (OSTYN). - 3. Zie De Beerman.

 

FD

Bermin

-yn, -ijn: Adaptatie (verhaspeling, met rn/rm-wisseling en suffixsubstitutie) van Berny = Bernier. 1627 Jan Berny, Wevelgem (KWII); 1721 Pierre Bermin = P. Bermyn, Wevelgem (COUSS.).

 

FD

Bermond

Bermont: 1. Patr. Germ. VN ber-mund 'beer-bescherming': Bermundus (MORLETI). -2. Evtl. PlN Bermont (Belfort).

 

FD

Bermonville

PlN (Seine-Mar.).

 

FD

Bern

1. PlN Bern (CH). - 2. Patr. Zie Bern(s).

 

FD

Bern(s)

Be(i)rne, Behrens: Patr. Germ. VN Berno of korte vorm van Bernard. 1138 Bern et filius eius Bern (BRECH.). Zie ook Berens.

 

FD

Berna

Bernat. 1497 «Jehan Berna» Fronville, 1616 «Lois Berna» PrincipChimay; var. w. de Bernar(d), Bierna ou de Bernai, -au(x).

 

JG

Bernabé

Bernabe(i): Patr. Bijbelse VN Barnabas, Fr. Barnabe, Sp. Bernabé. 1648 Jac. Ger. Bernabé, MecL(MULIV).

 

FD

Bernad

-a(t), -as(t), Bierna, -at(h): Patr. W. vormen voor Bernard. Vgl. FN Bernard dit Bierna.

 

FD

Bernag(i)e

Bernaeyge, Bernager: Ofr. barnage, bernage, -gé: Masse van de baronnen, hoedanigheid, adeltitel van de baron, moed van een baron. BN voor iemand met de kwaliteiten van een baron of in dienst van een baron. Vgl. Baron. 1243 Colardus Barnage (MORLET); 1285 Janne Barnagen, Oud. (CG); 1369 Maertin Bernage, Geluwe (DEBR. 1970).

 

FD

Bernagie

N. composé d'après le sub­stantif Hivernage et le N. d'oiseau Bernache (,,Oie sauvage qui passe l'hiver sur nos côtes"). Design, d'un H. qui ne passait que l'hiver parmi les personnes dont il a reçu ce N. Bevernage pourrait être sy­nonyme. N° 292.

 

EV

Bernai

Bernau, -aus, -aut, Bernaux. De l'anthrop. germ. bern-wald, plutôt que dérivé en -al, w. -au, du thème de Bern(ard).

 

JG

Bernaille

zie Bernoully.

 

FD

Bernal(do)

zie Bernau(s).

 

FD

Bernamont

zie Bernimont.

 

FD

Bernant

zie Beaumont.

 

FD

Bernar

[25e NF le plus fréquent en Wallonie], Bernar, Bernart, Bernaer, Bernaert (formes néerl.), au génitif: Bernaerts. 1267 «Gerars Bernars» CensHerchies, 1286 «Bernars de Trasegnies» CartBinche, 1296-1302 «Jehans Bernars» ImpôtArtois, 1363-64 «Estiévenars Bernars» PolyptAth, 1448 «Bertrand Ber­nart», 1510 «Jehan Bernart au Blancul» Ladeuze ; prénom Bernard, w. arch. Bièrnâ, de l'anthrop. germ. bern-hard, popularisé par saint Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre des Cisterciens. -Nom composé: Ber­nard dit Bierna.

Forme latinisée: Bernardus; au génitif: Bernardy, Bernardi. Dérivé : Bernardin.

 

JG

Bernard

-ar(ds), -art, de Bernard, Dubernard, Barna(rd), Bernardus, -har(d)t, -ha(r)d, Bernath, Bernert, Bernard!, -o, -y, Bennardo, Bernaer(d), -aard(s), -aerdt(s), -aert(s), -aers, Biernard, -aert, Beernaert(s), -aerd(t), Beirnaerd(t), -aert(s), -art, Bernard, Barendsen, Ba(a)rends(e), Barents(en), -tsz, Berende(s), Berends(en), Beerends, Berents(en), Berndt(son), Berntzen, Behrend(t), Behrndt, Bernt: Patr. Germ. VN bern-hard 'beer-sterk'. 1306 Jakemes Bernard; 1393 Kerstiaen Bernaerd, Ip. (BEELE).

Bernardeau, -ello, -et, -ez: Patr. Dim. van Germ. VN Bernard. 1240 Robert Bernardia, Atrecht (NCJ).

 

FD

Bernardin

-ini, de Bernardin, de Barnardin: Patr. Vleivorm van de Germ. VN Bernard. 1272 Bernars Bernardins, Atrecht (NCJ).

 

FD

Bernardon

-one, -oni: Patr. Ail. van VN Bernard.

 

FD

Bernas(t)

-at, zie Bernad.

 

FD

Bernath

zie Bernard.

 

FD

Bernau(s)

-aut, -aux, -auw, Borna(e)uw, Bernia(ux), Bernal(do), Breniaux, Brenael, Bernays, Biernaux, Bierna, -at(h): 1. Patr. Rom. vorm van de Germ. VN bern-wald 'beer-heerser': Bernoldus (Dip.). Zie ook Bernout(s). 1398 Lijsbette Berniaus, Ruiselede (DEBR. 1970). - 2. In sommige gevallen kan Bernau(x) enz. ook wel door metathesis een

var. zijn van Brunau(x); vgl. Burnel, Burniaux, Berneel. Zie ook Benneau. - 3. Evtl. PlN Berneau (LU). 1359 Henris de Biernawe, Voeren (CVD).

 

FD

Bernaville

PlN Bernaville (Somme). 1315 Simon Bernaville, Chauny (MORLET). Of PlN Berneville (PdC). 1232 Robert de Berneville, Atrecht (NCJ).

 

FD

Bernay(s)

zie Bernau(s).

 

FD

Berndt(son)

zie Bernard.

 

FD

Berne

(NF essentiellement gaumais). Nom issu soit du thème anthrop. de Bernard ou de Ber(i)n, soit du NL Berne (Suisse) ou Bernes (Seine-et-Oise); Bernes était aussi la forme romane ancienne (1154) de Berchem, près d'Audenarde (cf. TW 122) [MH].

 

JG

Berne

1. PlN Bernes (Seine-et-Oise). 1340 Adam de Berne, Senlis (MORLET). - 2. Zie Bern(s).

 

FD

Berneel

zie Burnel(le).

 

FD

Berneman

Patr. Afl. van Germ. VN Bernard of van Berne.

 

FD

Berner

-ers, -ie(r), -y, -i(s), Birnie, -i(e), -y, Bény, Bennie, Besnier: Patr. Germ. VN bern-hari 'beer-leger': Bern(h)arius (MORLET I). 1035 Berneras (GN). 1300 ver Ide ser Berniers, Mech. (CG); 1300 Bernier Caam, Kales (GYSS. 1963); 1340 terra Cristine dicte Berniers, Landen; 1347 Joes Berners wijf, Tn. (C. BAERT). Zie ook Bornier, Bermin.

 

FD

Bernert

zie Bernard.

 

FD

Bernet

1762 «Marie-Jeanne Bernet» Sart-en-Fagne; dérivé du thème anthrop. germ. Bern-, issu de Bernard, de Bernai ou de Bernier.

 

JG

Bernet

Patr. Dim. van VN Bernard of Bernaud.

 

FD

Bernfeld

zie Berenfeld.

 

FD

Bernha(r)d

-har(d)t, zie Bernard.

 

FD

Bernheim

PlN Burgbernheim of Mainbergheim (BEI). 1242 K. de Bernheim, Hohenlohe (BRECH.).

 

FD

Berni

Bernie(r), zie Berner.

 

FD

Berni(s)

zie Berner.

 

FD

Bernia(ux)

zie Bernau(s).

 

FD

Bernier

Bernié, Berny. 1286 «Berniers Alavaine» CartLessines, 1289 «Biautris fille Jehan Bernier» CensNamur, 1499 «Collart Bernier» TerrierNaast, 1624 «Jean Berny» = 1646 «Jean Bernier» Spontin, 1725 «Jean Berny» Hatrival; anthrop. germ bern-hari. • Forme fém.: Bernière. 1531 «Marguerite Berniere» BourgNamur.

 

JG

Bernimo(u)lin

PlN (LU). 1617 Cornélius Bernimolin, Leodius(MULV).

 

FD

Bernimo(u)lin

Proven. Moulin du sieur Bernier" ou ,,Moulin de la Berwinne".

 

EV

Bernimolin

Bernimoulin. 1597 «Catherinne fille de feu Ottin de Bemimollin» BourgLiègc; nom d'origine: Bernimo(u)lin, topon. à Liège.

 

JG

Bernimont

Bernamont: PlN Bernimont in Assenois (LX), Pont-à-Celles (H), Ste-Marie (LX).

 

FD

Bernimont

Nom d'origine : Bernimont, à Asse-nois et à Sainte-Marie (Lx), Pont-à-Celles (Ht), etc.

 

JG

Berning

Barning, Beernink: Patr. Afl. van VN Bernard.

 

FD

Bernique(t)

Patr. Rom. dim. van VN Bernard.

 

FD

Bernkens

Patr. Dim. van VN Bernard. 1240 Berneke Dodendorp (NN).

 

FD

Bernolet

Patr. Rom. vleivorm op -olet van VN Bernard of dim. van Bernoul, de Germ. VN Bernolf. 1721 Hubertus Bernolet, Hermaliensis (MULVII).

 

FD

Bernon

Berno(t): Patr. Dim. van VN Bernard.

 

FD

Bernoully

Bournaillie, Bernaille, Bonnaillie: Patr.? Afl. van Bernoul, de Germ. VN Bernolf, of van een andere bern-naam (BRECH.)? Het geleerdengeslacht Bernou(i)lli stamt volgens BRECH. uit Aw. en is sinds 1622 in Basel gevestigd. 1582 Jakon Bernoully, Frankfort (BRECH); 1575 Jacques Bornoille, Dk.-Aw.; 1596 Jehan Bernouille, Ecaussines-Aw. (AP); 1584 Jacques Bournouille; joncker Fernando Bernoille, Aw. (AB); ±1570 Fernando Bernuy alias Barnoulle, Aw. (CDT 46). Maar 1584 Ferdinandus de Bernuy, Aw. (AB) suggereert veeleer een PlN. PlN Bernouil (Yonne).

 

FD

Bernout(s)

Be(e)rnaut, Berenhaut: Patr. Germ. VN bern-wald 'beer-heerser': Bernoldus (MORLETI). 1424 Lamsin Bernoud, Ktr. (DEBR. 1958). Zie ook Bernau(s).

 

FD

Bernrath

Patr. Germ. VN bern-rêd 'beer-raad': Berneradus (MORLET I).

 

FD

Bernstein

Barnstijn, Ber(e)nsztejn, Bersztejn, Pernstein: 1. BerBN van de verkoper van barnsteen. - 2. D. PlN Bärenstein, Bernstein, b.v. in Dresden. 1294 Hermannus de Bernstein (BRECH.); 1658 Joannes van Berensteijn, A'dam (MULVI).

 

FD

Bernstein

NF juif signifiant 'ambre'.

 

JG

Bernt(zen)

zie Bernard.

 

FD

Bernu(s)

Bernusset: Gasconse EN Bernusse (Béarn), var. van Vernusse, PlN afgeleid van verne: els (boom) (DNF).

 

FD

Berny

zie Berner, Bermin.

 

FD

Bero

Bêrô, Berro. Var. de Beraud, de l'anthrop. germ. ber-wald.

 

JG

Berode(s)

Bero(d), Béro, Beros, Beeroo, Berro, Berot(te), -ote: Patr. Germ. VN, var. van Beroud (zie Berwouts), vgl. Gerbode = Gerboud, Manoud (Maenhout) = Mannoot (Benoot). ±1240

Margareta dicta Berrodes, Marie Berodes, Gent (SCHMID). Vgl. Béraud.

 

FD

Béron

Patr. Rom. vleivorm van Germ. ber-naam, zoals Bérard, Beroud. 1438 Jehan Beron, Laon (MORLET).

 

FD

Berot

w. nam. Bèrot; fém. : Berote, w. nam. Bèrote. Dérivé en -ot et -otte d'un anthrop. germ. en Ber- (cf. ci-dessus).

 

JG

Berou(w)

Berrou: Patr. Germ. VN Beroud. Zie Berwouts. 1245 Barth. Berout, Comp. (MORLET).

 

FD

Bérouard

zie Berwart.

 

FD

Beroudia(ux)

Béroudia(ux): Patr. Dim. van Germ. VN Beroud. Zie Berwouts.

 

FD

Beroudiaux

Béroudiaux, Béroudia (forme nam.). 1616 «Piere Beroudeau», «Miehiel Beroudeau», etc. PrincipChimay; dérivé de w. bèrôdî 'faux plancher au-dessus de l'aire' FEW 15/1, 107b.

 

JG

BERQU-

-in, -yn. 1. Proven. Loc. fr.-— 2. V. BAR.

 

EV

Berque

Bierque, Berke: 1. Pic. vormen van Berck. - 2. Accentloze spelling van Berque. - 3. Soms PlN Berck (PdC). 1215 Petrus de Berc; 1282 Bierk (DFI).

 

FD

Berqueman

V. Berk.-

 

EV

Berqueman(ne)

zie Berkman(s).

 

FD

Berquet

Berquez. Peut-être de moy. pic. berqué, berquer, m. 'berger' (R. Debrie, Gloss. moy. pic. 58; ALPic I, 43) [MH].

 

JG

Berquet

-ez, -é, -e, Berké, Berke, Berguet: Dim. van Ofr. barge, berge: sloep, boot. BerBN van een bootsman of huisnaam. 1438 Jehan Bargotte, Laon (MORLET).

 

FD

Berquin

1305 «Jehan de Berkin» Ypres; nom d'origine: Vieux-Berquin et Neuf-Berquin (Nord).

 

JG

Berquin

Berkein, (de) Barquin: PlN Berkijn, oude naam van Noord-Berkijn (Vieux-Berquin) (FV). 1210 Boidin de Berkin, Bethune (Midd. 1994,278); 1305 Jehan de Berkin = 1326 Jan van Berkin, Ip. (BEELE).

 

FD

Berra

zie Bérard.

 

FD

Berre

V. BAR.-

 

EV

Berré

zie Berret.

 

FD

Berrebiers

zie Barbier(s).

 

FD

Berregier

1. V. Berger. — 2. V. BAR.

 

EV

Berreman

zie Bermans.

 

FD

Berrendorf

D. PlN Berndorf (HS, BEI, S, RP).

 

FD

Berrens

zie Berens.

 

FD

Berresse

1. V. BAR. — 2. V. Barre.

 

EV

Berret

Berré, Béret: Patr. Dim. van Germ. ber-naam.

 

FD

Berrevoets

zie Barvoets.

 

FD

Berrewaerts

1. V. BAR. — 2. Pro­ven. Bierwart (Loc.). Synon : Van Berwaer.

 

EV

Berrewaerts

-vaerts, zie Berwart.

 

FD

Berrier

Berryer, Berry, Bery (par ellipse). 1282 «Gilhon dit le berwir» CartValBenoît, 1284 «Lambers li Berruiers» BourgAth, 1303 «Henry le berwier» Horion-Hozémont, 1328 «Johans Beraiers», 1329 «Maron veuve d'Ar-nould le Berwir» GuillLiège, 1348 «Thonin le Beruwier» FiefsLiège, 1406 «Colars li beru-wir» GuillLiège; habitant du Berry, ethnique devenu surnom au sens de 'chevalier très vail­lant'FEW l,336a.

 

JG

Berrier

-ière, Beriere, Berryer, Berry, Béry, Berjé, Berjez: 1. Patr. Germ. VN ber-hari 'beer-leger': Ber(h)arius, Bererius (MORLET I). - 2. Zie Berruyer.

 

FD

BERR--ier

-y. 1. V. BAR. — 2. Proven. Berry, (Ane. province de France). N° 217.

 

EV

Berringer

zie Beringer.

 

FD

Berriot

zie Bériot.

 

FD

Berro

zie Berodes.

 

FD

Berrou

zie Berou(w).

 

FD

Berruyer

Berroyer, Berrier, Berryer, Berjé, Berjez:Afkomstig van Le Berry. Vandaar Ofr. berruier: moedig ridder. 1303 Henry le Berwier, Horion (HERB.); 1441 Joh. Berwyer, LU (MULI).

 

FD

Berry

Béry, de Ber(r)y, Bairy: 1. PlN Berry-au-Bac (Aisne). Evtl. Berry in Beauraing (N). Lu W. bê ri: mooie beek (HERB.). 1239 Yzabiaus Bairiaci; 1204 Ermengars Bairi; 1261 Ade de Bairi, Atrecht (NCJ); 1449 Janne Berry=Janne van Berry, Mb. (A.BAERT). - 2. Zie ook Berrier.

 

FD

Berryer

zie Berrier.

 

FD

Bers

zie Beers.

 

FD

Bers, van

zie van Beers.

 

FD

Berscheid

Berschet: PlN Berscheid (RP, NRW).

 

FD

Bersé

Proven.  Berzée   (Loc.).

 

EV

Bersée

Bersez, zie Debersée.

 

FD

Bersez

Proven. Berzée (Loc.).

 

EV

Bersie, van

van Bersy, zie Wamberchies.

 

FD

Bersipont

zie Bargibant.

 

FD

Berson

V. BAR.

 

EV

Berson

zie Bresson.

 

FD

Bersou

Bersoux. Dérivé du thème anthropon. de Bersaud, Bersot, plutôt que le topon. w. bérsoûl (formes anc. «belchoux»), à La Gleize, Francorchamps, Waismes (Lg); ou bien par métathèse de Bressoux [FD].

 

JG

Bersou

Proven. Dép.  La Gleize.

 

EV

Bersoux

-ou(l), zie Bressoux.

 

FD

Bersselaar, van den

zie van den Besselaer.

 

FD

Bersztejn

zie Bernstein.

 

FD

Bert

BERT- -en, -s; BERT(H)- -e, -elmes, -elo(ot), -en(s), -et,

-(i)er, -in(ot), -mans, -o(t), -olet, -olin, -olon, -oud, -ouille,

-oux, -ram, -ran(d), -rang (s), -ron, -rums ,-ulot, -y, yn. V. BARD.

 

EV

Bert

zie Beert(s).

 

FD

Bert, de

de Berdt, de Bard, de Ba(e)rt: Mnl. bart, bert: zeevis. BN. 1306 Jehans le Bert, Ip. (BEELE); 1398 Jan de Bert, Izg. (DEBR. 1970).

 

FD

Bert, van

PlN Beert (VB). 1356 Diederec van Beerte, Bs. (PEENE1949).

 

FD

Berta

zie Bertoud.

 

FD

Bertainchand

V.  Bertinchamps.

 

EV

Bertainchand

zie Bertinchamps.

 

FD

Bertan(d)

Wsch. < Bertrand.

 

FD

Bertange

Proven. Bertangles (Loc. fr.).

 

EV

Bertard

Brettar: Patr. Germ. VN berht-hard'schitterend-sterk': Bertardus (MORLET I).

 

FD

Bertaut

-au(x), zie Bertoud.

 

FD

Berte

Berthe, Bart(h)e: Metr. De eenstammige Germ. VN Berta: berhta 'schitterend'. De naam komt al in 995-1029 in het Gentse voor (GN). Zie ook Beerten(s) 1.

 

FD

Berte

Berthe; Bertha. Noms issus de l'anthrop. germ. fém. Behrta (Fôrst. 281). Cf. aussi Bette.

 

JG

Berté(e)

zie Bertet.

 

FD

Bertea

Berteau(x), zie Bertoud.

 

FD

Berteel(e)

Bertel(le), Bertelen(s), Bertulens,Borteel(e), Bortele, Bourteele, Bartelen: 1. Patr./Metr. Dim. van Germ. berht-naam. 1491 Johannes Bertelen, Aarschot (HM161). - 2. Patr. < Bartholomeus. Vgl. Bartelse. - 3. Sommige vormen zijn wellicht te verklaren door metathesis uit Bretel.

 

FD

Berteen

Bertein, zie Berlin.

 

FD

Bertel

zie Bartels, Berteele.

 

FD

Berteletti

zie Bartholomeus.

 

FD

Berteloot

-loit, Berthelo(o)t, Bethelot, Biet(t)lot, Biettelot, Bertulot, Bortolot: Patr. 1. Vleivorm op -lot van een bert-naam, zoals Bertolf, Bertoud, Robert, Albert. 1268 Joh. Bertelot; 1326 Pieter Berteloet, Ip. (BEELE); 1394 Janne Bertelot, Lv. (HB 552). - 2. Vleivorm van HN Bartolomeus. 1323 Bartholomei dicti Berthelo, Luik (CSP).

 

FD

Bertels

Berthels, cf. Barthels.

 

JG

Bertels(en)

-on, zie Bartels.

 

FD

Bertem, van

van Bettem, -ten: PlN Bertem (VB). 1301 Robbeert ser Bastijns sone van Berthem, Tv. (PEENE, 1949); 1460 Wouter van Bertheem, Lv.

(B034).

 

FD

Bertemes

Bertimes. Var. de Barthélémy (w. liég. Bièt'mé).

 

JG

Bertemes

zie Bartholomeus.

 

FD

Berten

Bertens, cf. Beerten(s).

 

JG

Berten(s)

zie Beerten(s).

 

FD

Berten, van

PlN Berten (FV). 1325 Mainfroit van Bertine, Ip. (BEELE).

 

FD

Bertenchamp(s)

zie Bertinchamps.

 

FD

Berterame

zie Bertran.

 

FD

Bertet

Berthet, Berté(e), -ee, Burtet, Bretez: Patr. Dim. van een bert-naam, zoals Albert, Robert.

 

FD

Berteyn

zie Bertin.

 

FD

Berth

zie Beert(s).

 

FD

Berth-

Thème de l'anthrop. germ. behrt-, fréquent comme second élément en com­position (Lambert, Hubert, Robert, etc.).

• Simple : Bert, Berth. - Cf. aussi Berthus. » Dérivés: Bertaux, Berthauld, Bertho, Berthô (behrt-wald). 1270-71 «Bertaut» ChartesHainaut, 1286 «Jehans Bertaus» CartBinche, 1632 «Jan Berto» émigré en Suède, 1701 «Anne Berthau» Spontin. -Berteau, Berteaux, Bertiaux, Bertieaux (var. de Bertaux, -auld, ou dérivé en -eau). 1275-76 «Biernars Berteaus et Ysabelais s'amie» RegTournai. - Berthet. - Bertholet. 1346 «Bertoldus dictus Bertolet» AnthrLiège, 1444 «Bertholet dele Hayse» TerreJauche, 1544 «Bertollet son fils» [de Collet Bertholet] DénStavelotMy, 1552 «Bertholet Jérard Bertrand» CoutStavelot. - Bertho, Berthot. 1541 «Pierquin Bertho» BourgNamur. - Ber-tier, Berthier, Beurthier (behrt-hari). 1778 «Etienne Berthier (orig. de Bourgogne)» BourgLiège. - Bertin. 1416 «mayeur Berlin Henné» Châtelet. - Berton. 1513 «Bertonde Wartey» BourgNamur. - Bertou, Bertoux (behrt-wulf). 1302 «Bertout de Hauterive bateur à l'arket» LoiTournai, 1501 «Berthoul de Fyves» AidesHainaut, 1547 «Jehan Ber-thoux» BourgNamur. - Bertouil, Bertouille, Bertuille. Berthulot, Bertulot, w. nam. Bèrtulot; Berteloot.

 

JG

Berth(ol)omé

-om(e), zie Bartholomeus.

 

FD

Berthau(l)t

Bertha(ux), Bertheau, zie Bertoud.

 

FD

Berthaumieu

zie Bartholomeus.

 

FD

Berthe

zie Berte.

 

FD

Berthel(s)

zie Bartels.

 

FD

Berthelemy

zie Bartholomeus.

 

FD

Berthelier

Proven. Berthelière, ,,Propriété du sieur Berthaud".

 

EV

Berthelo(o)t

zie Berteloot.

 

FD

Berthelon

Bartholon, -om: Patr. Vleivorm van een berht-naam. Vgl. Berteloot. Of afl. van Bertoul of Bartholomeus.

 

FD

Berthels

cf. Barthels.

 

JG

Berther

zie Bertier.

 

FD

Berthet

zie Bertet.

 

FD

Berthiaume

Patr. Rom. vorm van de Germ. VN berht-helm 'schitterend-helm': Berthelmus (MORLETI).

 

FD

Berthier

cf. Berth-, Bertier.

 

JG

Berthier

zie Bertier.

 

FD

Bertho-

zie Berto-.

 

FD

Bertho(d)

Spelling voor Bertot of Bertau.

 

FD

Berthol(d)

zie Bertoud.

 

FD

Bertholet

Bertol(l)in: Patr. Dim. van Bertoul of Bartholomeus; vgl. Bartelet. 1381 Collardus Berthollet de Selins (AVB).

 

FD

Bertholomé

1543 «Bertholomé de Falentin», 1561 «Jehan Bertholomé» BourgNamur; var. de Barthélémy, w. liég. Biètemé.

 

JG

Bertholon

-om, zie Berthelon.

 

FD

Berthoty

V. BARD.

 

EV

Berthoumieu(x)

zie Bartholomeus.

 

FD

Berthoux

zie Bertoul.

 

FD

Berthuille

zie Bertouil(le).

 

FD

Berthus.

Latinisation d'un nom issu du thème anthrop. Berth-?

 

JG

Bertiau

Berti(e)aux, zie Bertoud.

 

FD

Bertiaux

-ieaux, cf. Berth-.

 

JG

Bertier

Berth(i)er, de Bertier, Berti, Berty: 1. Patr. Rom. vorm van de Germ. VN berht-hari 'schitterend-leger': Bertharius (MORLETI). -2. Var. van Bartier.

 

FD

Bertijn

zie Bertin, Beerten(s).

 

FD

Bertimes

cf. Bertemes.

 

JG

Bertimes

zie Bartholomeus.

 

FD

Bertin

-ijn, -yn, -ein, -eyn, -een, -inet, -inot, Burtin: Patr. Vleivorm van Germ. berht-naam. Zie Beerten(s). 1642 Charles Berthein; 1684 Pieter Bertein fs. Charles; 1734 Charles Bertin, FV (VERGR. 170-181).

 

FD

Bertinchamps

Bertainchand, Bertenchamp(s): PlN in Grand-Manil (N), Haneffe (LU). Bertaincamp in Vloesberg (H) (VR 48v°). 1557 Laurentius Berthemcamps, Oudenburg (NSG17); 1638 Martinus de Bertenchant, Buzensis (MUL V).

 

FD

Bertinchamps

Bertenchamps. 1444 «Willeme de Bertinchamps» TerreJauche, 1778 «André-Joseph Bertinchamps (orig. de Montigny-sur-Sambre)» BourgLiège; nom d'origine: Bertin­champs, à Grand-Manil (Nr) et Ophain (BrW).

 

JG

Bertinchamps

Proven. ,,Champ du sieur Bertin". (Dép. Grand-Manil et autres. Brabant wallon).

 

EV

Berting

Patr. Afl. van berht-naam; vgl. Bertin.

 

FD

Bertjes

Patr. Dim. van berht-naam, zoals Hubert. 1426-50 Beertkin van der Huele = Hubeertkin, Ktr. (DEBR. 1958).

 

FD

Bertleff

Patr. Var. van de Germ. VN Bertolf; vgl. Bertoul.

 

FD

Bertling

Patr. < Bertholding, afl. van Germ. VN Berthold; zie Bertoud.

 

FD

Bertmans

Metr./Patr. Afl. van VN Berta of ml. berht-naam.

 

FD

Berto

Spelling voor Bertot of Bertau.

 

FD

Berto(t)

Bertho(t), Bretot: Patr. Dim. van berht-naam.

 

FD

Bertoe

zie Bertoul.

 

FD

Bertol(l)i

-ol(l)o, zie Bartholomeus.

 

FD

Bertol(l)in

zie Bertholet.

 

FD

Bertoldi

-o, zie Barthold.

 

FD

Bertolini

-ino: Patr. It. dim. van Bertoli.

 

FD

Berton

Berthon, Bertun, Barton, Bertonneau, Berthonnaud: Patr. Rom. voorwerpsvorm van de Germ. VN Berto. 1291 Wilzoete Bertoen = Wilsoete fîlius Bertons, Hulst Z (DEBR. 1962,41).

 

FD

Bertou(l)

Bert(h)oux, Bertoe, Betout, Burthoul: Patr. Rom. vorm van Germ. VN Bertolf: berht-wulf 'schitterend-wolf. Lat. Bertulfus (GN). 1267 Petrus famulus Bertulphi; 1308 Jehan Bertoulf; 1388 Jehan Bertolf, Ip. (BEELE); 1317 Bjertoul = 1321 Biertous = 1348 Biertoul de le Strate, Ktr. (DEBR. 1971).

 

FD

Bertoud

-ou(t), Berthoud, -hol(d), Bertiau(x), -ieaux, -au(x), -a(ut), -eau(x), -ea, Berthau(l)t, -a(ux), -eau, Bortiaux, Burtaux,

-eau(x): Patr. Germ. VN berht-wald 'schitterend-heerser', Ndl. Bertoud. 1259 Ludovicus dictus Bertout, Grammene OV (DEBR. 1980); 1238 Jan Berteus; 1280 Johannis Berteaus; 1305 Bertout de Bussut, Ip. (BEELE).

 

FD

Bertouil(le)

Berthouil, Bert(h)uille: 1. Metr. Rom. vrl. vleivorm van Germ. berht-naam. 1304 Berthola, Tn.; 1314 Wouter voren Berthoelen, Lv. (LIND.). -2. Metr. Rom. vorm van Germ. VN Bertoildis (MORLET I). Vgl. Ardou(i)llie.

 

FD

Bertrains

zie Bertrijn.

 

FD

Bertran

Bertrand(t), Bertrant, Bertrand(s), Bertrang(h)(s), Bertram(s), Berttram, Berterame, Bertrem, Bertums, Beltran, Beltrame, Be(r)trains, Bet(e)rams, Betrane, Bettrang, Be(e)terens: Pair. Germ. VN berht-ram/hraban 'schitterend-raaf: Bertram(nus), Bertrannus, Bertraven (Fm.). 1262 Boidin fil Bertran, Ktr.; 1392 Bertram Basin, Wervik (DEBR. 1980); 1407 Colaerd Bertram, Bg. (SIOEN); 1379 Beetram Aelgets zone = 1373 a Beertrammo filio Aeliet, Tn. (C. BAERT).

 

FD

23:54 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

Commentaires

Bonjour,
Je voudrais obtenir des informations sur la famille Billion de la région de Sint-Niklaas (en Flandre)
Merci d 'avance,

Miguël Cardon
0475/36.26.71

Écrit par : Cardon de lichtbuer | 15/12/2014

Répondre à ce commentaire

Bonjour,

Je ne peux pas vous dire plus que ce qui se trouve dans ce site:

Billon (matronyme, comp. Mabillon, etc.) [secondairement, fr. billon 'lingot']. 1279-80 «Billons Beghinette», 1280-81 «Ma-hiuet d'Ere et Billons s'amie» RegTournai, 1777 «Michel Billion dit Billiony (orig. de Senlis)» BourgLiège.

-ioen, Bil(l)on, Bellion, Billiot(te), Bil(l)o(t), Bylo(o), Billoo, Bellio(t), Billoy, Billooye, Bylloo, Bylo(is), -oo, Bijlo, Beyloos, Beijloos: 1. Patr. Korte vormen van vleivormen op -illon, -illot, -illoi(s) van Rom. namen op -bert, b.v. Herbillon, Robillon. De vormen met één / kunnen door Pic. demouillering worden verklaard; vgl. Sicile = Cecille (GOSSEN116). 1366 Jakes Billot, Valencijn (CCHt); 1417 Lijsbetten Biloets, Gb. (SCHR.). - 2. Metr. Korte vormen van Mabillon, -ot. 1431 Billon le Stiévenarde, Erbisoeul (CSWIII).

Cela correspond-il à votre demande?

Amicalement,

Johan Viroux

Écrit par : Johan Viroux | 22/12/2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.